Nas portas do Ano Europeo das Linguas cómpre reflexionarmos sobre a estructuración desta diversa realidade lingüística, así como do lugar que o galego ocupa na súa construcción. Os IV Encontros para a Normalización Lingüística ofrécennos, a través das achegas de recoñecidos investigadores, unha nova aproximación á situación sociolingüística de Europa.
Ó mesmo tempo, respondendo á crecente demanda de formación nas áreas académica e profesional, afondamos tamén na situación do idioma en diversos ámbitos sociais, como a xustiza, a igrexa, a sanidade ou a publicidade.
O tratamento doutras cuestións, como a onomástica, a estandardización ou a calidade e xestión lingüísticas, pechan estes IV Encontros, constituídos xa como foro anual de exposición e debate para os axentes normalizadores da nosa lingua.
Título Actas dos IV Encontros pola Normalización Lingüística
(9 e 10 de novembro de 2000)
Autoría Henri Boyer
Carlos Díaz Abraira
Iolanda Galanes
Xermán García Cancela
Ventura Gude Ayuso
Rocío López Huete
Daniel López Muñoz
Toni Mataix
Benito Montero
Gonzalo Navaza Blanco
Alba Nogueira
Fernando Ramallo
Luís Rodríguez Ennes
Xusto A. Rodríguez Río
Antón Santamarina
Miquel Siguán
Francisco L. Vázquez Vizoso
Epílogo Henrique Monteagudo
Presentación Domingo Bello Janeiro
Valentín García Gómez
Xesús Pablo González Moreiras
Henrique Monteagudo
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia. Arquivo de Planificación e Normalización Lingüística, 2002
Edición 1ª edición
Descrición física 316 p. ; 24 cm.
ISBN 84-95415-54-2
Depósito Legal VG 664-2002
CCG. Signatura CCG 2002 215
Url externa pdf en liña
Url externa Catálogo RBG
Colección Base
Materias
Áreas
Código QR
qr code