Antonio Noriega Varela

----

Antonio Noriega Varela

1869 Mondoñedo, Lugo | 1947 Viveiro, Lugo
NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

Publicacións nas que participou Antonio Noriega Varela

Portada de  Homenaxe a Noriega Varela
LIBRO-AUDIO

Homenaxe a Noriega Varela

Mondoñedo, 19 de outubro de 1967

Publicacións periódicas

Aviso Listado automático de documentación relacionada con nos fondos documentais en liña ofrecidos polo Consello da Cultura Galega.
Heraldo Gallego, El (1908-) .
Órgano de las colectividades Gallegas en el Plata
1921: Semanario independiente y de información regional
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Acción Gallega (1920-1925) .
Publicación Oficial de Casa de Galicia
A partir do n.º 14: Revista Mensual de Casa de Galicia
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Terra Galega (1921-) .
Boletín mensual: Órgao da Xuntanza Nazonalista Galega d'Habana e paladín do honor da Raza Céltiga
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Céltiga (1924-1932) .
Revista Gallega de arte, crítica, literatura y actualidades: Publicación quincenal editada por la "Editorial Céltiga"
Revista Gallega de arte, crítica, literatura y actualidades: Publicación quincenal editada por los talleres gráficos Virs
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Boletín Oficial de la Sociedad Nueva Casa de Galicia (1929-) .
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Revista Oficial del Centro Gallego de Avellaneda (1931-) .
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Galicia en Madrid (1932-1936) .
Órgano de Lar Gallego: Revista mensual
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Anduriña (1962-) .
Portavoz del Lar Gallego de Sevilla
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Esmorga (1985-) .
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;

Artigos

NORIEGA VARELA, A. (1/1929) Fale meu Bisabe. Boletín de la Sociedad Cultural y Agraria del Distrito de Mugía. 2ª (06), 15-16.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1934) Antoloxía nacional. Os inteleituas finiseculares. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (349), 3.
Mencións: Ramón Cabanillas ; Vicente Risco ; Antonio Noriega Varela ; Ramón Otero Pedrayo ; Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1949) Evocación de Noriega Varela. Galicia [Bs As 1930]. (1093), 8.
Mencións: Antonio Noriega Varela ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1954) 30 días de vida gallega:Glosa: Tres generaciones poéticasMiscelánea culturalPanorama artístico-musicalEl mundo de los librosInformación económica. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (9), 16 .
Mencións: Fernando Álvarez de Sotomayor ; Luís Amado Carballo ; Ramón Cabanillas ; Rosalía de Castro ; Álvaro Cebreiro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ; Antonio López Ferreiro ; Juan Naya Pérez ; Antonio Noriega Varela ; Manuel Antonio Pérez Sánchez ; Jenaro Pérez Villaamil ; Antonio Quiroga ;
GAYOSO FRíAS, A. (1957) Inda te héi ver por alá. Orzán. 1ª (9), 15.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: María Casares ; Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Ramón María Valle-Inclán ; Valentín Lamas Carvajal ; Lope de Vega ; Antonio Noriega Varela ; Luigi Pirandello ; Luís de Camoens ;
MACIEL, A. (4/1958) ¡Padrón! ¡Padrón!. Voz de Breogán, La. 1ª (5), 4.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Ramón Cabanillas ; Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Antonio Noriega Varela ; Mendes de Carvalho ;
MAGARIñOS, A. (1/1977) Prensa galega (1931-1936) : "Resol" e "Ser". Teima. (6), 30-31.
Ver artigo
Mencións: Xerardo Álvarez Gallego ; Manuel Azaña ; Jesús Bal y Gay ; Eduardo Blanco Amor ; Fermín Bouza Brey ; Ramón Cabanillas ; Ricardo Carballo Calero ; Álvaro de las Casas ; Plácido Castro ; Manuel Colmeiro ; Arturo Cuadrado ; Álvaro Cunqueiro ; José Díaz Jácome ; Rafael Dieste ; Marino Dónega ; Francisco Fernández del Riego ; Bibiano Fernández Osorio-Tafall ; Ánxel Fole ; Johan Carballeira ; Aquilino Iglesia Alvariño ; Manuel Leiras Pulpeiro ; Manuel Lugrís Freire ; Luís Manteiga ; Vicente Risco ; Carlos Maside ; Antonio Noriega Varela ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Antonio Pérez Sánchez ; Emilio Pita ; Rodolfo Prada ; Castelao ; Luís Seoane ; Ramón Suárez Picallo ; Luís Pimentel ; Antón Villar Ponte ; Victoriano Taibo ; Roberto Blanco Torres ; Camilo Díaz Baliño ; Evelio Acevedo ; Lois Peña Novo ; Eliseo Pulpeiro ; Eugenio Montes ; Aureliano José Pereira de la Riva ; Juvenal Ortiz Saralegui ; José Pasín Romero ;
MARIñO, X. (3/1977) O remuíño. Teima. (16), 32.
Ver nota breve
Mencións: Xavier Alcalá ; Marcial del Adalid ; Rogelio Groba ; Antonio Noriega Varela ; Teixeira de Pascoaes ; Antón Villar Ponte ; Antón Tovar ; Miro Casabella ; Xerardo Moscoso ; Antonio Ruiz-Pipó ;
IGLESIAS SIERRA, P. (4/1977) Con Fidel, no camiño da serra.... Teima. (18), 25.
Ver entrevista
Mencións: Antonio Noriega Varela ; o das Barbas Fidel ;
(6/1977) "O día" nas emisoras. Teima. (25), 31.
Ver nota breve
Mencións: Rosario Álvarez ; Xosé Ramón Barreiro Fernández ; Rosalía de Castro ; Xavier Costa Clavell ; Marino Dónega ; Francisco Fernández Rei ; Manuel María ; Xosé Fortes Bouzán ; Antonio Fraguas ; Federico García Lorca ; Fernando Madriñán ; Camilo Nogueira ; Antonio Noriega Varela ; Castelao ; Andrés Torres Queiruga ; Antón Villar Ponte ; Luís Álvarez Pousa ; Antón Tovar ; Manuel González ; Pedro Gómez Antón ; Jose Isorna ; Julio Francisco Ogando Vázquez ; Xavier Otero ; Luis Rivero De Aguilar ; Ánxel Vence Lois ; Domingo Fernández del Riego ; Marta García ; Adela García ; Pilar Fariña García ; César García ;