No mes de setembro do ano 2008 o Consello da Cultura Galega publicou o libro titulado Papés d’emprenta condenada. A escrita galega entre 1797 e
1846 (I), que era o resultado dun traballo colectivo iniciado anos atrás co obxectivo de reunir a produción escrita en lingua galega durante as primeiras décadas do século XIX que se deu conservado ata hoxe e que á altura de 2008 se coñecía. Un ano despois, o simposio Lingua galega e comunicación nos inicios da Idade Contemporánea (Santiago de Compostela, 3-11 de
novembro de 2009) serviu para presentar publicamente unha boa parte dos traballos que ían conformar o volume de estudos que o lector ten agora nas mans. O intercambio de ideas entre os distintos conferenciantes e entre estes e os asistentes ás xornadas permitiu afinar os xuízos dos relatores e arrequentalos cos coñecementos e as reflexións doutras persoas.
Con toda a certeza, o aumento do cultivo escrito da lingua galega e da publicación de textos en galego garda estreita relación co xermolar dos sentimentos e ideoloxías galeguistas, que nos principios do século XIX, cando as vellas estruturas do Antigo Réxime empezaban a abanear levemente, se encontraban en estado aínda embrionario. Ora ben, ese aumento está tamén indubidablemente conectado coa aparición e o primeiro desenvolvemento da prensa en Galicia, propiciados polo vivaz debate público suscitado daquela entre os absolutistas e os liberais, é dicir, entre os partidarios de deixar estar as cousas tal como viñan estando desde había séculos e os que propugnaban a instauración dunha nova orde política e socioeconómica sustentada sobre a base do recoñecemento da soberanía popular. Os traballos que neste volume se agruparon constitúenunha reflexión colectiva sobre todos estes procesos.
Título Papés d’emprenta condenada (v. II)
Lingua galega e comunicación nos inicios da Idade Contemporánea
Edición Ramón Mariño Paz
Autoría Rosario Álvarez
Rosa Aneiros
Xosé Ramón Barreiro Fernández
Javier Díaz Noci
Ernesto González Seoane
Jaume Guillamet
Carme Hermida
Xosé López García
Ramón Mariño Paz
Xurxo Martínez González
Gonzalo Navaza Blanco
Xosé Ramón Pousa
Damián Suárez Vázquez
Anxo Tarrío Varela
Limiar Ramón Mariño Paz
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega; Instituto da Lingua Galega, 2012
Edición 1ª edición
Descrición física 556 p; 24 cm.
Notas Obra completa en 3 v.:

Volume I. A escrita galega entre 1797 e 1846
/ Ramón Mariño Paz (ed.). (Colección Base)


Volume III. Novos textos, reflexións finais / Ramón Mariño Paz e Damián Suárez Vázquez, editores. -- (Ensaio & investigación)

ISBN 978-84-92923-29-8
Depósito Legal C 727-2012
CCG. Signatura CCG 2012 417
DOI 10.17075/pec.2012
Url externa Catálogo RBG
Colección Ensaio & Investigacion
Materias
Áreas
Código QR
qr code