Título Poetas e narradores nas súas voces. Vol. II
Autoría Manuel Álvarez Torneiro
Autoría Marilar Aleixandre
Rosa Aneiros
Tucho Calvo
Ramón Caride
Fina Casalderrey
Arturo Casas Vales
Francisco Fernández del Riego
Modesto Fraga
Bieito Iglesias
María do Carme Kruckenberg
Inmaculada López Silva
Antón Lopo
Ramón Loureiro
Juan Martín
Xosé Miranda
Gonzalo Navaza Blanco
Víctor Pereira
Xavier Queipo
Román Raña
Anxo A. Rei Ballesteros
Antón Riveiro Coello
Euloxio Ruibal
Cesáreo Sánchez Iglesias
Xavier Seoane
Xohana Torres
Dora Vázquez Iglesias
Pura Vázquez Iglesias
Miro Villar
Helena Villar Janeiro
Coordinación Luís G. Tosar
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia. Sección de Literatura e Industrias da Edición. Arquivo Sonoro de Galicia, 2006
Edición 1ª edición
Descrición física 2 discos (CD-DA) (61 + 29 temas : 53,28 + 60,14 min.) ; 12 cm +1 libro.
Notas Vol 1, 2001
ISBN 84-96530-13-2
Depósito Legal VG 235-2006
CCG. Signatura CCG 2006 302
Url externa Catálogo RBG
Materias
Áreas
# Pista
1 Manuel Álvarez Torneiro Presentación
2 Manuel Álvarez Torneiro Nomina viva
3 Víctor Campio Pereira Presentación
4 Víctor Campio Pereira Voltei a ti
5 Víctor Campio Pereira Terra
6 Arturo Casas Presentación
7 Arturo Casas Cubrirse coa pel escrita
8 Arturo Casas Este era o verso que escribías
9 Arturo Casas Momentum
10 Arturo Casas Corpo
11 Arturo Casas Nada lembrabas de min
12 Arturo Casas Este verso
13 Arturo Casas As prazas deshabitadas
14 Modesto Fraga Presentación
15 Modesto Fraga De babor a estribor
16 Modesto Fraga 12 de xulio. Estación primeira
17 Mª do Carme Kruckenberg Presentación
18 Mª do Carme Kruckenberg Da casa onde nacín
19 Mª do Carme Kruckenberg ¿Foron Sócrates, Platón...
20 Mª do Carme Kruckenberg Fire nos afectos como a navalla
21 Mª do Carme Kruckenberg Apenas saio porque estou perdendo
22 Mª do Carme Kruckenberg O espírito permanece pousado
23 Antón Lopo Presentación
24 Antón Lopo Sen condicións
25 Antón Lopo Tres
26 Xosé Miranda Presentación
27 Xosé Miranda Manifiesto indeterminado
28 Gonzalo Navaza Presentación
29 Gonzalo Navaza Materia elemental
30 Gonzalo Navaza Luz azul
31 Gonzalo Navaza O eco no eco
32 Gonzalo Navaza Manuscrito atopado no espello retrovisor
33 Gonzalo Navaza Eronáutica
34 Román Raña Presentación
35 Román Raña Poema da inmensidade detida
36 Cesareo Sanchez Iglesias Presentación
37 Cesáreo Sanchez Iglesias A neve cai
38 Cesáreo Sanchez Iglesias O vento e do verán
39 Cesáreo Sanchez Iglesias A cabeza feminina de Afrodita
40 Xavier Seoane Presentación
41 Xavier Seoane Don do terrestre
42 Xavier Seoane Luz de setembro
43 Xavier Seoane Tardes de outono
44 Xavier Seoane Esplendor e derrota
45 Xavier Seoane A deusa melancólica
46 Xohana Torres Presentación
47 Xohana Torres Canto á cidade de ourense
48 Pura Vázquez Presentación
49 Pura Vázquez Dixen amor e digo Ourense
50 Helena Villar Janeiro Presentación
51 Helena Villar Janeiro As caixiñas dos medos
52 Helena Villar Janeiro Connivencias co outono dos paxaros
53 Miro Villar Presentación
54 Miro Villar Dioni
55 Miro Villar Che
56 Miro Villar Xirolo
57 Miro Villar Cama de pedra
58 Miro Villar Quiñón
59 Miro Villar Mansa
60 Marilar Aleixandre Presentación
61 Marilar Aleixandre Teoría do caos
62 Rosa Aneiros Presentación
63 Rosa Aneiros A súa ollada
64 Tucho Calvo Presentación
65 Tucho Calvo O coche negro
66 Ramón Caride Ogando Presentación
67 Ramón Caride Ogando Dous retratos de Franz Kafka
68 Fina Casalderrey Presentación
69 Fina Casalderrey Eu son eu
70 Fina Casalderrey Residencial Cero
71 Xosé Fernández Ferreiro Presentación
72 Xosé Fernández Ferreiro Morrer en Castrelo de Miño
73 Bieito Iglesias Presentación
74 Bieito Iglesias A vida apostólica
75 Inma López Silva Presentación
76 Inma López Silva Carta de Remi Martinot atopada polos seus tataranetos
77 Ramón Loureiro Presentación
78 Ramón Loureiro O chanceler
79 Xavier Queipo Presentación
80 Xavier Queipo O terremoto de Amboina
81 Anxo Rei Ballesteros Presentación
82 Anxo Rei Ballesteros Loaira
83 Antón Riveiro Coello Presentación
84 Antón Riveiro Coello O naufrago irlandés
85 Euloxio R. Ruibal Presentación
86 Euloxio R. Ruibal Casarriba
87
88
89
90