O 21 de marzo de 2013 o Consello da Cultura Galega celebrou un recital moi singular. 150 anos despois da edición de Cantares Gallegos, nove poetas galegas cantaron e homenaxearon a Rosalía de Castro, nun íntimo e persoal diálogo cos seus versos aurorais.

O libro Cantares para Rosalía. Nove poetas galegas dialogan cos seus versos contén o recital en audio e a transcrición deste. As nove poetas participantes foron Lupe Gómez Arto, Luz Pozo Garza, María Xosé Queizán, Olalla Cociña, Xiana Arias Rego, Yolanda Castaño, Estíbaliz Espinosa, Lorensa Souto e Ana Romaní.
Título Cantares para Rosalía
Nove poetas galegas dialogan cos seus versos
Edición María do Cebreiro Rábade
Dolores Vilavedra
Autoría Xiana Arias Rego
Comba Campoy
Yolanda Castaño
Rosalía de Castro
Olalla Cociña
Estíbaliz Espinosa
Lupe Gómez
Luz Pozo Garza
María Xosé Queizán
Ana Romaní
Lorena Souto
Presentación Ramón Villares
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2013
Edición 1ª edición
Descrición física 81 p. ; 15 x 15 cm + 1 CD-Audio (ca. 50 min)
ISBN 978-84-92923-27-4
Depósito Legal C 1749-2013
CCG. Signatura DS(GA): OU CAS can ; ME_1.3.3.
Url externa Catálogo RBG
Evento Xornada. Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada
Do privado ao público: A configuración da Rosalía escritora.
21/3/2013. Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela
Materias
Áreas
Código QR
# Pista
1 Comba Campoy Adro
2 Lupe Gómez Arto Carta-Chaqueta de farrapos vellos para Rosalía
3 Luz Pozo Garza Tempos menesterosos Rosalía
4 María Xosé Queizán Rap repoludo
5 Olalla Cociña [Sentada nun soportal]
6 Xiana Arias Rego Carrera erótica
7 Yolanda Castaño Que é dor - a dor que de veras sente
8 Estíbaliz Espinosa O transvisible
9 Lorena Souto Un sospiro alenta baixo a pel cuarteada das paredes
10 Ana Romaní [Non todas cantan Non todas cantan]