A través deste informe preténdese dar un paso máis no coñecemento do comportamento cultural dos galegos, das súas preferencias, dos seus costumes e hábitos, a través de cuestións referenciais como a asistencia a espectáculos e eventos culturais, o consumo de medios de comunicación, a lectura ou a práctica deportiva.
Realizado polo Observatorio da Cultura Galega, este estudo é froito da colaboración entre o Consello da Cultura Galega e o Instituto Galego de Estatística co fin de analizar os datos recollidos no módulo específico de Ocio e hábitos culturais 2006, incluído na Enquisa de condicións de vida das familias, unha macroenquisa anual dirixida aos fogares galegos, co obxecto de obter información sobre as súas características socioeconómicas.
Título Ocio e hábitos culturais dos galegos
Coordinación Håkan Casares
Equipo técnico Purificación Carballo
María Concepción Díaz-Fierros
Elena Gómez Quintela
Presentación Ánxela Bugallo
Ramón Villares
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2008
Edición 1ª edición
Descrición física 452 p ; 28 cm.
ISBN 978-84-96530-82-9
Depósito Legal C 4754-2008
CCG. Signatura CCG 2008 349
Url externa pdf en liña
Url externa Catálogo RBG
Colección documentos & informes; Núm:9
Materias
Áreas
Código QR