Estudios Migratorios é unha publicación de periodicidade semestral editada polo Arquivo da Emigración Galega desde decembro de 1995. O seu obxectivo é servir de punto de encontro e reflexión para os investigadores sobre os movementos migratorios en xeral, e sobre os galegos en particular, acollendo nas súas páxinas diversas investigacións sobre esta temática desde diferentes perspectivas científicas.

Neste número poderá atopar os seguintes artigos e textos:

DEDIER NORBERTO MARQUIEGUI
Itinerarios inmigrantes. Elementos para unha historia comparada da traxectoria das colectividades europeas en Arxentina durante a etapa das migracións masivas (Luján, Bos Aires, 1880-1930)
ÁNGEL DUARTE I MONTSERRAT
A patria lonxe da casa. Emigración política e identidade nacional dos españois enArxentina (ca. 1880-ca. 1914)
CLARA ALDRIGHI
Inmigrantes de rexeitamento. O antisemitismo en Uruguai (1930-1940)
SILVIA FACAL SANTIAGO
Camiño cara a un refuxio descoñecido. Xudeus alemáns en Uruguai, 1933-1942
FERNANDO PEREIRA BUENO e JOSÉ SOUSA JIMÉNEZ
A redención de Cam de Modesto Brocos: ilustración da política migratoria brasileira nos inicios da República Velha
VÍCTOR MANUEL SANTIDRIÁN ARIAS
O informe da viaxe de Santiago Álvarez por América Latina (5 de outubro de 1960)
Mª. TERESA GARCÍA DOMÍNGUEZ
Fontes municipais para o estudio da emigración galega: o libro de rexistro de emigrantes do concello de Dumbría
Título Estudios Migratorios N.º 9 (xuño 2000)
Edición Xosé Ramón Barreiro Fernández
Pilar Cagiao
Xosé M. Núñez Seixas
Alexandre Vázquez González
Autoría Clara Aldrighi
Ángel Duarte Montserrat
Silvia Facal Santiago
María Teresa García Domínguez
Dedier Norberto Marquiegui
Fernando Pereira Bueno
Víctor Santidrián
José Sousa Jiménez
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Arquivo da Emigración Galega, 2001
Edición 1ª edición
Descrición física 244 p.
Notas Texto en castelán e galego.
A partir de 2008 cambia o tít.: Estudos migratorios: revista galega de análise das migracións
ISSN 1136-0291
Depósito Legal C 2446-2001
CCG. Signatura CCG 2000 175
Url externa Catálogo RBG
Colección Estudos Migratorios
Materias
Áreas
Código QR