Valentín Lamas Carvajal

----

Valentín Lamas Carvajal

1849 Ourense, Galicia | 1906 Ourense, Galicia
NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

Materiais de Valentín Lamas Carvajal

Documento. Poema

Poema de Valentín Lamas Carvajal na memoria de Francisco Añón

Lamas Carvajal, Valentín: «N'a morte d'o ilustre poeta gallego don Francisco Añón de Paz». En Lamas Carvajal, Valentín: Colección de leyendas de Galicia. Orense: Imp. de La Zarpa, 1930; 47-48.

Valentín Lamas Carvajal e Rosalía de Castro

Publicacións periódicas

Aviso Listado automático de documentación relacionada con nos fondos documentais en liña ofrecidos polo Consello da Cultura Galega.
Ilustración Gallega y Asturiana, La (1879-1881) .
Revista Decenal Ilustrada
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Gallego, El (1879-1880) .
Periódico semanal: Órgano de los intereses de su nombre
Periódico bisemanal: Órgano de los intereses de su nombre
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Gaita Gallega, A (1885-1887) .
Repinica muiñeiras, fandangos y-alboradas, unha vez ó mes
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Eco de Galicia, El (1892-1926) .
Órgano de los gallegos residentes en las Repúblicas Sudamericanas
Órgano de los gallegos y Decano de la prensa Española en Sud América
Decano de la prensa gallega en América y de la española en Sur América
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Galicia [A Habana] (1902-1930) .
1903-1904: Revista Semanal Ilustrada
Revista Semanal Ilustrada de mayor circulación en la República
1905, n.º 1: Sen subtítulo
1905, n.º 2-1906, n.º 33: Revista Regional de más circulación en la República de Cuba
1906, n.º 34-1907: Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba y Defensor de los intereses gallegos en América
1914: Revista Regional Ilustrada: Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
16-08-1925: Revista Semanal Ilustrada: Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
1926: Revista Gráfica Regional de La Habana. Publicación Semanal. Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
Publicación Semanal. Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
1930: Publicación Ilustrada: Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Boletín Oficial de la Sociedad Fomento de Porriño y su distrito (1922-) .
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Galicia en Madrid (1932-1936) .
Órgano de Lar Gallego: Revista mensual
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;

Artigos

(6/1925) Lamas Carvajal, Curros, Noriega. Céltiga. 1ª (12), 3.
Ver nota breve Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Manuel Curros Enríquez ; Valentín Lamas Carvajal ; Antonio Noriega Varela ;
LAMAS CARVAJAL, V. (7/1925) O Tangaraño. Céltiga. 1ª (13), 3.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
(1/1926) Divagaciones. Céltiga. 1ª (25), 3.
Ver nota breve Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Valentín Lamas Carvajal ; Joaquín Calvo Sotelo ;
LAMAS CARVAJAL, V. (1/1943) Revoltas. Vida Carnotana. 1ª (8), 24-25.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
LAMAS CARVAJAL, V. (1/1944) Catecismo d'a doutrina galega (continuación). Composto polo R. P. M. Fr. MARCOS D'A PORTELA, Doutor en tioloxía campestre. Boletín de las Sociedades Gallegas Federadas. 1ª (03 (864)), 4.
Ver relatorio Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1949) Galicia cada treinta días. Galicia [Bs As 1926]. (433), 13 .
Mencións: Concepción Arenal Ponte ; Valentín Lamas Carvajal ; Laxeiro ;
LAMAS CARVAJAL, V. (4/1949) Nosa Fala. Alborada. 1ª (141), 11.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1949) Galicia cada treinta días. Galicia [Bs As 1926]. (435), 2 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Valentín Lamas Carvajal ; Vázquez Sebastia ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1949) La Galicia de Lamas Carbajal. Este año se celebra el centenario de su nacimiento. El campo y el agro en su poética. Opinión Gallega. (110), 5.
Mencións: Valentín Lamas Carvajal ;
(10/1949) Homenaje a un gran poeta. Alborada. 1ª (143), 54-55.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Maruxa Boga ; Valentín Lamas Carvajal ; Domingo Maza ; Rodolfo Prada ; Fernando Iglesias Tacholas ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1949) Lamas Carvajal, e a súa obra. Galicia [Bs As 1930]. (1091), 2.
Mencións: Valentín Lamas Carvajal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1949) Galicia cada treinta días. Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (442), 3 .
Mencións: Valentín Lamas Carvajal ;
(12/1949) Centenario del nacimiento de Valentín Lamas Carvajal. 1849 - 1º de noviembre - 1949. Betanzos. 1ª (44), 38-39.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Valentín Lamas Carvajal ;
LAMAS CARVAJAL, V. (12/1949) Deus fratesque gallaici. Betanzos. 1ª (44), 38.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
LAMAS CARVAJAL, V. (12/1949) María Pita. Betanzos. 1ª (44), 38.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
LAMAS CARVAJAL, V. (12/1949) Pardo de Cela. Betanzos. 1ª (44), 39.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
LAMAS CARVAJAL, V. (12/1949) Coitas d'a emigración. Betanzos. 1ª (44), 39.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
LAMAS CARVAJAL, V. (12/1949) Versos de Valentín Lamas Carvajal. Galicia. Betanzos. 1ª (44), 40.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1950) Galicia cada treinta días. Galicia [Bs As 1926]. (443), 5 .
Mencións: María Casares ; Rosalía de Castro ; Eduardo Pondal ; Valentín Lamas Carvajal ; Manuel Murguía ;
(1/1950) Concurso literario. En homenaje al escritor gallego Valentín Lamas Carvajar con motivo del centenario de su nacimiento. Alborada. 1ª (144), 20.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Valentín Lamas Carvajal ;
LAMAS CARVAJAL, V. (1/1951) A aldea. Betanzos. 1ª (45), 61.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1951) Galicia cada treinta días (mayo). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (458), 12, .
Mencións: Wenceslao Fernández Flórez ; Valentín Lamas Carvajal ;
LAMAS CARVAJAL, V. (7/1952) O falar d'as Fadas. Orzán. 1ª (5), 10-11.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
GAYOSO FRíAS, A. (1957) Inda te héi ver por alá. Orzán. 1ª (9), 15.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: María Casares ; Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Ramón María Valle-Inclán ; Valentín Lamas Carvajal ; Lope de Vega ; Antonio Noriega Varela ; Luigi Pirandello ; Luís de Camoens ;
(12/1976) O fiadeiro. Teima. (1), 32.
Ver nota breve
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Víctor F. Freixanes ; Valentín Lamas Carvajal ;
(2/1977) Encol do libro galego (conversa con Xoán Bouzada) : "Hai fallas de tipo estructural que compre resolver agora". Teima. (8), 32-33.
Ver entrevista
Mencións: Xan Bouzada ; Valentín Lamas Carvajal ; María Xosé Queizán ; Virxilio Rodríguez ;
ÁLVAREZ, R. FERNáNDEZ REI, F. (4/1977) A nosa lingua : En defensa da "geada". Teima. (20), 8.
Ver artigo
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ; Valentín Lamas Carvajal ; Marcial Valladares ; Aurelio Ribalta ; Francisco Mirás ;
(7/1977) Vigo (do 1 ó 10 de xulio) : Terceira mostra de teatro galego. Teima. (30), 33.
Ver teatro
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Isaac Díaz Pardo ; Celso Emilio Ferreiro ; Valentín Lamas Carvajal Fray Marcos da Portela; Manuel Daniel Varela Buxán ; Antón Villar Ponte ; Antón Abreu Bastos ;
FREIXANES, V. (7/1977) III Mostra de Teatro Galego en Vigo : Compre dar un paso adiante. Teima. (32), 30-31.
Ver teatro
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Osvaldo Dragún ; Francisco Franco ; Valentín Lamas Carvajal ; Manuel Daniel Varela Buxán ; Antón Villar Ponte ; José Manuel Blanco Gil ; José Fernando Dicenta ;
MOSKOWICH, R. (9/1983) Galicia. Airiños. 1ª (50º aniversario), 47-49.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Luís Amado Carballo ; Francisco Añón ; Ramón Cabanillas ; Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ; Valentín Lamas Carvajal ; Manuel Leiras Pulpeiro ; Gonzalo López Abente ; Florentino López Cuevillas ; Antonio López Ferreiro ; Vicente Risco ; Antonio Noriega Varela ; Xoán Manuel Pintos ; Castelao ; Marcial Valladares ; Antón Villar Ponte ; Xohán Vicente Viqueira ; Manuel Lago González ; Manoel-Antonio ;