Estudios migratorios é unha publicación de periodicidade semestral editada polo Arquivo da Emigración Galega. O seu obxectivo é servir de punto de encontro e reflexión para os investigadores sobre os movementos migratorios en xeral, e sobre os galegos en particular, acollendo nas súas páxinas diversas investigacións sobre esta temática desde diferentes perspectivas científicas.

O nº 3, editado en xuño de 1997, contén os estudos:


  • As migracións internacionais e a cuestión da escola

  • Os Moctezuma e Galicia (I). Sarmiento de Valladares, conde de Moctezuma, vicerrei de Nova España (1696-1701)

  • Os españois en São Paulo: cultura, cotián e experiencias de vida

  • A migración e a distribución da renda en áreas rurais de Latinoamérica. O caso de México

  • Emigración e xerarquía eclesiástica (1952-1969). Una (sic) aproximación á cuestión

Título Estudios Migratorios N.º 3 (xuño de 1997)
Dirección María Xosé Rodríguez Galdo
Xosé Ramón Barreiro Fernández
Vicente Peña
Abel Losada Álvarez
Autoría Laura Antunes Maciel
Xosé Ramón Barreiro Fernández
María Xosé Costa Alcalde
Fernando J. Devoto
Abel Losada Álvarez
María Luisa Losada Sanmartín
María Antonieta Martínez Antonacci
Xosé Luís Mínguez Goyanes
Vicente Peña
Antonio Rodríguez Martínez
María Skoczek
Ramón Vaamonde
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 1997
Edición 1ª edición
Notas Textos en castelán e galego.
A partir de 2008 cambia o tít.: Estudos migratorios: revista galega de análise das migracións
ISSN 1136-0291
Depósito Legal C 2001-1995
CCG. Signatura CCG 1997 118
Url externa Catálogo RBG
Colección Estudos Migratorios
Materias
Áreas
Código QR
qr code