Neste libro recóllense as 16 contribución dos relatores galegos e arxentinos que interviron no Congreso Internacional "Luís Seoane. Galicia-Arxentina: unha dobre cidadanía", celebrado en abril de 2010 e coorganizado co Consello da Cultura Galega. A idea central desde congreso foi a de subliñar a “dobre cidadanía” que marcou a biografía de Luís Seoane, combinando unha ollada concibida desde Galicia coa achega necesaria dunha perspectiva propiamente arxentina, isto é, procedente dos medios académicos e intelectuais da república do Plata, que cubriron case a metade do elenco dos relatores no evento.
Título Emigrante dun país soñado. Luís Seoane entre Galicia e Arxentina
Actas do Congreso internacional Luís Seoane: Galicia – Arxentina: unha dobre cidadanía
Edición Ramón Villares
Autoría Xosé Luís Axeitos
Xusto G. Beramendi
Arturo Casas Vales
Manuel Castiñeiras
Fernando J. Devoto
Hernán Díaz
Rodrigo Gutiérrez
Xosé Luís Méndez Ferrín
Xosé M. Núñez Seixas
Antón Patiño Pérez
Rosario Portela Yáñez
Luis Alberto Romero
Beatriz Sarlo
María Luisa Sobrino Manzanares
Ramón Villares
Diana Wechsler
Introdución Ramón Villares
Obxecto de estudo Luís Seoane
Presentación Ramón Villares
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2011
Edición 1ª edición
Descrición física 493 p. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-84-92923-22-9
Depósito Legal VG 655-2011
CCG. Signatura CCG 2011 408
DOI 10.17075/eps.2011
Url externa Catálogo RBG
Colección Actas
Materias
Áreas
Código QR
qr code