Publicación que recolle preto de setenta relatorios presentados no encontro internacional que se celebrou en Celanova do 13 ao 15 de setembro de 2001 para conmemorar os 150 anos do nacemento de Manuel Curros Enríquez.Esta publicación de dous volumes recolle achegas dos mellores especialistas, galegos e non galegos, sobre as distintas facetas de Curros Enríquez: biografía, ideario (político, relixioso e lingüístico), obra poética, xornalismo, correspondencia e demais obra literaria, relacións e contactos persoais e intelectuais, e un importante capítulo sobre a recepción coetánea e posterior da produción currosiana.
Título Actas do I Congreso Internacional “Curros Enríquez e o Seu Tempo”
(Celebrado en Celanova, 13 al 15 de setembro de 2001). Tomo I
Edición Xesús Alonso Montero
Henrique Monteagudo
Begoña Tajes
Autoría Xesús Alonso Montero
Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda
Rosa Aneiros
Xosé Ramón Barreiro Fernández
Xosé Benito Reza
Carlos Casares
Xosé Manuel Dasilva
Xosé María Dobarro
Jorge Domingo Cuadriello
Ramiro Fonte
Raimundo García Domínguez, "Borobó"
Silvia Gaspar
Ramón Gutiérrez Izquierdo
Xosé López García
Inmaculada López Silva
Elisardo López Varela
Arcadio López-Casanova
Xosé Luís Méndez Ferrín
Henrique Monteagudo
Benito Montero
Xosé Neira Vilas
Andrés Pociña
Patrocinio Ríos Sánchez
Manuel Rodríguez Alonso
Luciano Rodríguez Gómez
Francisco Rodríguez Sánchez
Xurxo Salgado
José Manuel Sánchez González
Marifé Santiago Bolaños
Marcos Valcárcel
Pilar Vázquez Cuesta
Xosé Manuel Vélez Latorre
Limiar Xesús Alonso Montero
Henrique Monteagudo
Begoña Tajes
Alfonso Zulueta
Obxecto de estudo Manuel Curros Enríquez
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2004
Edición 1ª edición
Descrición física 750 p.: il.; 24 cm.
Notas Obra completa editada tamén en soporte dixital (CD)
Tomo II, en papel

ISBN 84-95415-79-8
Depósito Legal VG 530-2004
CCG. Signatura CCG 2004 254-1
Url externa Catálogo RBG
Colección Base
Materias
Áreas
Código QR
qr code