Rosalía de Castro

----

Rosalía de Castro

1837 Santiago de Compostela | 1885 Padrón
NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

Publicacións nas que participou Rosalía de Castro

Portada de  Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada
LIBRO. ACTAS

Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada

Febreiro - Xuño 2013
Portada de  Aqueles doces cantares
PARTITURAS

Aqueles doces cantares

Unha ofrenda musical a Rosalía de Castro
Portada de  Cantares para Rosalía
LIBRO-AUDIO

Cantares para Rosalía

Nove poetas galegas dialogan cos seus versos
Portada de  Dezaseis cancións para voz e piano
PARTITURAS

Dezaseis cancións para voz e piano

XXV anos da Asociación Galega de Compositores (1987-2012)

Materiais de Rosalía de Castro

PUBLICACIóN

Cantares Gallegos

Este facsímile de Cantares gallegos foi realizado a partir dun exemplar da primeira edición da obra, que viu a luz en Vigo no ano 1863 na imprenta de Juan Compañel e que se conserva na Biblioteca Pública Nodal de Pontevedra. Complétase coa incorporación, na parte final, dos catro poemas engadidos na segunda edición, de 1872, reproducidos do volume pertencente ao Consello da Cultura Galega.

Rosalía 1: Maruxa Villanueva recitando a Rosalía

Rosalía 2: Maruxa Villanueva recitando a Rosalía

Maio longo

A xusticia pola man

Airiños, aires

Negra sombra

R. Otero Pedrayo: A paisaxe galega, as súas leis e tipos

Eduardo Blanco-Amor en América (I)

Valentín Lamas Carvajal e Rosalía de Castro

Rosalía de Castro e a música

Ti es para min isa Barca…

Publicacións periódicas

Aviso Listado automático de documentación relacionada con nos fondos documentais en liña ofrecidos polo Consello da Cultura Galega.
Ilustración de Galicia y Asturias, La (1878-1878) .
Revista Quincenal Ilustrada
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Ilustración Gallega y Asturiana, La (1879-1881) .
Revista Decenal Ilustrada
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Almanaque Gallego (1898-1927) .
por Manuel Castro López: con la colaboración de distinguidos escritores y artistas
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Galicia [A Habana] (1902-1930) .
1903-1904: Revista Semanal Ilustrada
Revista Semanal Ilustrada de mayor circulación en la República
1905, n.º 1: Sen subtítulo
1905, n.º 2-1906, n.º 33: Revista Regional de más circulación en la República de Cuba
1906, n.º 34-1907: Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba y Defensor de los intereses gallegos en América
1914: Revista Regional Ilustrada: Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
16-08-1925: Revista Semanal Ilustrada: Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
1926: Revista Gráfica Regional de La Habana. Publicación Semanal. Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
Publicación Semanal. Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
1930: Publicación Ilustrada: Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Almanaque de Galicia (1909-) .
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Almanaque Gallego (1909-1909) .
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Alma Gallega (1919-1927) .
Revista Mensual: Órgano Oficial de la Sociedad Casa de Galicia
Posteriormente varía a denominación aparecendo como Órgano Oficial de Casa de Galicia, Boletín de Casa de Galicia, Boletín Oficial de Casa de Galicia, Revista de Casa de Galicia etc.
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Lar Galicián (1926-) .
Folla Galeguista
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Arenteiro, O (1931-) .
Publicación Oficial de la Sociedad Hijos del Partido de Carballino: Revista Oficial
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Alma Gallega (1934-1967) .
1936-1940, e a partir de 1944: Órgano Oficial de Casa de Galicia de Montevideo
Xullo 1941: Revista de Casa de Galicia
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia (1935-1935) .
Número extraordinario a propósito do 25 de xullo de 1935
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Vida Gallega [A Habana] (1938-1954) .
Órgano oficial de la Sociedad de Beneficencia Naturales de Galicia: Publicación mensual
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Compostela (1967-1967) .
Revista de Galicia
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Boletín Informativo de la Asociación Hijos de Silleda (1970-) .
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Centro Gallego de Ermua (1980-) .
Xornada das Letras Galegas
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Galego, O (1988-) .
Voceiro da Xuventude de Galiza-Centro Galego de Lisboa
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;

Artigos

(10/1924) Rosalía de Castro. Céltiga. 1ª (2), 6.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Rosalía de Castro ;
CASTRO, R. (10/1924) Campanas de Bastabales por Rosalía de Castro. Céltiga. 1ª (2), 7.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
(11/1928) El monumento a Rosalía de Castro en La Coruña. Boletín Oficial de la Sociedad Fomento de Porriño y su distrito. (29), 5.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Manuel Casás Fenández ; Rosalía de Castro ;
(5/1930) Verdadeira realidade. Boletín de la Sociedad Cultural y Agraria del Distrito de Mugía. 2ª (10), 21.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Ramón Cabanillas ; Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ; Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ; Antón Villar Ponte ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1933) Verbas da mocedade. Resurrexit, Galaxia, Aleluya. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (297), 3.
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Manuel Murguía ; Benito Vicetto ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1934) Os precursores. Estampa romántica do XIX. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (347), 3.
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Antolín Faraldo ; Eduardo Pondal ; Manuel Murguía ;
CASTRO, R. (7/1939) De Rosalía de Castro: Negra sombra, ¡Silencio!, Mi corazón, ..... Becerreá. 1ª (7), 47-48.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
(12/1942) Rosalía de Castro. Vida poética y ambiente. Alborada. 1ª (118), 24.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ; Alicia Santaella Murias ;
SIL, J. (1/1943) Figuras de Galicia. La Cantora del Sar. Vida Carnotana. 1ª (8), 28-29.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
CASTRO, R. (1/1943) Canta si queres. Vida Carnotana. 1ª (8), 30.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
ZAPATA GARCíA, A. (7/1944) Rosalía de Castro. Revista Compostela. 1ª (6-9), 22.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
(1945) Rosalía de Castro. Padrón. 1ª, 9-10.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Emilio Castelar ; Rosalía de Castro ; Heinrich Heine ; Miguel de Unamuno ; Gustavo Adolfo Bécquer ;
CASTRO, R. (1945) Padrón (Retén) la Casa Grande. Padrón. 1ª, 11.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
(1945) Rosalía de Castro. Homenaje que la Comisión Femenina tributó a Rosalía de Castro el día 15 de julio. Padrón. 1ª, 21.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
CASTELAO. (9/1945) La Saudade. Alborada. 1ª (128), 37-38.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Maruxa Boga ; Ramón Cabanillas ; Plácido Castro ; Rosalía de Castro ; Teixeira de Pascoaes ; Luís de Camoens ;
CASTRO, R. (6/1946) A Gaita Gallega. Alborada. 1ª (131), 43.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1946) De Granada a Compostela. Galicia [Bs As 1926]. (402), 44, .
Mencións: Rosalía de Castro ; Federico García Lorca ;
CASTRO, R. (3/1947) Extranxeira n'a súa Patria. Alborada. 1ª (134), 33.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
(12/1947) Saludo a la colectividad. Betanzos. 1ª (42), 26-27.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Maruxa Boga ; Rosalía de Castro ; Antón Suárez do Pazo ; Alfredo Aróstegui ;
CASTRO, R. (12/1948) La infortunada Galicia. Betanzos. 1ª (43), 10-11.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
(12/1948) Elogiosos comentarios en torno a la actuación de nuestra Coral. Betanzos. 1ª (43), 24-26.
Ver recensión Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ; Rodolfo Prada ; Manuel Puente ; José Villamarín Prieto ;
(12/1948) Opiniones argentinas sobre la cultura Gallega. Betanzos. 1ª (43), 59.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Francisco Añón ; Concepción Arenal Ponte ; Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ; Manuel Murguía ; Emilia Pardo Bazán ; Xoán Manuel Pintos ; Aurelio Ribalta ; Evaristo Martelo Pauman ; Benito Losada Astray ;
DíAZ, A. (12/1948) En col d-unha gran idea. Betanzos. 1ª (43), 60-61.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Alexandre Bóveda ; Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Antón Suárez do Pazo ; Frei Martiño Sarmiento ; Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1949) Galicia cada treinta días. Galicia [Bs As 1926]. (435), 2 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Valentín Lamas Carvajal ; Vázquez Sebastia ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1949) Las jornadas rosalianas del "Día de Galicia". Homenaje del Centro Gallego Boanerense a nuestro Gran Lírico. Galicia [Bs As 1926]. (438), 13 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Ramón Otero Pedrayo ;
(10/1949) Actos a los que se adhirió nuestra sociedad. Nuestras próximas romerías. Carral. 1ª (2), 25.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Alexandre Bóveda ; Rosalía de Castro ; Juan Montes ; Xosé Núñez Búa ; Manuel Puente ; Antón Alonso Ríos ;
(10/1949) Edición extraordinaria en torno a la cultura gallega. Alborada. 1ª (143), 1-2.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ; Antón Alonso Ríos ;
ALONSO RíOS, A. (10/1949) «Nós o que queremos é facer o noso niño na nosa ponla». Alborada. 1ª (143), 51.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ; José Souto Vizoso ;
CASTRO, R. (11/1949) Calade. Portas. 1ª ([1]), 23.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
DIEGO, G. (1950) Rosalía. Monte Louro. 1ª, 20.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1950) Galicia cada treinta días. Galicia [Bs As 1926]. (443), 5 .
Mencións: María Casares ; Rosalía de Castro ; Eduardo Pondal ; Valentín Lamas Carvajal ; Manuel Murguía ;
CURROS ENRíQUEZ, M. (4/1950) «A Rosalía». Alborada. 1ª (145), 67.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
(7/1950) Homenaje en memoria de Prieto Marcos. Alborada. 1ª (146), 14.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ; Isidro Maiztegui ; Juan Montes ; Avelino Díaz ; Manuel Prieto Marcos ; Ricardo Flores ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1950) La saudade y la poesía. Galicia [Bs As 1930]. (1124), 8.
Mencións: Plácido Castro ; Rosalía de Castro ; Elías de Tejada ;
(1/1951) Así se hace obra gallega. Concierto de música, canto, poesía y baile organizado por las Sociedades Coruñesas en el Teatro Avenida de esta capital. Betanzos. 1ª (45), 8-12.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Maruxa Boga ; Alfredo Brañas ; Rosalía de Castro ; Ramón Rey Baltar ; Carlos López García-Picos ; Antón Suárez do Pazo ; Alfredo Aróstegui ; Francisco Balaguer ;
SUáREZ DO PAZO, A. (1/1951) A Galiza ideal. Betanzos. 1ª (45), 57-58.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ; Federico García Lorca ; Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1951) Galicia cada treinta días (agosto). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (461), 31 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Narciso Correal ; Antonio Quiroga ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1952) Tres figuras símbolos. Lar. (224), 27 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Eduardo Pondal ; Manuel Murguía ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (3/1952) Poesía del precursor. Galicia [Bs As 1930]. (1174), 8.
Mencións: Rosalía de Castro ; Fernando García Acuña ; Manuel Murguía ; Juan Naya Pérez ;
CASTRO, R. (7/1952) Meu Lar. Orzán. 1ª (5), 7.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1952) Ronsel. Nuestra vieja habla. Galicia [Bs As 1926]. (466), 27.
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1952) En la morada de Murguía. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (4), 18.
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Murguía ; Gala Murguía de Castro ; Ovidio Murguía de Castro ; Juan Naya Pérez ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1954) 30 días de vida gallega:Glosa: Tres generaciones poéticasMiscelánea culturalPanorama artístico-musicalEl mundo de los librosInformación económica. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (9), 16 .
Mencións: Fernando Álvarez de Sotomayor ; Luís Amado Carballo ; Ramón Cabanillas ; Rosalía de Castro ; Álvaro Cebreiro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ; Antonio López Ferreiro ; Juan Naya Pérez ; Antonio Noriega Varela ; Manuel Antonio Pérez Sánchez ; Jenaro Pérez Villaamil ; Antonio Quiroga ;
(4/1954) ¡Despertade!. Opinión Gallega. 1ª (148), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ; Eduardo Pondal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1955) Galicia cada sesenta días (mayo, junio). Galicia [Bs As 1926]. (483), 12 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Antonio Couceiro Freijomil ; Prudencio Landín Tobío ; Joaquín Pérez Fernández ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1955) Rosalía de Castro, vista por una escritora inglesa. Galicia Emigrante. (12), 6, .
Mencións: Rosalía de Castro ; Janet H. Perry ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1955) Galicia vista por Azorín. Galicia Emigrante. (14), 3, .
Mencións: Rosalía de Castro ; Azorín ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1955) Don Manuel Murguía, en la voz de su hija Gala. Galicia Emigrante. (16), 18 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Murguía ; Gala Murguía de Castro ; Janet H. Perry ;
GAYOSO FRíAS, A. (1957) Inda te héi ver por alá. Orzán. 1ª (9), 15.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: María Casares ; Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Ramón María Valle-Inclán ; Valentín Lamas Carvajal ; Lope de Vega ; Antonio Noriega Varela ; Luigi Pirandello ; Luís de Camoens ;
ABUíN DE TEMBRA, A. (2/1958) Rosalía de Castro. Voz de Breogán, La. 1ª (3), 5-6.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1958) Evocación de dos Vidas. Galicia [Bs As 1926]. (499), 13.
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Murguía ;
MACIEL, A. (4/1958) ¡Padrón! ¡Padrón!. Voz de Breogán, La. 1ª (5), 4.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Ramón Cabanillas ; Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Antonio Noriega Varela ; Mendes de Carvalho ;
(10/1958) Sobre el proyecto de un monumento a Rosalía. Finisterre. 1ª (8), 2.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
(10/1958) Los padroneses siempre en la brecha. Monumento a Rosalía de Castro en Montevideo. Finisterre. 1ª (8), 4.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1958) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (503), 6 .
Mencións: Aurelio Aguirre ; Rosalía de Castro ; Ramón Otero Pedrayo ;
(11/1958) Un monumento a Rosalía de Castro en Montevideo. Finisterre. 1ª (9), 1.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
ECHARRI, F. (11/1958) Santiago, clave de España. Voz de Breogán, La. 1ª (7), 4, 5, 8.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ; Ramón María Valle-Inclán ; Gerardo Diego ; Ramón Gómez de la Serna ; Teixeira de Pascoaes ; Eugenio Montes ; Manuel Machado ; Antonio de Oliveira Salazar ; José Osorio de Oliveira ;
(12/1958) Ubicación poética de Rosalía de Castro en Montevideo. Finisterre. 1ª (10), 1.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
NAYA PéREZ, J. (12/1958) Panorama coruñés. Finisterre. 1ª (10), 2.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Fermín Bouza Brey ; Rosalía de Castro ; Álvaro Cunqueiro ; Manuel Murguía ; Alfonso Molina ; Ramón Otero Pedrayo ;
AREáN, C. (12/1958) Tres poetas gallegos bilingües. Rosalía de Castro, Curros Enríquez y Eduardo Pondal . Voz de Breogán, La. 1ª (8), 2-5, 9, 10.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1959) Rosalía Murguía. Galicia [Bs As 1926]. (505), 21.
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Murguía ;
CASTRO, R. (8/1962) Pra Habana. Betanzos. 1ª (58), 29.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1962) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (527), 6 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Juana de Ibarbourou ; Castelao ; Eladio Rodríguez González ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1963) Noticiario Gallego. Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (530), 13 .
Mencións: Ricardo Carballo Calero ; Rosalía de Castro ; Vicente Risco ; Francisco Vázquez Saco ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1965) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (544), 25 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Luís Seoane ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1969) A voz precursora de tres poetas. Casa de Galicia de Unidad Gallega. , 52 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1970) O renacimento idiomático de Galicia. Galicia [Bs As 1926]. (576), 57.
Mencións: Francisco Añón ; Alberto Camino ; Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ; Manuel Murguía ; Nicomedes Pastor-Díaz ; Xoán Manuel Pintos ;
SARCEDA CASTRO, X. (12/1976) Amancio Prada : O compromiso estético. Teima. (2), 32.
Ver artigo
Mencións: Rosalía de Castro ; Celso Emilio Ferreiro ; Miguel Hernández ; Luís López Álvarez ; Amancio Prada ; Carmen Martín Gaite ; Darío Xohán Cabana ; Faustino Santalices Muñiz ; Miro Casabella ; Eduardo Gattinoni ; Alejandro Massó ; Felipe Pedrell ; Xosé Manoel Conde ;
CARREIRA, X. (1/1977) Escolma Teima. Teima. (6), 33.
Ver bibliografía
Mencións: Ludwing van Beethoven ; Rosalía de Castro ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Salvador García-Bodaño ; Eduardo Moreiras ; Castelao ; Guillermo Rojo ; Avelino Díaz ; Xerardo Moscoso ; Johann Sebastian Bach ; Mark Twain ; Wilhelm Backhaus ;
CONDE MURUAIS, P. (2/1977) Un traballo máis : Ser muller en Galicia. Teima. (11), 10-13.
Ver reportaxe
Mencións: Concepción Arenal Ponte ; María Casares ; Rosalía de Castro ; María Antonia Dans ; Victoria Armesto ; Francisco Franco ; Margarita Ledo ; Ramón Otero Pedrayo ; Emilia Pardo Bazán ; María Xosé Queizán ; Hildegart Rodríguez Carballeira ; Mercedes Ruibal Argibay ; Xohana Torres ; Joaquina Dorado Pita ; Dolores Varela ; Emilia Díaz Búa ; Maruxa Rey ;
ÁLVAREZ, R. FERNáNDEZ REI, F. (4/1977) A nosa lingua : En defensa da "geada". Teima. (20), 8.
Ver artigo
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ; Valentín Lamas Carvajal ; Marcial Valladares ; Aurelio Ribalta ; Francisco Mirás ;
FREIXANES, V. (5/1977) 17 de maio : As Letras Galegas : Politiza-la cultura. Teima. (24), 32.
Ver artigo
Mencións: Ramón Cabanillas ; Rosalía de Castro ; Xoán Manuel Pintos ; Antón Villar Ponte ;
(6/1977) "O día" nas emisoras. Teima. (25), 31.
Ver nota breve
Mencións: Rosario Álvarez ; Xosé Ramón Barreiro Fernández ; Rosalía de Castro ; Xavier Costa Clavell ; Marino Dónega ; Francisco Fernández Rei ; Manuel María ; Xosé Fortes Bouzán ; Antonio Fraguas ; Federico García Lorca ; Fernando Madriñán ; Camilo Nogueira ; Antonio Noriega Varela ; Castelao ; Andrés Torres Queiruga ; Antón Villar Ponte ; Luís Álvarez Pousa ; Antón Tovar ; Manuel González ; Pedro Gómez Antón ; Jose Isorna ; Julio Francisco Ogando Vázquez ; Xavier Otero ; Luis Rivero De Aguilar ; Ánxel Vence Lois ; Domingo Fernández del Riego ; Marta García ; Adela García ; Pilar Fariña García ; César García ;
LóPEZ TéMEZ, R. (6/1977) O Bierzo : Unha Galicia que perdéu a súa identidade. Teima. (29), 14-15.
Ver artigo
Mencións: Rosario Álvarez ; Rosalía de Castro ; Celso Emilio Ferreiro ; Amancio Prada ; Antonio Vivaldi ; Richard Wagner ;
FREIXANES, V. (6/1977) Escolma Teima : Libros [2]. Teima. (29), 33.
Ver recensión
Mencións: Xosé Ramón Barreiro Fernández ; Rosalía de Castro ; Francisco Franco ; Castelao ; María Teresa Beiras Torrado ; Carmelo Lisón Tolosana ; Jose Pérez Vilariño ; Rafael Ruiz Fuentes ;
RIVAS, M. (7/1977) Historia do 25 : Latexa un peito galego. Teima. (32), 49-50.
Ver artigo
Mencións: Xesús Carro García ; Rosalía de Castro ; Antolín Faraldo ; Francisco Fernández del Riego ; Francisco Guitián ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Baldomero Cores Trasmonte ; Jose Antonio Primo de Rivera ; Xaime Seixas ; Santo Santiago o Maior ; Xosé Ramón e Fernández-Oxea, "Ben-Cho-Shey" ; Xaime Illa Couto ;
BLANCO FUENTES, M. (7/1977) Encol da volta definitiva de Castelao. Teima. (33), 34.
Ver carta
Mencións: Rosalía de Castro ; Virxinia Pereira Renda ; Castelao ; Afonso Xesús Castelao Pereira ; Ánxel Vence Lois ;
GARCíA, X. (2/1979) O caro portugués: Resposta á Tribuna nº 41, «Galego e/ou portugués». Nosa Terra, A. (48), 12.
Ver carta Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Ricardo Carballo Calero ; Rosalía de Castro ; Miguel de Cervantes ; Rafael Dieste ; Juan Ramón Jiménez ; Castelao ; Carlos Durán ;
(2/1979) A UCD «gallega» en familia. Nosa Terra, A. (50), 2.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Rosalía de Castro ; Luis González Seara ; Adolfo Suárez González ; David Pérez Puga ;
CASTRO, R. (1/1983) [Daquelas que cantan as pombas e as frores]. Saia, A. (1), 7.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Colección particular de Pascuala Campos de Michelena;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) [Se eu fora home]. Festa da palabra silenciada. (02), 4.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) [San Antonio bendito]. Festa da palabra silenciada. (02), 20.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) [Decides que o matrimonio]. Festa da palabra silenciada. (02), 20.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) [¡Valor!, que anque eres como branda cera]. Festa da palabra silenciada. (02), 21.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) N´é de morte. Festa da palabra silenciada. (02), 21.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) A xusticia pola man. Festa da palabra silenciada. (02), 23.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) ¡Silencio!. Festa da palabra silenciada. (02), 23.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) Estranxeira na súa patria. Festa da palabra silenciada. (02), 24.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) Bos amores. Festa da palabra silenciada. (02), 24.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) Amores cativos. Festa da palabra silenciada. (02), 24.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) ¡Soia!. Festa da palabra silenciada. (02), 24.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) Xan. Festa da palabra silenciada. (02), 25.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) "Lieders". Festa da palabra silenciada. (02), 27.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) ¿Qué lle digo?. Festa da palabra silenciada. (02), 21 .
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) Eu por vós, e vós por outro. Festa da palabra silenciada. (02), 22 .
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) [Tanto e tanto nos odiamos]. Festa da palabra silenciada. (02), 25 .
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) Dúas palabras da autora [Prólogo de "Follas novas"]. Festa da palabra silenciada. (02), 27 .
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) [Fragmento de" Las literatas"]. Festa da palabra silenciada. (02), 29 .
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) [Fragmentos de "El caballero de las botas azules"]. Festa da palabra silenciada. (02), 30 .
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) [Antes de escribir a primeira páxina do meu libro...]. Festa da palabra silenciada. (02), 4.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (7/1988) A xusticia pola man. Area. (04), 14.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Mulheres Nacionalistas Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (9/1989) En el abanico de Emilia Pardo Bazán. Festa da palabra silenciada. (06), 84.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (12/1991) [¡Valor!, que anque eres como branca cera]. Festa da palabra silenciada. (08), 70.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións: