A Sección de Antropoloxía Cultural do Consello da Cultura Galega trata de levar a cabo, dende hai doce anos, a tarefa de convocar simposios nos que se aborden temas de especial interese para Galicia e outras terras do noso ámbito espacial e cultural. Froito desta arela foi o encontro do que estas Actas son resultado. Dedicado a un tema de especial actualidade, o de etnicidade e nacionalismo, permitiu que estudosos de Galicia, da Península e doutros países de Europa puidesen achegar unha visión da temática baseada na pluralidade, mais sempre orientada por unha reflexión científica. A variedade de enfoques e de casos presentados por especialistas destacados converte estas Actas nun documento fundamental para a reflexión sobre as identidades étnicas e nacionais alén de visións apaixonadas ou partidistas.
O encontro, como vén sendo habitual, estivo dedicado a unha figura galega destacada: don Manuel Murguía. A elección xustifícase polo feito de que D. Manuel foi no seu tempo un activo defensor da identidade diferencial galega e a súa obra un guieiro para quen queira saber sobre os inicios dun proceso de construción étnica e nacional de Galicia.
Título Etnicidade e nacionalismo
Actas do Simposio Internacional de Antropoloxía: Santiago de Compostela, 17-19 de abril de 2000
Coordinación Xosé Manuel González Reboredo
Autoría Ángel Aguirre Baztán
José Luis Alonso Ponga
Xusto G. Beramendi
Tomás Calvo Buezas
Luís Costa Vázquez
Xosé Manuel González Reboredo
Marianne Gullestad
Michael Keating
Josep Ramón Llobera
Ramón Máiz Suárez
Josep Martí
António Gomes Medeiros
Michel Nicolas
Joan J. Pujadas
Salvador Rodríguez Becerra
Xosé Carlos Sierra Rodríguez
Christiane Stallaert
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Sección de Antropoloxía Cultural, 2001
Edición 1ª edición
Descrición física 582 p. ; 24 cm.
Notas Textos en galego, castelán, inglés, francés e portugués.
ISBN 84-95415-34-8
Depósito Legal VG 641-2001
CCG. Signatura CCG 2001 202
Url externa Catálogo RBG
Materias
Áreas
Código QR
qr code