Coincidindo co 250º cabodano de Martín Sarmiento (1695-1772), en 2022 viñeron a lume os volumes I e V da Obra de 660 pliegos, que completaban a edición do texto deste oceánico escrito, iniciada en 2008 coa publicación dos volumes II, III e IV. Co gallo desta efeméride, o Consello da Cultura Galega, padroeiro do proxecto «Obras de Martín Sarmiento», organizou un encontro científico arredor da súa obra co título Simposio Martín Sarmiento. De historia natural e de todo xénero de erudición. Neste volume ofrécense as contribucións dos especialistas que participaron nese simposio.
Na Obra de 660 pliegos, coa súa extensión desconforme, a súa enciclopédica variedade e a súa encerellada (des)organización, Sarmiento intérnase nunha boa presada de asuntos dos menos
estudados dentro do vasto abano dos seus intereses: poboación, economía, agricultura, gandaría e pesca, comercio e industria, botánica e mineraloxía, medicina e farmacia, potabilización da auga do mar, cálculo da lonxitude terrestre, matemáticas, historia literaria, antigüidades etc. Sen pretensión de tocar todos eses asuntos nin tampouco de cinxirse a eles, a ducia de traballos que compoñen este volume, escritos por especialistas en distintas ramas do saber, ofrecen unha serie de achegas sobre a súa figura e a súa produción que constitúen reveladoras incursións no magno continente Sarmiento, un continente con amplas rexións aínda pendentes de exploración.

[Data da nota de prensa: marzo 2024]

Título Erudición e ilustración.
Estudos sobre Martín Sarmiento
Edición Henrique Monteagudo
Autoría Joaquín Álvarez Barrientos
María M. Álvarez Lires
Xoán Carmona
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Jesús Izco Sevillano
Xosé Antonio López Silva
Henrique Monteagudo
Gonzalo Navaza Blanco
Pegerto Saavedra Fernández
Fran Saborido Rey
Concha Varela Orol
Ernesto Zaragoza Pascual
Obxecto de estudo Frei Martiño Sarmiento
Publicación Consello da Cultura Galega: Consello da Cultura Galega, 2024
Edición 1ª edición
Descrición física 374 p.; 24 cm
Notas Imaxe da cuberta: Licenza Creative Commons. Procedencia: Publicdomainpictures.net
ISBN 978-84-17802-64-6
Depósito Legal C 367-2024
DOI 10.17075/eiems.2024
Colección Actas
Evento Difusión. Publicación
Erudición e ilustración. Estudos sobre Martín Sarmiento .
8/3/2024. Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela
Materias
Áreas
Código QR
qr code