Aspectos sociais, económicos e políticos. Conclusións