Ramón Martínez López

----

Ramón Martínez López

1907 Boiro, A Coruña, Galicia | 1989 Pontevedra
NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

Materiais de Ramón Martínez López

Texto. Presentación

Ramón Martínez López

Unha das voces máis eruditas do exilio
Documento. Artigo

Biobibliografía de Ramón Martínez López na Gran Enciclopedia Galega

Fandiño Veiga, Xosé Ramón (2003): «Martínez López, Ramón». En Gran Enciclopedia Galega Silverio Cañada. Lugo: El Progreso-Diario de Pontevedra; 28, 81-82.
Documento. Artigo

Relatorio de Víctor Fuentes sobre as relacións nas obras dos exiliados galegos en Estados Unidos

Fuentes, Víctor: «Constantes gallegas y del exilio norteamericano en la obra de Ernesto Guerra da Cal, Emilio González López, Eugenio Granell, Ramón Martínez López y José Rubia Barcia». En Actas do Congreso Internacional “O exilio galego” [Celebrado en Santiago de Compostela do 24 ao 29 de setembro de 2001]. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2002; 517-540.
Documento. Artigo

Borobó lembra a Ramón Martínez López n'A Nosa Terra

Borobó, (Raimundo García Domínguez): «O exemplo de Ramón Martínez López», A Nosa Terra, 1.000 (20 de setembro de 2001), 27.
Documento. Artigo

Entrada de Martínez López no Diccionario de escritores en lingua galega de Fernández del Riego

Fernández del Riego, Francisco: «Martínez López, Ramón». En Diccionario de escritores en lingua galega. Sada: Ediciós do Castro, 1990.
Documento. Artigo

Manuel Beiras lembra a Martínez López n'A Nosa Terra

Beiras García, Manuel: «Ramón Martínez López. Rexo nacionalista, de firme lealdade á Terra», A Nosa Terra, 400 (21 de setembro de 1989), 15 e 19.
Documento

Mesa redonda «As relacións Galicia-Portugal»

Este documento recolle a transcrición realizada por Amancio Liñares da mesa redonda celebrada dentro do marco do I Encontro Universitario do Noroeste Peninsular celebrado na Facultade de Xeografía e Historia da USC en 1983. Baixo o título «As relacións Galicia-Portugal, a debate» o artigo impreso publicouse case un ano máis tarde na revista Encrucillada n.º 40 (novembro-decembro de 1984, pp. 59-68).
Documento. Artigo

Tres cartas de Castelao a Ramón Martínez López

Martínez López, Ramón: «Tres cartas do desterro», Boletín de la Real Academia Gallega, 357 (xaneiro de 1975), 73-77
Documento. Artigo

Martínez López publica en Grial unha nova lectura dos Cancioneiros

Martínez López, Ramón: «Nova ollada aos Cancioneiros», Grial, 34 (outubro-decembro de 1971 ), 385-291.
Documento. Fotografía

Retrato fotográfico de Ramón Martínez López publicado na revista Vida gallega

«Ramón Martínez López», Vida gallega: ilustración regional, 547 (10 de febreiro de 1933), 38.
Documento. Artigo

Artigo de Martínez López en A Nosa Terra

Martínez López, Ramón: «Glosando: O Congreso de Estudos Galegos», A Nosa Terra: boletín quincenal: idearium das Irmandades da Fala, 1228 (1 de setembro de 1926), 5.
Documento. Artigo

A primeira recepción xeral do SEG, para homenaxear á romanista Carolina Michaëlis de Vasconcellos, recollida por El compostelano. 15 de marzo de 1926

«Primera reunión general del Seminario de Estudos Galegos: Recepción de los poetas Cabanillas, Noriega, Abente y Taibo», El compostelano: diario independiente, 1795 (25 de marzo de 1926), 1.
Documento. Artigo

Nova sobre a creación do semanario Amencer, no que Xulián Magariños exercerá como secretario e Ramón Martínez López como director

«Nueva empresa editorial: un semanario», Heraldo de Galicia: periódico consagrado a los intereses del pueblo galiciano y paladín de la colonia gallega en Cuba, 1 (10 de xaneiro de1926), 4
Documento. Artigo

Algúns artigos de Ramón Martínez López no xornal El Compostelano

Martínez López, Ramón: «As supersticións do día de defuntos en Galicia», El Compostelano: diario independiente, 1692 (2 de novembro de 1925), 1; «La necesidad de una Residencia de estudiantes en Santiago», 1696 (6 de novembro de1925), 1; «O Arquivo do antiguo Reino de Galiza», 1718 (2 de decembro de 1925), 1; «Homenaje a los escolares: unha lápida de transcendente significación», 1771 (13 de febrero de 1926), 1; «A rosa do amor», 1871 (18 de xuño de 1926), 1.
Documento. Artigo

Colaboracións de Martínez López na revista Nós

Martínez López, Ramón: «Archivo filolóxico e etnográfico de Galiza: Conto», Nós: boletín mensual da cultura galega: órgao da Sociedade Galega de Pubricacións Nós, 21 (15 de setembro de 1925), 19; «Archivo filolóxico e etnográfico de Galiza», 24 (15 de decembro de 1925), 15; «Nota bibliográfica presentada ao Seminario de Estudos Galegos na xuntanza do 6 de febreiro», 28 (15 de abril de 1926), 6-7; «Divulgación folcklórica: a vida na Bretaña», 33 (15 de setembro de 1926), 14-15; «Unha poesía inédita e autógrafa do noso bardo: [noticia sobre unha comunicación de Ramón Martínez López]», 36 (15 de decembro de 1926), 3; «Os homes, os feitos, as verbas: a nosa etnografía», 45 (15 de setembro de 1927), 14-16; «Archivo filolóxico e etnográfico de Galiza: O Trasno; Conto», 63 (15 de marzo de 1929), 52.

Mesa redonda «As relacións Galicia-Portugal»

Publicacións periódicas

Aviso Listado automático de documentación relacionada con nos fondos documentais en liña ofrecidos polo Consello da Cultura Galega.
Saudade (1942-) .
Verba Galega nas Américas
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;

Artigos

(6/1926) Publicaciones recibidas: Nós. Céltiga. 1ª (36), 34.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Manuel Lugrís Freire ; Ramón Martínez López ; Vicente Risco ; Florentino L. Cuevillas ;
(12/1930) Seminario de Estudios Gallegos. Junta extraordinaria. Galicia [Bs As 1930]. [1ª] (187), 2.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Joaquín Arias Sanjurjo ; Fermín Bouza Brey ; Salvador Cabeza de León ; Ricardo Carballo Calero ; Xesús Carro García ; Álvaro de las Casas ; Xosé Filgueira Valverde ; Antonio Fraguas ; Daría González García ; Luís Iglesias Iglesias ; Florentino López Cuevillas ; Ramón Martínez López ; Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz-Andrade ; Paulino Pedret Casado ; Castelao ; Luís Tobío Campos ; Alfonso Vázquez Martínez ;
BEIRAS GARCíA, A. CASTRO, P. CUNQUEIRO, Á. FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. FILGUEIRA VALVERDE, X. FOLE, Á. FRAGUAS, A. GONZáLEZ GARCíA-PAZ, S. MANTEIGA, L. MARTíNEZ LóPEZ, R. MASIDE, C. GUERRA DA CAL, E. PIñEIRO, R. VALENZUELA, R. VILLAR PONTE, A. GOLáN, N. BLANCO TORRES, R. BRAñAS CANCELO, P. VáZQUEZ MARTíNEZ, A. MORANDEIRA, D. EDREIRA PEDREIRA, M. LóPEZ DURá, X. REY, E. CARNERO VALENZUELA, J. REBOREDO FERNáNDEZ, I. ESCARIZ BUGALLO, M. MONTERO CORBEIRA, M. NOYA RODRíGUEZ, C. FREIRE VAAMONDE, M. ARIAS PARGA, E. (2/1934) A xuventude galega ao lado de «Galicia». Nun manifesto que nos remiten dendes Compostela, corenta representantes da nova Galicia - profesores, mestres, obreiros, periodistas - eisprésannos a súa simpatía e solidaridade entusiastas. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (349), 1.
Ver carta Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
(7/1944) Homenaje a Alfonso R. Castelao. Revista Compostela. 1ª (6-9), 34.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Arturo Cuadrado ; Ramón Martínez López ; Ángel Ossorio ; Castelao ; Ramón Suárez Picallo ; Manuel Blasco Garzón ; Amado Villar ;
(7/1944) Del homenaje a Castelao. Acción Gallega. 2ª (16), 3.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Arturo Cuadrado ; Ramón Martínez López ; Ángel Ossorio ; Castelao ; Ramón Suárez Picallo ; María de Villarino ; Manuel Blasco Garzón ; Amado Villar ; Alicia Santalla Murias ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1949) Arqueólogo e poeta. Galicia [Bs As 1930]. (1075), 5.
Mencións: Fermín Bouza Brey ; Salvador Cabeza de León ; Armando Cotarelo Valledor ; Xosé Filgueira Valverde ; Luís Iglesias Iglesias ; Ramón Martínez López ; Magariños Negreira ; José Pena ; Wenceslao Requejo Buet ; Francisco Romero Lema ; Lois Tobío Fernández ; Luciano Vidán Freiría ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1963) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (534), 19 .
Mencións: Ramón Martínez López ;
MAGARIñOS, A. (6/1977) Comunicación : "Heraldo de Galicia" e as eleccións republicanas. Teima. (29), 32.
Ver artigo
Mencións: Xerardo Álvarez Gallego ; Manuel Banet Fontenla ; Alexandre Bóveda ; Xosé Filgueira Valverde ; Adolf Hitler ; Ramón Martínez López ; Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz-Andrade ; Castelao ; Ramón Suárez Picallo ; Joaquín Calvo Sotelo ; Isidoro Guede ; Xosé Sesto López ; José García Vidal ; José Lino Sánchez ; Darío Caramés Ruza ; José Martínez Tiscar ; José Fernández Borrajo ; José Goyanes Sotelo ; José Antonio Varela Garza ; Xosé Lois Parente del Riego ; Ángel Martínez Doval ; José Perille Garra ; Pedro Basanta del Río Rojo ;