Valentín Paz-Andrade

----

Valentín Paz-Andrade

1898 Lérez, Pontevedra | 1987 Vigo
NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

Biografía de Valentín Paz-Andrade

1898- Lérez, Pontevedra | 1987 Vigo
Xurista, político e escritor. Dedicóuselle o día das letras galegas de 2012.

Publicacións nas que participou Valentín Paz-Andrade

Portada de  Caderno de bitácora de Valentín Paz-Andrade
PARTITURAS

Caderno de bitácora de Valentín Paz-Andrade

Cantata breve para recitador, coro e orquestra sobre textos de Valentín Paz-Andrade

Materiais de Valentín Paz-Andrade

Texto. Presentación

Valentín Paz-Andrade

Texto.

Valentín Paz-Andrade e a lingua portuguesa

A querenza de Paz-Andrade polo mundo de lingua portuguesa foi un trazo moi orixinal na súa biografía. Certamente, na tradición do galeguismo anterior á Guerra Civil, as apelacións a Portugal foron moi frecuentes no plano literario, como amosan as relacións de Risco, Villar Ponte ou Noriega Varela con figuras como Teixeira de Pascoaes, Alfredo Guisado ou Leonardo Coimbra, sen se esquecer do amplo mundo da arqueoloxía e da etnografía, cuxas relacións mutuas se situarían nun plano máis académico. Pero a novidade que achega a biografía de Paz-Andrade é que estende esta relación portuguesa a países como Brasil e a colonias como Mozambique. Un dos seus contactos máis permanentes foi o poeta Guilherme de Almeida, a quen coñeceu no Vigo dos anos trinta cando este estaba exiliado en Portugal.
Documento

Lei Valentín Paz-Andrade para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía

Lei 1/2014, do 24 de marzo, á que se lle deu o nome de Valentín Paz-Andrade en recoñecemento á súa traxectoria na demanda dun fortalecemento dos vínculos de Galicia coa lusofonía.
Documento. Catálogo de exposición

Catálogo da exposición Valentín Paz-Andrade. Uma antena galega no Brasil

A exposición Valentín Paz-Andrade. Uma antena galega no Brasil foi organizada polo Consello da Cultura Galega no ano 2012, no marco das actividades conmemorativas de celebración do Día das Letras Galegas adicadas ese ano ao autor.
Documento

Boletín da Real Academia Galega dedicado a Valentín Paz-Andrade

VV. AA. (2012): «Valentín Paz-Andrade», Boletín da Real Academia Galega, 373.
Documento. Epístola

Correspondencia de Xosé Neira Vilas con Valentín Paz-Andrade e Celso Emilio Ferreiro

Neira Vilas, Xosé (2012): Cadernos Ramón Piñeiro (XXII). Correspondencia de Xosé Neira Vilas con Valentín Paz-Andrade e Celso Emilio Ferreiro. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.
Documento

Especial da Revista «Agália» dedicado a Valentín Paz-Andrade

VV. AA. (1997): «Valentim. 1898-1987», Agália, 51.
Documento. Conferencia

Discurso de ingreso de Valentín Paz-Andrade na Academia Galega das Ciencias

Intervención escrita, co título «O home dentro do sabio. Pedro Joseph de Bermés» (1770-1824), e resposta de Enrique Vidal Abascal.
Documento

Artigo de Paz Andrade sobre G. de Almeida, “Príncipe dos poetas”

Mecanoscrito do artigo titulado «Con Guilherme de Almeida. “Príncipe dos poetas” del Brasil» publicado por Valentín Paz-Andrade o 5 de xaneiro de 1960 na sección «Arte y Literatura» do Faro de Vigo.
Documento. Artigo

Artigo «Algo se lee. Libros de Galicia en 1955»

Artigo escrito por Aquilino Iglesia Alvariño, apareceu a páxina completa o 6 de xaneiro de 1956 en La Noche. Vai ilustrado con oito retratos de autores galegos, a maioría fotografías, outros debuxados ou pintados.
Documento. Extracto de libro

Edición do Pranto matricial de Paz-Andrade, versión portuguesa de G. de Almeida

Este PDF contén as páxinas 29 a 40 da edición impresa, precedidas por un breve limiar do propio G. de Almeida e seguidas por unha ilustración a páxina completa de Souto. A sinatura do traballo indica Galiza, 1954.
Documento

Mecanoscrito do Pranto matricial de Paz-Andrade, versión portuguesa de G. de Almeida

Escaneado de cinco follas escritas a máquina por unha soa cara, autografadas so a indicación Galiza, 1954 e coa simboloxía manuscrita dunha cruz acompañada de S P 4 VIII A D 19 56

Valentín Paz-Andrade nas actividades do CCG

Pranto matricial na voz do seu autor

Gravación do discurso de Valentín Paz-Andrade co gallo da constitución da FEGAPE

Publicacións periódicas

Aviso Listado automático de documentación relacionada con nos fondos documentais en liña ofrecidos polo Consello da Cultura Galega.
Centro Gallego (1917-1925) .
Órgano de la Colectividad Gallega en Uruguay
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Galicia [Bs As 1926] (1926-) .
Revista del Centro Gallego de Buenos Aires. Mutualidad - Cultura - Beneficencia
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Boletín Oficial de la Sociedad Nueva Casa de Galicia (1929-) .
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Fouce, A (1930-1936) .
Periódico galego
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Lar (1934-) .
Revista mensual de la Asociación Gallega de Beneficencia y Mutualidad
Revista del Hospital Gallego
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Lareira (1951-) .
Publicación de Lar Gallego de Valencia
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Mundo Gallego [1951-52] (1951-1952) .
Revista de Galicia en América
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Ilustración Gallega (1954-) .
Revista de Galicia para España y América
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Vieiros (1959-1968) .
Revista do Padroado da Cultura Galega de México
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Heraldo de Galicia (1959-) .
Órgano de "Juventud de Galicia"
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Lérez (1962-) .
Revista do Centro Pontevedrés de Buenos Aires
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Orientación Gallega (1962-) .
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Galicia en Mar del Plata (1963-) .
Órgano oficial del Centro Gallego de Mar del Plata
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Ecuador 0º, 0', 0 (1965-1965) .
Revista de poesía universal
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Pátria Galega (1982-) .
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;

Artigos

(12/1930) Seminario de Estudios Gallegos. Junta extraordinaria. Galicia [Bs As 1930]. [1ª] (187), 2.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Joaquín Arias Sanjurjo ; Fermín Bouza Brey ; Salvador Cabeza de León ; Ricardo Carballo Calero ; Xesús Carro García ; Álvaro de las Casas ; Xosé Filgueira Valverde ; Antonio Fraguas ; Daría González García ; Luís Iglesias Iglesias ; Florentino López Cuevillas ; Ramón Martínez López ; Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz-Andrade ; Paulino Pedret Casado ; Castelao ; Luís Tobío Campos ; Alfonso Vázquez Martínez ;
(1/1931) Hay que organizar por todas partes Sociedades Agrarias e Irmandades regionalistas. Así lo declara el culto profesor, periodista y activo leader político Álvaro de las Casas. Galicia [Bs As 1930]. [1ª] (188), 2, 10.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Xerardo Álvarez Gallego ; Álvaro de las Casas ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz-Andrade ; Castelao ; Gerardo Abad Conde ; Lois Peña Novo ; Ramon Salgado Pérez ; Manuel Portela Valladares ; Avelino López Otero ; Florentino L. Cuevillas ; Raimundo Vidal Pazos ; José María Díaz y Díaz Villamil ;
(1/1931) Valentín Paz Andrade. Galicia [Bs As 1930]. [1ª] (191), 1.
Ver nota breve Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Valentín Paz-Andrade ;
(2/1931) Luchar por la República equivale a procurar la Autonomía de Galicia y la consecución de los postulados del Programa de Lugo. Ideas políticas: Galleguismo - Republicanismo - Nacionalismo. Galicia [Bs As 1930]. [1ª] (193), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Santiago Casares Quiroga ; Valentín Paz-Andrade ; Antón Villar Ponte ; Manuel Portela Valladares ;
PAZ-ANDRADE, V. (5/1944) Paisaje Gallego. Acción Gallega. 2ª (8), 8.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1950) Galicia cada treinta días (septiembre). Galicia [Bs As 1926]. (451), 16 .
Mencións: Manuel López Varela ; Valentín Paz-Andrade ; Faustino Santalices Pérez ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1964) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (535), 17 .
Mencións: Xavier Bóveda ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz-Andrade ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1964) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (539), 11 .
Mencións: Salvador Cabeza de León ; Valentín Paz-Andrade ; Arturo Souto ;
FREIXANES, V. (11/1976) Barcos galegos sin peixe. Teima. , 16-17.
Ver reportaxe
Mencións: Valentín Paz-Andrade ; Víctor Moro Rodríguez ; Domingo Quiroga ;
(12/1976) Un viaxe tierno : Vir autonomizar e saír autodeterminado. Teima. (1), 17.
Ver opinión
Mencións: Valentín Paz-Andrade ; Enrique Tierno Galván ;
(12/1976) Conversas en Madrid : representante dunha parte. Teima. (2), 10.
Ver entrevista
Mencións: Valentín Paz-Andrade ; Adolfo Suárez González ;
LLANOS, Á. (12/1976) [Fotografía de Valentín Paz Andrade]. Teima. (2), 10.
Ver gráfico
Mencións: Valentín Paz-Andrade ;
VENCE LOIS, Á. (12/1976) Madrid especula no Grove. Galicia, a sete pesetas metro. Teima. (2), 14-15.
Ver reportaxe
Mencións: Valentín Paz-Andrade ; Enrique Lorenzo Docampo ; Ignacio García López ; Julián Cortés Cabanillas ; José Alfredo Bea Gondar ;
(1/1977) O P.T. aclara. Teima. (5), 6.
Ver nota breve
Mencións: Valentín Paz-Andrade ;
CARBALLO CALERO, R. PAZ-ANDRADE, V. PIñEIRO, R. ARAúXO IGLESIAS, M. GARCíA PICHER, J. (1/1977) Opinións : Adiante a cooficialidade. Teima. (6), 11.
Ver opinión
Mencións: Xosé Luís Méndez Ferrín ; Antonio Puig Gaite ;
MAGARIñOS, A. (1/1977) Prensa galega (1931-1936) : "Resol" e "Ser". Teima. (6), 30-31.
Ver artigo
Mencións: Xerardo Álvarez Gallego ; Manuel Azaña ; Jesús Bal y Gay ; Eduardo Blanco Amor ; Fermín Bouza Brey ; Ramón Cabanillas ; Ricardo Carballo Calero ; Álvaro de las Casas ; Plácido Castro ; Manuel Colmeiro ; Arturo Cuadrado ; Álvaro Cunqueiro ; José Díaz Jácome ; Rafael Dieste ; Marino Dónega ; Francisco Fernández del Riego ; Bibiano Fernández Osorio-Tafall ; Ánxel Fole ; Johan Carballeira ; Aquilino Iglesia Alvariño ; Manuel Leiras Pulpeiro ; Manuel Lugrís Freire ; Luís Manteiga ; Vicente Risco ; Carlos Maside ; Antonio Noriega Varela ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Antonio ; Emilio Pita ; Rodolfo Prada ; Castelao ; Luís Seoane ; Ramón Suárez Picallo ; Luís Pimentel ; Antón Villar Ponte ; Victoriano Taibo ; Roberto Blanco Torres ; Camilo Díaz Baliño ; Evelio Acevedo ; Lois Peña Novo ; Eliseo Pulpeiro ; Eugenio Montes ; Aureliano José Pereira de la Riva ; Juvenal Ortiz Saralegui ; José Pasín Romero ;
(1/1977) Paisanos : Paz Andrade e o capital. Teima. (7), 28.
Ver nota breve
Mencións: Valentín Paz-Andrade ;
LóPEZ, S. (1/1977) [Caricatura de Valentín Paz Andrade]. Teima. (7), 28.
Ver humor gráfico
Mencións: Valentín Paz-Andrade ;
PALMEIRO, X. RIVAS, M. (2/1977) As eleccións da reforma : Participación en pe de desigualdade. Teima. (8), 10.
Ver artigo
Mencións: Valentín Paz-Andrade ; Adolfo Suárez González ;
(2/1977) Enquisa entre as forzas políticas galegas : A oposición defínese. Teima. (8), 11-12.
Ver enquisa
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Valentín Paz-Andrade ; Gonzalo Adrio ; Fernando García Agudín ; Jose Luis Rodriguez Pardo ; Rafael Pillado ; Alfonso Álvarez Gándara ; Manuel Peña-Rey Bouzas ; Leopoldo García Ortega ; Andrés Eguíbar Rivas ; Manuel Soto Ferreiro ; Santiago Álvarez Gómez ; Carlos Barros Guimeráns ;
RIVAS, M. VENCE LOIS, Á. (2/1977) Teima, nos madriles. Teima. (11), 6.
Ver nota breve
Mencións: Isaac Díaz Pardo ; Celso Emilio Ferreiro ; Valentín Paz-Andrade ;
(2/1977) Vigo : ¿Outro periódico en Galicia?. Teima. (11), 7.
Ver nota breve
Mencións: Valentín Paz-Andrade ; Jose Antonio Primo de Rivera ;
(3/1977) Galicia negociada. Teima. (12), 3.
Ver nota breve
Mencións: Valentín Paz-Andrade ; Castelao ; Jordi Pujol ; Adolfo Suárez González ;
RIVAS, M. NAVAZA, X. (4/1977) As forzas políticas explícanse : (I) A dereita que non quere selo. Teima. (19), 10-13.
Ver entrevista
Mencións: Carlos Baliñas ; Ramón Chao ; Francisco Franco ; Ramón Pais Ferrín ; Valentín Paz-Andrade ; José Luís Meilán Gil ; Perfecto Yebra ; Alfonso Sánchez Izquierdo ; Eulogio Gómez Franqueira ; Fernando García Agudín ; Antonio Garrigues Diaz-Cañabate ; Baldomero Fernández Calviño ; David Pérez Puga ; Juan Antonio Graíño Amarelle ; Manuel Corzo Diéguez ; Victorino Rosón Ferreiro ; Xaime Illa Couto ;
(5/1977) Cronoloxía : A percura dunha unidade imposíbel (1974-77). Teima. (22), 13.
Ver nota breve
Mencións: Valentín Paz-Andrade ; Víctor Moro Rodríguez ; Fernando García Agudín ; Alfonso Álvarez Gándara ;
(5/1977) Unha homenaxe a Castelao : ¿Repatria-las cinzas dende Buenos Aires?. Teima. (22), 27.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; Álvaro Cunqueiro ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Francisco Pillado Rivadulla ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Francisco Rodríguez ; Luis Rodriguez ; Alfonso Álvarez Gándara ; Elena Gago ; Anuncio Maroño Noia ; Andrés Martínez Santiago ; Alfonso Armada ; Lorenzo Fernández ;
MAGARIñOS, A. (5/1977) 1931-1936 : A prensa nas vilas. Teima. (23), 30-31.
Ver artigo
Mencións: Emilio Álvarez Blázquez ; Eduardo Blanco Amor ; Alexandre Bóveda ; Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz-Andrade ; Castelao ; Ramón Suárez Picallo ; Ramón de Valenzuela ; Antón Alonso Ríos ; Joaquín Loriga ; Manuel Portela Valladares ; Segundo Carlos Pardo-Ciórraga de Santos ; Pereira Vidal ; Manuel González Rodríguez ; José Trapero Pena ; Antonio Maseda Bouso ; T. Torres Quiroga ; Mario Canda Pérez ; Antonio Bacelar Besteiro ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Repatriación das cinzas, a suxerencia máis repetida. Teima. (25), 27.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Álvaro Gil Varela ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Valentín Paz-Andrade ; Xosé Pereira ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Luís Soto Fernández ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Miro Casabella ; O Xestal ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Francisco Rodríguez ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Ramón López Suevos ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Xosé Muñiz ; Manuel Otero ; Benito Álvarez ; Ramón Viéitez ; Juan José Molina ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes destacados prá comisión organizadora. Teima. (26), 39.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Rafael Bárez Vázquez ; Pedro Arias ; Valentín Arias ; Miro Casabella ; O Xestal ; Ramón López-Suevos ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ;
ÁLVAREZ POUSA, L. (6/1977) Campaña electoral : Así a viron os candidatos. Teima. (27), 7.
Ver entrevista
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Manuel Iglesias Corral ; Valentín Paz-Andrade ; Ramón Piñeiro ; Víctor Moro Rodríguez ; Francisco Carballo ; Luis María Villarino Sánchez ; Manuel Monge ; Javier Perea Rodríguez ; Gonzalo Velasco Garrido ; Eduardo Olano Gurriarán ; Mario Orjales Pita ; Daniel Regalado Aznar ; Alberto Pérez Amado ; Roberto Pardo ;
LLANOS, Á. (6/1977) [Fotografía de Valentín Paz Andrade]. Teima. (27), 8.
Ver gráfico
Mencións: Valentín Paz-Andrade ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes prá comisión. Teima. (27), 25.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé María Álvarez Blázquez ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Xavier Costa Clavell ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Rafael Bárez Vázquez ; Pedro Arias ; Valentín Arias ; Miro Casabella ; O Xestal ; Ramón López-Suevos ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xerardo Moscoso ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ;
(6/1977) Os elexidos : Congreso [e] Senado. Teima. (28), 7.
Ver nota breve
Mencións: Pío Cabanillas Gallas ; Gonzalo Fernández de la Mora ; Victoria Armesto ; Manuel Iglesias Corral ; Celso Montero ; Valentín Paz-Andrade ; Antonio Rosón ; José Luís Meilán Gil ; José María David Suárez Núñez ; Víctor Moro Rodríguez ; Perfecto Yebra ; Francisco Vázquez ; Eulogio Gómez Franqueira ; José Quiroga Suárez ; Francisco Cacharro Pardo ; Antonio Díaz Fuentes ; Luis González Seara ; José María Pardo Montero ; Cándido Sánchez Castiñeiras ; Jesús Sancho Rof ; Jose Antonio Trillo ; Baldomero Fernández Calviño ; David Pérez Puga ; Juan Antonio Graíño Amarelle ; Andrés Eguíbar Rivas ; Miguel Riestra Paris ; Antonio Carro Martínez ; Antonio Vázquez Guillén ; Nora Inés Vilariño Salgado ; José Manuel Couceiro Taboada ; José Manuel Piñeiro Amigo ; Luis González Vázquez ; Gerardo Harguindey Banet ; Julio Ulloa Vence ; Estanislao Reverter Sequeiros ; José Rodríguez Rosa ; José Antonio Gago Lorenzo ; Carlos Sueiro Pico ; Elena María Moreno González ; Francisco Bustelo ; Manuel Fontoira Surís ; José García García ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes prá comisión. Teima. (28), 27.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Ramón de Valenzuela ; Carlos Velo ; Elvira Souto ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; José Martinho Montero Santalha ; Antón Tovar ; Xaquín Marín ; Pedro Arias ; Ramón López-Suevos ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Arturo Reguera Lopez ; Francisco Rodríguez ; Jose Vilas Nogueira ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ; Jesús Docampo Mosquera ; Inmaculada Tesouro ;
(6/1977) O parto das urnas : Este é o seu diputado (I). Teima. (29), 4-9.
Ver reportaxe
Mencións: Alexandre Bóveda ; Alfredo Brañas ; Pío Cabanillas Gallas ; Camilo José Cela ; Gonzalo Fernández de la Mora ; Manuel Fraga ; Francisco Franco ; Domingo García-Sabell ; Valentín Paz-Andrade ; Castelao ; Adolfo Suárez ; José Luís Meilán Gil ; Víctor Moro Rodríguez ; Perfecto Yebra ; Francisco Vázquez ; Luis González Seara ; Carlos Otero Díaz ; José Rivas Fontán ; Jesús Sancho Rof ; Rodolfo Martín Villa ; Antonio Puig Gaite ; David Pérez Puga ; Andrés Eguíbar Rivas ; Antonio Vázquez Guillén ; José Antonio Gago Lorenzo ; Elena María Moreno González ; Francisco Bustelo ; Manuel Fontoira Surís ; José García García ; Fermín Zelada de Andrés Moreno ; Genoveva Suárez Saavedra ; María Cruz Fernández de la Riva Varela de Limia ; Heriberto Quesada Porto ; Alfonso S. Palomares ; Marina Lombos de Vicente ; Rosa Torrado Oubiña ; Isabel Varela Uña ;
(6/1977) [Fotografía de Valentín Paz Andrade]. Teima. (29), 7.
Ver gráfico
Mencións: Valentín Paz-Andrade ;
MAGARIñOS, A. (6/1977) Comunicación : "Heraldo de Galicia" e as eleccións republicanas. Teima. (29), 32.
Ver artigo
Mencións: Xerardo Álvarez Gallego ; Manuel Banet Fontenla ; Alexandre Bóveda ; Xosé Filgueira Valverde ; Adolf Hitler ; Ramón Martínez López ; Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz-Andrade ; Castelao ; Ramón Suárez Picallo ; Joaquín Calvo Sotelo ; Isidoro Guede ; Xosé Sesto López ; José García Vidal ; José Lino Sánchez ; Darío Caramés Ruza ; José Martínez Tiscar ; José Fernández Borrajo ; José Goyanes Sotelo ; José Antonio Varela Garza ; Xosé Lois Parente del Riego ; Ángel Martínez Doval ; José Perille Garra ; Pedro Basanta del Río Rojo ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : A derradeira semana. Teima. (29), 25.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Ramón de Valenzuela ; Carlos Velo ; Elvira Souto ; Santiago Álvarez ; José Martinho Montero Santalha ; Antón Tovar ; Xaquín Marín ; Xosé María Pérez Parallé ; José-María Monterroso Devesa ; Ramón López-Suevos ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Jose Vilas Nogueira ; Carmen Santos Castroviejo ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Luis Soto ; Jesús Docampo Mosquera ;
(7/1977) Este é o seu diputado (II). Teima. (30), 20-22.
Ver reportaxe
Mencións: Xoán Carlos I de España ; Manuel Fraga ; Manuel Iglesias Corral ; Valentín Paz-Andrade ; José Luís Meilán Gil ; José María David Suárez Núñez ; José Luis Iglesias ; Eulogio Gómez Franqueira ; José Quiroga Suárez ; Luis González Seara ; Jose Antonio Trillo ; Ricardo, "Kaíto" Martín Esperanza ; Ángel Temiño Sáiz ; Miguel Riestra Paris ; Daniel Regalado Aznar ; Nora Inés Vilariño Salgado ; José Manuel Couceiro Taboada ; José Manuel Piñeiro Amigo ; María del Carmen Llorens Mas ; Celso Montero Rodríguez ; Pilar Uribe Corrales ; Julia Gayoso Feliz ;
ÁLVAREZ POUSA, L. (7/1977) Crónica política : Os parlamentarios fixeron mesa. Teima. (31), 13.
Ver artigo
Mencións: Xoán Carlos I de España ; Pío Cabanillas Gallas ; Camilo José Cela ; Gonzalo Fernández de la Mora ; Domingo García-Sabell ; Valentín Paz-Andrade ; Adolfo Suárez ; José Luís Meilán Gil ; Víctor Moro Rodríguez ; Eulogio Gómez Franqueira ; Luis González Seara ; Juan Iglesias Corral ; José Rivas Fontán ; David Pérez Puga ; Andrés Eguíbar Rivas ; Antonio Carro Martínez ; Antonio Vázquez Guillén ; José Manuel Couceiro Taboada ; Francisco Bustelo ;
FREIXANES, V. (7/1977) Os partidos políticos : ¿Hai un camiño cara á unidade?. Teima. (32), 11.
Ver artigo
Mencións: Camilo Nogueira ; Valentín Paz-Andrade ; Francisco Bustelo ;
BARREIRO FERNáNDEZ, X. (7/1977) O galeguismo histórico (1840-1936). Teima. (32), 37-39.
Ver reportaxe
Mencións: Joaquín Arias Sanjurjo ; Juan Barcia Caballero ; Alexandre Bóveda ; Alfredo Brañas ; Ramón Cabanillas ; Salvador Cabeza de León ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos VII de Francia ; Xosé Filgueira Valverde ; Antonio López Ferreiro ; Ramón Máiz Suárez ; Vicente Risco ; José Ortega y Gasset ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz-Andrade ; Juan Manuel Paz Nóvoa ; Castelao ; Francisco Romero Blanco ; Antón Villar Ponte ; Xohán Vicente Viqueira ; Carlos Zubillaga ; Alejandrino Fernández Barreiro ; Antón Losada Diéguez ; Marcelo Macías y García ; Alberte Martínez López ; Lois Peña Novo ; Lois Porteiro Garea ; Esteban Quet y Puigvert ; Ramón Pérez Costales ; Manuel Lago González ; Eugenio Montero Ríos ; Alfonso Alfonso Bozzo ; Xan Moreno González ; Ramón Faginas ; Federico Gallardo ; Joaquín Díaz de Rábago ; Juan Vázquez de Mella y Fanjul ; Ramón Bernárdez ; Olimpio Pérez Rodríguez ; Pedro Pais Lapido ; Bernardo Santaló ; Urbano Anido ; Gabino, conde de Bugallal y Araujo ; José Antonio Parga Sanjurjo ; Evaristo Martelo Paumán ;
(1/1978) Crónica política. Nosa Terra, A. (3), 5.
Ver nota breve Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Xosé Luís Franco Grande ; Valentín Paz-Andrade ; Víctor Moro Rodríguez ; Santiago Álvarez ; Gregorio Lopez Raimundo ;
(5/1979) 78-79: A loita cultural e o reducto oficialista. Nosa Terra, A. (61), 10.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Eduardo Moreiras ; Valentín Paz-Andrade ; Xenaro Mariñas del Valle ;