O Consello da Cultura Galega, a través do Observatorio da Cultura Galega, presenta este informe co obxecto de analizar a evolución das ensinanzas culturais en Galicia nos últimos dez anos en todas as etapas educativas e en todos os tipos de ensinanzas dispoñibles. Os indicadores fundamentais que recollerán as análises cobren principalmente datos de centros, alumnado e profesorado e as variables independentes máis utilizadas son a titularidade do centro e o sexo do alumnado e profesorado, cando existen estes datos. As series consideradas sitúanse ao redor dos dez cursos académicos, tamén segundo a dispoñibilidade e posibilidade comparativa das fontes, salvo no caso das ensinanzas universitarias, onde se optou por series algo menos extensas.

[Data da nota de prensa: setembro 2022]

Título Ensinanzas do ámbito cultural.
Setembro 2022
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2022
Edición 1ª edición
Descrición física 65 p. (Edición dixital)
Notas Non hai edición en papel
DOI 10.17075/eac.2022
Materias
Áreas
Código QR