Margarita Ledo

----

Margarita Ledo

1951 Castro de Rei
NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

Biografía de Margarita Ledo

1951- Castro de Rei
USC

Publicacións nas que participou Margarita Ledo

Portada de  Anna Turbau
LIBRO. CATáLOGO

Anna Turbau

Galicia 1975-1979
Portada de  Galicia 25: unha cultura para un novo século
LIBRO. CATáLOGO

Galicia 25: unha cultura para un novo século

Consello da Cultura Galega 1983-2008
Portada de  Galicia 25: Unha cultura para un novo século
LIBRO. CATáLOGO

Galicia 25: Unha cultura para un novo século

Consello da Cultura Galega 1983-2008
Portada de A lingua galega, historia e actualidade (v. I)
LIBRO. ACTAS

A lingua galega, historia e actualidade (v. I)

Actas do I Congreso Internacional celebrado do 16 ó 20 de setembro de 1996 en Santiago de Compostela
Portada de  Galicia-Finlandia: modos de pensar
LIBRO. ACTAS

Galicia-Finlandia: modos de pensar

A cultura, o mundo, a comunicación: actas das Xornadas celebradas os días 9, 10 e 11 de novembro de 2000, en Santiago de Compostela
Portada de  Observatorio do audiovisual galego
LIBRO

Observatorio do audiovisual galego

Informe e catálogo 1999-2000
Portada de  Comunicación e cultura en tempos de redefinición
LIBRO. ACTAS

Comunicación e cultura en tempos de redefinición

Actas das Xornadas celebradas os días 11 e 12 de decembro de 1998 en Santiago de Compostela
Portada de  Rituais
LIBRO

Rituais

Portada de  Galicia, España, Portugal e as factorías de futuro
LIBRO. ACTAS

Galicia, España, Portugal e as factorías de futuro

Actas das Xornadas celebradas os días 5 e 6 de xuño de 1997 en Santiago de Compostela
Portada de  Homenaxe a Ánxel Fole
LIBRO-AUDIO

Homenaxe a Ánxel Fole

Día das Letras Galegas 1997

Materiais de Margarita Ledo

Documento. Artigo

Artigo de Margarita Ledo sobre a correspondencia inédita entre Xosé Velo e Humberto Delgado

Ledo Andión, Margarita: «Bitácoras do DRIL», Grial, 162 (2004), p. 54-59

Publicacións periódicas

Aviso Listado automático de documentación relacionada con nos fondos documentais en liña ofrecidos polo Consello da Cultura Galega.
Nosa Galiza, A (-) .
Xornal da Sociedade A Nosa Galiza
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Nosa Terra, A (1977-2011) .
A Nosa Terra : periódico galego semanal
Publicación impresa | Labor na publicación: DIRECCIóN;

Artigos

FREIXANES, V. (2/1977) A dereita portugesa acusa : «Galegos nos secuestros de Oriol e Villaeseusa». Teima. (9), 15.
Ver artigo
Mencións: Margarita Ledo ; Antonio María de Oriol y Urquijo ; Emilio Villaescusa Quilis ; Xoan Carlos Fernández ;
CONDE MURUAIS, P. (2/1977) Un traballo máis : Ser muller en Galicia. Teima. (11), 10-13.
Ver reportaxe
Mencións: Concepción Arenal Ponte ; María Casares ; Rosalía de Castro ; María Antonia Dans ; Victoria Armesto ; Francisco Franco ; Margarita Ledo ; Ramón Otero Pedrayo ; Emilia Pardo Bazán ; María Xosé Queizán ; Hildegart Rodríguez Carballeira ; Mercedes Ruibal ; Xohana Torres ; Joaquina Dorado Pita ; Dolores Varela ; Emilia Díaz Búa ; Maruxa Rey ;
(3/1977) Primavera política. Teima. (16), 6.
Ver artigo
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Carlos Casares ; Xosé Fortes Bouzán ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; Santiago Álvarez ; Rafael Bárez Vázquez ; Victoria Díaz Cabanela ; Ángel Guerreiro Carreiras ; Paco Martin ; Jesus Redondo Abuin ; Jose Luis Rios Paredes ; Francisco Rodríguez ; Celestino García Braña ; Francisco Javier Yuste Grijalba ; María Concepción Lago Piñeiro ; Rafael Pillado ; Xosé María Brañas ; José Lores González ; Carlos Barros Guimeráns ; Xosé Manuel Iglesias ; Xoán López Facal ; Carlos Dafonte ; Xosé Arias Carballo ; Waldino Varela ; Santos Costa Barroso ; Gonzalo Paz ; María do Carmen Rial ; María Rosario Alabau ; Xoan María Castro ; Xosé Manuel Fernández Pérez ; Gonzalo Iglesias Sueiro ; Eduardo Urgorri Casado ; Ramón López Suevos ;
(4/1977) Os nacional - populares teñen candidatos. Teima. (19), 6.
Ver nota breve
Mencións: Manuel María ; Margarita Ledo ; Camilo Nogueira ; Pencha Santasmarinas ; Pilar Allegue ; Elvira Souto ; Xosé Fernández Barcia ; Javier Alonso ; Xose Casal ; Lois Diéguez ; Xose Antonio Iglesias Prieto ; Ramón López-Suevos ; Pedro Luaces ; Jose Luis Rios Paredes ; Francisco Rodríguez ; Antonio Sanchez ; Jose Vilas Nogueira ; Xaquín López Facal ; Xosé Agrelo Hermo ; Bautista Álvarez Domínguez ; Moncho Valcarce ; Marisa Vázquez Barquero ; Antón Fernández Sánchez ; Fernando Camarot Veira ; Hilario Leopoldo López Rego ; Xan Bouzas Lariño ; Jaime González Costoya ; Xosé Manuel Pavón ; Emilio, "Milucho" López Pérez ; Manuel, Canoura García Yáñez ; Xosé Manuel Rodríguez Martínez ; César Varela ; Francisco Carballo Carballo ; Antón Romasanta Vilarchao ; Manuel Méndez Fraguas ; Manuel Chao Terceiro ; Manuel Martínez Rodríguez ; Francisco Lores ;
(5/1977) Unha homenaxe a Castelao : ¿Repatria-las cinzas dende Buenos Aires?. Teima. (22), 27.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; Álvaro Cunqueiro ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Francisco Pillado Rivadulla ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Francisco Rodríguez ; Luis Rodriguez ; Alfonso Álvarez Gándara ; Elena Gago ; Anuncio Maroño Noia ; Andrés Martínez Santiago ; Alfonso Armada ; Lorenzo Fernández ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Repatriación das cinzas, a suxerencia máis repetida. Teima. (25), 27.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Álvaro Gil Varela ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Valentín Paz-Andrade ; Xosé Pereira ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Luís Soto Fernández ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Miro Casabella ; O Xestal ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Francisco Rodríguez ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Ramón López Suevos ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Xosé Muñiz ; Manuel Otero ; Benito Álvarez ; Ramón Viéitez ; Juan José Molina ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ;
(6/1977) Pobo a pobo. Teima. (25), 33.
Ver artigo
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Lois Bilbao ; Carlos Casares ; Enrique Chao Espina ; Manuel Cuña Novás ; Marino Dónega ; Ana Fernández ; Víctor F. Freixanes ; Manuel María ; Camilo Valdehorras ; Celso Emilio Ferreiro ; Salvador García-Bodaño ; Bernardino Graña ; Manuel Guede ; Margarita Ledo ; Siro López ; Camilo Nogueira ; Ramón Piñeiro ; Manuel Rivas ; Antón Santamarina ; Ramón de Valenzuela ; Antón Villar Ponte ; Luís Álvarez Pousa ; José Luis Pensado ; Pilar Vázquez Cuesta ; Manuel Sendón ; Fernando Cobo Gradín ; Juan J. Moralejo Álvarez ; Tucho Calvo ; Xosé Chao Rego ; José Luis Rodríguez ; Julio Francisco Ogando Vázquez ; Pablo Quintana ; Antón Seoane ; Xosé Quintas Canella ; Ánxel Vence Lois ; Xosé Manuel, "Lito" López Álvarez ; Antón Arias ; Ramón López Suevos ; Emilio, "Milucho" López Pérez ; José Paz Rodríguez ; Arturo Reguera ; Marta García ; María Cristina Baamonde ; Asunción Clara ; Clara Ogando Penela ; Emilio Picouto ; Blanca González ; Francisco Chacón ; Francisco Vizoso ; Manuel Fernández López ; Santiago Vidal López ; Xosé M. Martínez de Oca ; Manuel Guede Oliva ; María Luisa Fidalgo ; María Xosé Enríquez ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes destacados prá comisión organizadora. Teima. (26), 39.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Rafael Bárez Vázquez ; Pedro Arias ; Valentín Arias ; Miro Casabella ; O Xestal ; Ramón López-Suevos ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes prá comisión. Teima. (27), 25.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé María Álvarez Blázquez ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Xavier Costa Clavell ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Rafael Bárez Vázquez ; Pedro Arias ; Valentín Arias ; Miro Casabella ; O Xestal ; Ramón López-Suevos ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xerardo Moscoso ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes prá comisión. Teima. (28), 27.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Ramón de Valenzuela ; Carlos Velo ; Elvira Souto ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; José Martinho Montero Santalha ; Antón Tovar ; Xaquín Marín ; Pedro Arias ; Ramón López-Suevos ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Arturo Reguera Lopez ; Francisco Rodríguez ; Jose Vilas Nogueira ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ; Jesús Docampo Mosquera ; Inmaculada Tesouro ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : A derradeira semana. Teima. (29), 25.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Ramón de Valenzuela ; Carlos Velo ; Elvira Souto ; Santiago Álvarez ; José Martinho Montero Santalha ; Antón Tovar ; Xaquín Marín ; Xosé María Pérez Parallé ; José-María Monterroso Devesa ; Ramón López-Suevos ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Jose Vilas Nogueira ; Carmen Santos Castroviejo ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Luis Soto ; Jesús Docampo Mosquera ;
(7/1977) Homenaxe a Castelao : Celso Emilio, Beiras, Piñeiro, Ferrín e Alonso na Comisión Organizadora. Teima. (30), 12.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Marino Dónega ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Domingo García-Sabell ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Benito Varela Jácome ; Elvira Souto ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Xaquín Marín ; Xosé María Pérez Parallé ; Miro Casabella ; Sebastián Risco ; Francisco Pillado ; Francisco Rodríguez ; Carmen Santos Castroviejo ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Luis Soto ;
LEDO, M. VáZQUEZ CUESTA, P. (3/1978) Pilar Vázquez Cuesta: Contra toda artificialidade. Nosa Terra, A. (11), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. FOREST, E. (4/1978) Eva Forest: «Esta é a fase do cinismo». Nosa Terra, A. (13), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. AGRELO, P. (4/1978) Agrelo Hermo: «É moito pobo o que nos legalizou». Nosa Terra, A. (14), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. SASTRE, A. (4/1978) Alfonso Sastre: «Estiven sempre pola militancia do intelectual». Nosa Terra, A. (15), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
GARCíA-SABELL, D. LEDO, M. (4/1978) García-Sabell: «A xente vai calibrando moi ben...». Nosa Terra, A. (16), 15.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (5/1978) Traballadoras só con deberes. Nosa Terra, A. (17), 10-11.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
DíAZ PARDO, I. LEDO, M. (5/1978) Isaac Díaz Pardo: Contra os esperanto na arte. Nosa Terra, A. (18), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. , X. (6/1978) «Eu son homosexual». Nosa Terra, A. (21), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. POUSA, X. CELEIRO, L. (6/1978) Galicia, gran reserva en alcoholismo. Nosa Terra, A. (21), 10-11.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. VEIGUELA, H. (6/1978) Elena Veiguela: «A Formación Profesional ensinou a emigrar». Nosa Terra, A. (22), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (7/1978) Crónica da independencia. Nosa Terra, A. (26), 18.
Ver Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. PENA, E. (8/1978) Eugenio Pena: «Eu non me vou de Galicia». Nosa Terra, A. (27), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
GIL VARELA, Á. LEDO, M. (9/1978) Álvaro Xil, «A Xunta, ese compango de antigaleguistas». Nosa Terra, A. (28), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. REY DE VIANA, J. (9/1978) Rey de Viana: Ir bailando ao son que tocan. Nosa Terra, A. (29), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (9/1978) Falan os de Conxo: «Ahí vai un tolo...! ¿Comprende?». Nosa Terra, A. (29), 10-11.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. LAXEIRO. (9/1978) Laxeiro: Pintar, por riba de todo. Nosa Terra, A. (30), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. POUSA, X. (10/1978) Entre a rede caciquil e os monopolios: A Queima. Nosa Terra, A. (32), 10-11.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. SáNCHEZ SALORIO, M. (10/1978) Sánchez Salorio: «Inventar unha illa médico-enfermo». Nosa Terra, A. (34), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
(11/1978) “A Nosa Terra” no xuzgado. Nosa Terra, A. (36), 5.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Margarita Ledo ;
LEDO, M. ARACIL, L. (11/1978) Aracil: “Os dominadores aprenderon ¿e nós?”. Nosa Terra, A. (38), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. VELO, R. (11/1978) Velo: A palabra dun preso. Nosa Terra, A. (38), 10-11.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
(12/1978) No xulgado de Santiago: A nosa directora absolta. Nosa Terra, A. (40), 5.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Margarita Ledo ; Fernando Bellas Jiménez ;
LEDO, M. O TOBO. (12/1978) Aristobolo Quinteiro: «A política tamén é cousa nosa». Nosa Terra, A. (40), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. OTERO, M. (12/1978) Nós, os delincuentes xuvenís. Nosa Terra, A. (42), 10-11.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (12/1978) Despídente e...Oficina de «desemprego». Nosa Terra, A. (43), 3-4.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. LEDO, M. (12/1978) Manuel María: Fidelidade á poesía e ao país. Nosa Terra, A. (44), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (1/1979) Moncho Valcarcel: Galego antes ca crego. Nosa Terra, A. (46), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Moncho Valcarce ;
LEDO, M. (1/1979) Fortes Bouzán: O baile do posibilista. Nosa Terra, A. (47), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Xosé Fortes Bouzán ;
LEDO, M. (2/1979) Antroido: Non coido que se poida revitalizar o Antroido. Nosa Terra, A. (51), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Xaquín Lourenzo ;
LEDO, M. (3/1979) «Non é cacique quen quere, senón quen pode». Nosa Terra, A. (52), 6.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Pilar López García ; Manuel Montero Rojo ; Armando Rodríguez ; José Antonio Rodríguez Yánez ;
LEDO, M. (3/1979) Bautista Álvarez: Realidade do voto no Bloque. Nosa Terra, A. (53), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Bautista Álvarez ;
LEDO, M. (5/1979) Unha praga con boas defensas. Nosa Terra, A. (61), 3-4.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (5/1979) Ánxel Fole: Un narrador a pelo. Nosa Terra, A. (61), 14-15.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Ánxel Fole ;
LEDO, M. (6/1979) Gonzalo de la Huerga: É lexítimo ser un xuez galego. Nosa Terra, A. (64), 6.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Gonzalo De La Huerga ;
LEDO, M. (6/1979) Agora a represión cóntase por millons. Nosa Terra, A. (65), 3-4.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. BARRO, P. (6/1979) Non hai cor, hai formas. Nosa Terra, A. (65), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Alfonso Sucasas ;
LEDO, M. (6/1979) Teatro. Nosa Terra, A. (66), 18.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (6/1979) Antonio Rosón. Na oposición, armonizando. Nosa Terra, A. (67), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (6/1979) Anna Turbau, retreto dun fotógrafo. Nosa Terra, A. (68), 8.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Anna Turbau ;
EIRé, A. LEDO, M. (7/1979) O Piloto, o último guerrilleiro. Nosa Terra, A. (70), 10-11.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Piloto O ;
EIRé, A. LEDO, M. (7/1979) Os papeles do piloto: O último Guerrilleiro. Nosa Terra, A. (71), 6.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (7/1979) Crónica do 25: Referendo e soberanía. Nosa Terra, A. (72), 20.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (9/1979) Tan criminal é quen mata coma quen acobilla. Nosa Terra, A. (73), 13.
Ver relatorio Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. FERNáNDEZ, X. (9/1979) Manuel Colmeiro: Pintar fora o que viviu aquí. Nosa Terra, A. (74), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Manuel Colmeiro ;
LEDO, M. (10/1979) O selecto esterminio dos presos. Nosa Terra, A. (77), 10.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (10/1979) Pedro Luaces: «Europa, único reducto do colonialismo». Nosa Terra, A. (78), 7-8.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Pedro Luaces ;
LEDO, M. (10/1979) Vanessa «Ano internacional do neno... brrr...». Nosa Terra, A. (79), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (11/1979) As cofradías quérense gobernar. Nosa Terra, A. (82), 10.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (12/1979) O Corcheiro: «¡O principal enimigo? pois os galegos desleigados». Nosa Terra, A. (85), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (12/1979) Sargadelos, memoria lisa: do noso albor industrial. Nosa Terra, A. (86), 10-11.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (2/1980) Ourense: Escándalo reverter. Nosa Terra, A. (92), 3-4.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (2/1980) Xose M. Alvarez Blazquez: Muito e silenciado bonfacer cultural. Nosa Terra, A. (93), 7-8.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Xosé María Álvarez Blázquez ;
LEDO, M. (2/1980) O Afonoso descoido dos aeroportos galegos. Nosa Terra, A. (95), 4.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (3/1980) Fisterra: ¿Fraude nas eleccións á cofradía?. Nosa Terra, A. (98), 10-11.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (3/1980) Ramón Piñeiro: Máis aló do ben e do mal. Nosa Terra, A. (100), 7-8.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Ramón Piñeiro ;
LEDO, M. (3/1980) Grupo Barrie, grupo español. Nosa Terra, A. (100), 14.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (4/1980) Armando Castro: Impedir o golpe anti-constitucional en Portugal. Nosa Terra, A. (103), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (5/1980) Os veciños pagaron unha casa, a administración «véndella» a un particular. Nosa Terra, A. (105), 8.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (5/1980) Álvaro Cunqueiro: Creado e creedorcun país ao fondo. Nosa Terra, A. (106), 9-10.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Álvaro Cunqueiro ;
LEDO, M. (5/1980) Emilio Prado: A radio, pan de cada día. Nosa Terra, A. (107), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (6/1980) Furivos: Unha praga nova que ven pola ría. Nosa Terra, A. (109), 10-11.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (6/1980) Pedro de Llano: «a arquitectura popular, signo cultural». Nosa Terra, A. (110), 12.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Pedro de Llano Cabado ;
LEDO, M. (6/1980) Avilés de Taramancos: «Son un pouco de poesía secreta». Nosa Terra, A. (112), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Antón Avilés de Taramancos ;
LEDO, M. (6/1980) Fotografía: As fotos de bellas. Nosa Terra, A. (112), 18.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (7/1980) Primeiro a Barbanza: Galicia cara a OTAN (I). Nosa Terra, A. (113), 10.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (7/1980) Rivas Briones: oficio e vocación. Nosa Terra, A. (113), 14.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Carlos Maside ; Antón Rivas Briones ;
LEDO, M. (7/1980) Primeiro a Barbanza: Galicia cara a OTAN (II). Nosa Terra, A. (113), 15.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
EIRé, A. LEDO, M. (7/1980) Alexandre Núñez Arias: Un galego na illa de Cuba. Nosa Terra, A. (114), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (7/1980) As boas augas da «Costa da morte». Nosa Terra, A. (114), 8.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (7/1980) Facundo: «gracias a dios por ser como somos». Nosa Terra, A. (116), 11-12.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (7/1980) Sobre o 25 e o proclive político actual: Tribuna de forzas políticas galegas. Nosa Terra, A. (116), 14-15.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Bautista Álvarez ;
EIRé, A. LEDO, M. (8/1980) 25 de xulio: Os nacionalistas «non renunciamos á patria galega». Nosa Terra, A. (117), 10-11.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (8/1980) Rafael Mouzo Lago: Alcalde de Corcubión «Son un revolucionario nato». Nosa Terra, A. (118), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (8/1980) Dous días na illa de Ons. Nosa Terra, A. (118), 8.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (8/1980) Así foron os dous meses co Frente Polisario: Falan os mariñeiros apresados do «Río Vouga». Nosa Terra, A. (119), 10-11.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (8/1980) Agustín Ferrer: «Canarias é unha nación colonizada». Nosa Terra, A. (120), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
LEDO, M. (3/1982) A prensa nacionalista e a muller. Saia, A. , 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Alecrín;
Mencións:
LEDO, M. (5/1983) [Cando tirei esta foto...]. Festa da palabra silenciada. (00), 3.
Ver artigo
Mencións:
LEDO, M. (5/1983) [Eleccións Xerais de 1979]. Festa da palabra silenciada. (00), 3.
Ver artigo
Mencións:
LEDO, M. (3/1985) Pegada da Loba-Humán. Festa da palabra silenciada. (02), 35 .
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
LEDO, M. (2/1987) Xohana Torres e os media. Festa da palabra silenciada. (04), 5.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
LEDO, M. (9/1990) Foto verdade. Festa da palabra silenciada. (07), 44.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
LEDO, M. (9/1990) Imaxe de muller. Festa da palabra silenciada. (07), 54.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
LEDO, M. (9/1990) Mulleres nas historias da foto. Festa da palabra silenciada. (07), 41 .
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
LEDO, M. (12/1991) [Gústame esta parte do corpo]. Festa da palabra silenciada. (08), 81 .
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
LEDO, M. (3/2006) Arredor do sostén. Andaina. 2ª época 2ª xeira (43), 42-43.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Colectivo Andaina de Mulleres;
Mencións:
LEDO, M. (6/2006) Un filme político, por favor. Andaina. 2ª época 2ª xeira (44), 28-31.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Colectivo Andaina de Mulleres;
Mencións: