A celebración dun encontro sobre o patrimonio na emigración considerouse unha fórmula idónea para avanzarmos na dinamización e desenvolvemento do Arquivo da Emigración, entendido, nunha primeira fase, básicamente como un espacio de traballo para a creación dun banco de referencias documentais, bibliográficas e iconográficas sobre a emigración galega.
O encontro Patrimonio cultural galega na emigración amosou a necesidade de inventaria-los restos físicos da vida social, política e cultural realizada no exterior, tarefa que está senda realizada con urxencia polo Arquivo da Emigración Galega.
Título Patrimonio cultural galego na emigración
Actas do I encontro, Santiago de Compostela, 25 e 26 de novembro de 1996
Coordinación María Xosé Rodríguez Galdo
Afonso Vázquez-Monxardín
Autoría Xavier Alcalá
José Luis Cabo
Pilar Cagiao
Xavier Castro
Carlos Díaz Martínez
Xosé Estévez Rodríguez
Marcelino Fernández Santiago
Pilar Freire Esparís
Xosé Lois García
Manolo González
Dominga de la Paz González Suárez
José Antonio López Taboada
Abel Losada Álvarez
Ricardo Palmás
Vicente Peña
Amado Ricón Viruleg
Carlos Sirixei Paredes
Luís G. Tosar
Afonso Vázquez-Monxardín
Elixio Villaverde
Carlos Zubillaga
Limiar María Xosé Rodríguez Galdo
Afonso Vázquez-Monxardín
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Ponencia de Cultura Galega no Exterior, 1996
Edición 1ª edición
Descrición física 235 p. ; 24 cm.
ISBN 84-87172-14-8
Depósito Legal VG 819-1996
CCG. Signatura CCG 1996 109
Url externa Catálogo RBG
Materias
Áreas
Código QR