Recóllese neste volume unha ampla escolma dos relatorios e comunicacións presentados ao congreso internacional O exilio galego, que organizado polo Consello da Cultura Galega tivo lugar en Santiago de Compostela nos finais do mes de setembro do 2001. Aquela celebración tivera como obxectivo contribuír a mellorar o coñecemento dun fenómeno esquecido durante décadas, fundamental para a historia contemporánea de España e de Galicia en particular. Nese senso, ao convocar o Congreso quíxose tamén contribuír a saldar parte da inmensa débeda que tiñamos contraída co exilio. A enorme cantidade de comunicacións e relatorios alí expostos estivo ademais acompañada dun repertorio biobibliográfico dos exilados galegos, co obxectivo de recoller a meirande cantidade posíbel de perfís prosopográficos correspondentes ao exilio galego de 1936-39, elaborado polo Arquivo da Emigración Galega, sección do propio Consello da Cultura Galega, que foi presentado ao público durante as xornadas do congreso.
Título exilio galego de 1936: política, sociedade, itinerarios, O
Edición Xosé M. Núñez Seixas
Pilar Cagiao
Autoría Matilde Albert
Bieito Alonso Fernández
Charo Alonso García
Xesús Alonso Montero
Alicia Alted Vigil
Luís Álvarez Pousa
Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda
Gabriel Álvarez Silvar
Xosé Luís Axeitos
Manuel Aznar Soler
Manuel R. Bermejo Patiño
Jesús José Blanco Rosas
Pilar Cagiao
Antía Cal
Carlos Callón
Xosé Ramón Campos Álvarez
Carlos Casares
Norberto Pablo Cirio
Pepe Coira
Alex Cornejo Serrano
Antón Costa Rico
Luís Costa Vázquez
Xosé Díaz
Isaac Díaz Pardo
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Xosé María Dobarro
Jorge Domingo Cuadriello
Silvia Facal Santiago
Miguel Anxo Fernández
Paula Fernández Bañuelos
Eliseo Fernández Fernández
Rosa Fernández García
Xosé Gregorio Ferreiro Fente
Teresa Férriz Roure
Marivel Freire Freire
Víctor Fuentes
Ana María Galego Gen
Raimundo García Domínguez, "Borobó"
Valentín García Gómez
Emilia García López
Xosé Anxo García López
Xoán Carlos Garrido Couceiro
Isabel Gómez Rivas
Rosa González Bello
María Teresa González de Garay
María González García
Carlos Andrés González Paz
Xoán González-Millán
Beatriz Graña Pérez
Emilio Grandío
Ricardo Gurriarán
Manuel Iglesias Rodríguez
Xavier Lama
Margarita Ledo
Xosé Amancio Liñares Giraut
Enrique Líster
José Ramón López García
Xosé López García
Rosa López González
Inmaculada López Silva
Carmen Luna Selles
Kathleen N. March
Esperanza Mariño Dávila
Luis Martul Tobío
Ignacio Mascuñán Freijanes
Alfonso Mato
Henrique Monteagudo
Ricardo Mora de Frutos
Xosé Neira Vilas
Xosé M. Núñez Seixas
Inmaculada Otero Varela
Antón Patiño Pérez
María Luisa Pazos Pazos
Ana Pelegrín
Afonso Pena Barreiro
Dionisio Pereira
Marta Pérez Alonso
Nancy Pérez Rey
Luis Pérez Rodríguez
Herminia Pernas Oroza
Rosario Portela Yáñez
Mónica Rebolo Vázquez
Eduardo Rey Tristán
Laureana Robés Pérez
Elixio Rodríguez
Euloxio Ruibal
Beatriz Ruiz Fernández
Nicolás Sánchez-Albornoz
Víctor Santidrián
Ana María Santorun Ardone
Dora Schwarzstein
Iago Seara Morales
Bill Sheeran
Manuel Torrente
Enriqueta Tuñón Pablos
Marcos Valcárcel
Xaime Varela Sieiro
Dania Vázquez Matos
Daniel M. Vázquez Vila
Yolanda Vidal Felipe
Miro Villar
Elixio Villaverde
Mariví Villaverde
Carlos Zubillaga
Limiar Ramón Villares
Publicación Santiago de Compostela; Sada: Consello da Cultura Galega; Ediciós do Castro, 2006
Edición 1ª edición
Descrición física 527 p. ; 24 cm. + 1 CD-ROM.
Notas Contén CD coas Actas do Congreso Internacional O exilio galego (Santiago de Compostela, 24-29 de setembro de 2001) e co Repertorio biobibliográfico do exilio galego: unha achega (en edición revisada e ampliada)
ISBN 84-8485-234-2
Depósito Legal C 2000-2006
CCG. Signatura CCG 2006 293
Materias
Áreas