Con este traballo preténdese coñecer as posibilidades de éxito dunha incorporacion efectiva da lingua galega ó mundo da publicidade e das relacions comerciais e mercantís; analizando en que medida esta lingua desprestixia un produto que nela se vehicula ou se, pola contra, pode potenciar as vendas. Visto o importante nivel de coñecemento e uso do galego existente (en comparanza con outras linguas non estatais de Europa), que cada vez son menos excepcionais as iniciativas de uso da lingua galega no ámbito da empresa e que na poboacion galega parece existir unha grande receptividade cara a medidas tendentes á galeguizacion da sociedade, é tempo de analizar e reflexionar, con datos reais e obxectivos, a pertinencia de incorporar a lingua galega nas iniciativas e actividades colectivas relacionadas co mundo dos negocios e da empresa.
Título Publicidade e lingua galega
Os consumidores ante o uso do galego na comunicación publicitaria e nas relacións comerciais
Autoría Fernando Ramallo
Gabriel Rei-Doval
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Ponencia de Lingua, 1995
Edición 1ª edición
Descrición física 81, [9] p. : il. ; 23 x 23 cm.
Notas Textos en galego e castelán
ISBN 84-87172-06-7
Depósito Legal C 1880-1995
CCG. Signatura CCG 1996 112
Url externa Catálogo RBG
Materias
Áreas
Código QR