Catálogo da exposición que baixo este título se organizou en colaboración co Museo Etnolóxico de Ribadavia en 2002. Recolle relatorios de especialistas e material documental sobre o papel dos campesiños galegos en Castela.
Titulo Galicia e a sega en Castela ó longo dos tempos
Comisariado Xosé Manuel González Reboredo
Xosé Carlos Sierra Rodríguez
Autoría José Luis Alonso Ponga
Jonás Castro Toledo
José Antonio Fernández de Rota
Marcelino Fernández Santiago
Xosé Antón Fidalgo Santamariña
Luis Alberto Gárate Castro
Enrique Gil y Carrasco
Xosé Manuel González Reboredo
Abelardo Moralejo
Xosé Carlos Sierra Rodríguez
Alfonso Vázquez Martínez
Ilustración Rafael Cardoso Cabrero
Xosé Manuel González Reboredo
Limiar Xosé Carlos Sierra Rodríguez
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Sección de Antropoloxía Cultural, 2002
Edición 1ª edición
Descrición física 175 p. : il. ; 27 cm.
ISBN 84-95415-59-3
Depósito Legal C 1584-2002
CCG. Signatura CCG 2002 226
Url externa pdf en liña
Materias
Áreas
Código QR