A presente publicación consiste fundamentalmente nunha reimpresión facsimilar do texto das Constitucións da Congregación tal como aparece nas súas dúas impresións de 1768 e 1836, pero anexándolles ás mesmas, a modo de apéndice complementario, o inventario antigo do arquivo da mesma Congregación, xuntamente con algúns outros documentos e escritos que contribúan a ampliar un pouco as noticias da presenza antiga dos galegos en México e dos aconteceres das súas actividades colectivas en canto tales.
Título Real Congregación dos naturais e orixinarios do Reino de Galicia en México, A
Noticia histórica e breve escolma documental (1768-1842)
Autoría José Luis Soto Pérez
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Ponencia de Cultura Galega no Exterior, 1998
Edición 1ª edición
Descrición física 54 p. , 65 f. ; 24 cm.
Notas Contén: 1. Limiar (p.13); 2. Escolma documental (p. 21); 3. Facsímiles (p. 55)
ISBN 84-87172-26-1
Depósito Legal PO 46-1998
CCG. Signatura CCG 1998 143
Url externa Catálogo RBG
Materias
Áreas
Código QR