Celso Emilio Ferreiro

----

Celso Emilio Ferreiro

1912 Celanova, Ourense, Galicia | 1979 Vigo, Pontevedra
NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

Biografía de Celso Emilio Ferreiro

1912- Celanova, Ourense, Galicia | 1979 Vigo, Pontevedra
Escritor e político galego. Pertencía a unha familia acomodada. Aos 20 anos organizou as Mocedades Galeguistas de Celanova e participou na constitución da Federación de Mocedades Galeguistas en 1934. A publicación do poemario Longa noite de pedra (1962) consolidouno como o herdeiro do legado de Manuel Curros Enríquez. Ao volver da emigración instalouse en Madrid. Destacando a poesía de fondo contido social. Dedicóuselle o Día das Letras Galegas en 1989.

Publicacións nas que participou Celso Emilio Ferreiro

Portada de  Dezaseis cancións para voz e piano
PARTITURAS

Dezaseis cancións para voz e piano

XXV anos da Asociación Galega de Compositores (1987-2012)

Materiais de Celso Emilio Ferreiro

PUBLICACIóN

Celso Emilio Ferreiro: Entrevista

Entrevistas levadas a cabo por María Xosé Porteiro e Xosé Antonio Perozo ao poeta Celso Emilio Ferreiro como base dun libro de entrevistas. O audio non ten boa calidade, pero estamos restaurándoo para facilitar a súa escoita.

Celso Emilio Ferreiro

Publicacións periódicas

Aviso Listado automático de documentación relacionada con nos fondos documentais en liña ofrecidos polo Consello da Cultura Galega.
Nosa Galiza, A (-) .
Xornal da Sociedade A Nosa Galiza
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Finisterre (1943-1946) .
Revista de Galicia
Publicación impresa | Labor na publicación: XEFATURA DE REDACCIóN;
Eufonía (1958-) .
Pubricación periódica de circulación intercontinental antre os galegos
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Abrente (1960-) .
Casa de Galicia de Valladolid
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Orientación Gallega (1962-) .
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Irmandade (1965-) .
N.º 1-2: Boletín mensual de la Hermandad Gallega de Venezuela
N.º 24-26: Periódico de la Hermandad y para la Hermandad: Apolítico, Cultural, Social, Deportivo y Benéfico
N.º 28-36: Hermandad Gallega de Venezuela
Publicación impresa | Labor na publicación: ADMINISTRACIóN;
Correo de Galicia (1965-) .
El periódico para los 600.000 hogares gallegos del Río de la Plata
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Galicia [Caracas 1968] (1968-) .
Órgano de la Agrupación Galicia
Publicación impresa | Labor na publicación: XEFATURA DE REDACCIóN;
Rego (1974-) .
Documentos pró galeguismo
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;

Artigos

FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1951) Galicia cada treinta días (marzo). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (457), 10 .
Mencións: Antonio Blanco Freijeiro ; Ramón Cabanillas ; Isaac Díaz Pardo ; Celestino Fernández de la Vega ; Celso Emilio Ferreiro ; Ramón Piñeiro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1963) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (529), 15 .
Mencións: Ricardo Carballo Calero ; Álvaro Cunqueiro ; Rafael Dieste ; Francisco Fernández del Riego ; Celso Emilio Ferreiro ; Vicente Risco ; Sebastián Martínez-Risco y Macías ; Ramón Otero Pedrayo ;
(11/1976) Intelectuais en Barcelona por unha cultura plurinacional. Teima. , 34.
Ver noticia
Mencións: Celso Emilio Ferreiro ; Basilio Losada ; Alfredo Conde ; Xan Carmona ; Xosé Luís Pastoriza Rozas ; Carmen Castroviejo ;
(12/1976) Dous mares de bágoas. Teima. (1), 32.
Ver opinión
Mencións: Ramón Cabanillas ; Celso Emilio Ferreiro ; Juan Pardo ; Antonio D. Olano ; Manolo Escobar ;
SARCEDA CASTRO, X. (12/1976) Amancio Prada : O compromiso estético. Teima. (2), 32.
Ver artigo
Mencións: Rosalía de Castro ; Celso Emilio Ferreiro ; Miguel Hernández ; Luís López Álvarez ; Amancio Prada ; Carmen Martín Gaite ; Darío Xohán Cabana ; Faustino Santalices Muñiz ; Miro Casabella ; Eduardo Gattinoni ; Alejandro Massó ; Felipe Pedrell ; Xosé Manoel Conde ;
(12/1976) Escolma Teima. Teima. (2), 34.
Ver recensión
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Ramón Cabanillas ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Francisco Pillado Mayor ; Henrique Harguindey Banet ; Darío Xohán Cabana ; Maruxa Barrio ; Xulia Tarrío ; Xan Cojudo ;
MARIñO, X. (1/1977) O remuiño. Teima. (5), 31.
Ver bibliografía
Mencións: Carlos Casares ; Xavier Costa Clavell ; Celso Emilio Ferreiro ; Vicente Risco ; Xaquín Marín ; Silvio Santiago ; Miro Casabella ; Xerardo Moscoso ; Armando Guerra ;
(1/1977) Xerardo Moscoso, ex-voce ceibe : "Hai que apoia-la canción con accións políticas". Teima. (6), 18-19.
Ver entrevista
Mencións: Celso Emilio Ferreiro ; Salvador García-Bodaño ; Xerardo Moscoso ; Antonio Puig Gaite ; Martin Luther King ;
(1/1977) Homenaxe a Ben-Cho-Shey. Teima. (6), 31.
Ver nota breve
Mencións: Daniel Cortezón ; Ben-Cho-Shey ; Celso Emilio Ferreiro ; Dionisio Gamallo ; Ramón Otero Pedrayo ; Antón Tovar ; Isaac Alonso Estraviz ;
CARREIRA, X. (1/1977) Escolma Teima. Teima. (6), 33.
Ver bibliografía
Mencións: Ludwing van Beethoven ; Rosalía de Castro ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Salvador García-Bodaño ; Eduardo Moreiras ; Castelao ; Guillermo Rojo ; Avelino Díaz ; Xerardo Moscoso ; Johann Sebastian Bach ; Mark Twain ; Wilhelm Backhaus ;
CARREIRA, X. (2/1977) Conversa con Antón de Santiago : . Teima. (9), 31-32.
Ver entrevista
Mencións: Ramón Cabanillas ; Manuel Curros Enríquez ; Marcial del Adalid ; Celso Emilio Ferreiro ; Andrés Gaos ; Ramiro Cartelle ; Antón de Santiago Montero ; Modest Petrovich Musorgskiï ; Béla Bartók ;
RIVAS, M. VENCE LOIS, Á. (2/1977) Teima, nos madriles. Teima. (11), 6.
Ver nota breve
Mencións: Isaac Díaz Pardo ; Celso Emilio Ferreiro ; Valentín Paz-Andrade ;
SáNCHEZ PEREIRO, X. (2/1977) Madrid : O outro esilio. Teima. (11), 27.
Ver artigo
Mencións: Celso Emilio Ferreiro ;
(3/1977) Paisanos : Celso Emilio, agora. Teima. (12), 28.
Ver nota breve
Mencións: Camilo José Cela ; Celso Emilio Ferreiro ;
LóPEZ, S. (3/1977) [Caricatura de Celso Emilio Ferreiro]. Teima. (12), 28.
Ver ilustración
Mencións: Celso Emilio Ferreiro ;
(4/1977) O P.S.G. e Celso Emilio Ferreiro. Teima. (17), 34.
Ver carta
Mencións: Camilo José Cela ; Celso Emilio Ferreiro ;
(4/1977) Por elección e suscripción popular : Unha homenaxe a Castelao. Teima. (19), 26.
Ver artigo
Mencións: Xosé Manuel Beiras ; Celso Emilio Ferreiro ; Camilo Nogueira ; Castelao ; Xosé Lois García ;
(4/1977) Escolma Teima. Teima. (19), 33.
Ver recensión
Mencións: Ramón Cabanillas ; Xavier Costa Clavell ; Celso Emilio Ferreiro ; Uxío Novoneyra ; Xoán Manuel Casado ; Luís Faro ; Miro Casabella ; Xose Maria Veloso ; José Mário Branco ; Ibon Sarasola ; Fiz Vergara Vilariño ;
(5/1977) Luis Soto, secretario de Castelao : a UPG, o PC.... Teima. (22), 23.
Ver nota breve
Mencións: Bautista Álvarez ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Reimundo Patiño ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Soto Fernández ;
(5/1977) Unha homenaxe a Castelao : ¿Repatria-las cinzas dende Buenos Aires?. Teima. (22), 27.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; Álvaro Cunqueiro ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Francisco Pillado Rivadulla ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Francisco Rodríguez ; Luis Rodriguez ; Alfonso Álvarez Gándara ; Elena Gago ; Anuncio Maroño Noia ; Andrés Martínez Santiago ; Alfonso Armada ; Lorenzo Fernández ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Repatriación das cinzas, a suxerencia máis repetida. Teima. (25), 27.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Álvaro Gil Varela ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Valentín Paz-Andrade ; Xosé Pereira ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Luís Soto Fernández ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Miro Casabella ; O Xestal ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Francisco Rodríguez ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Ramón López Suevos ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Xosé Muñiz ; Manuel Otero ; Benito Álvarez ; Ramón Viéitez ; Juan José Molina ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ;
(6/1977) Pobo a pobo. Teima. (25), 33.
Ver artigo
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Lois Bilbao ; Carlos Casares ; Enrique Chao Espina ; Manuel Cuña Novás ; Marino Dónega ; Ana Fernández ; Víctor F. Freixanes ; Manuel María ; Camilo Valdehorras ; Celso Emilio Ferreiro ; Salvador García-Bodaño ; Bernardino Graña ; Manuel Guede ; Margarita Ledo ; Siro López ; Camilo Nogueira ; Ramón Piñeiro ; Manuel Rivas ; Antón Santamarina ; Ramón de Valenzuela ; Antón Villar Ponte ; Luís Álvarez Pousa ; José Luis Pensado ; Manuel Sendón ; Fernando Cobo Gradín ; Juan J. Moralejo ; Tucho Calvo ; Xosé Chao Rego ; José Luis Rodríguez ; Julio Francisco Ogando Vázquez ; Pablo Quintana ; Antón Seoane ; Xosé Quintas Canella ; Ánxel Vence Lois ; Xosé Manuel, "Lito" López Álvarez ; Antón Arias ; Ramón López Suevos ; Emilio, "Milucho" López Pérez ; José Paz Rodríguez ; Arturo Reguera ; Marta García ; María Cristina Baamonde ; Asunción Clara ; Clara Ogando Penela ; Emilio Picouto ; Blanca González ; Francisco Chacón ; Francisco Vizoso ; Manuel Fernández López ; Santiago Vidal López ; Xosé M. Martínez de Oca ; Manuel Guede Oliva ; María Luisa Fidalgo ; María Xosé Enríquez ; Pilar Vázquez Cuesta ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes destacados prá comisión organizadora. Teima. (26), 39.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Rafael Bárez Vázquez ; Pedro Arias ; Valentín Arias ; Miro Casabella ; O Xestal ; Ramón López-Suevos ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes prá comisión. Teima. (27), 25.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé María Álvarez Blázquez ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Xavier Costa Clavell ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Rafael Bárez Vázquez ; Pedro Arias ; Valentín Arias ; Miro Casabella ; O Xestal ; Ramón López-Suevos ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xerardo Moscoso ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ;
RIVAS, M. (6/1977) Méndez Ferrín : Galicia ten que se salvar nos suburbios. Teima. (28), 19-22.
Ver entrevista
Mencións: Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Adolfo Suárez ; Álvaro Cunhal ; Moncho Reboiras ; Luis Soto ; Manuel García Caeiro ; José Torres ; Helmut Heine ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes prá comisión. Teima. (28), 27.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Ramón de Valenzuela ; Carlos Velo ; Elvira Souto ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; José Martinho Montero Santalha ; Antón Tovar ; Xaquín Marín ; Pedro Arias ; Ramón López-Suevos ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Arturo Reguera Lopez ; Francisco Rodríguez ; Jose Vilas Nogueira ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ; Jesús Docampo Mosquera ; Inmaculada Tesouro ;
LóPEZ TéMEZ, R. (6/1977) O Bierzo : Unha Galicia que perdéu a súa identidade. Teima. (29), 14-15.
Ver artigo
Mencións: Rosario Álvarez ; Rosalía de Castro ; Celso Emilio Ferreiro ; Amancio Prada ; Antonio Vivaldi ; Richard Wagner ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : A derradeira semana. Teima. (29), 25.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Ramón de Valenzuela ; Carlos Velo ; Elvira Souto ; Santiago Álvarez ; José Martinho Montero Santalha ; Antón Tovar ; Xaquín Marín ; Xosé María Pérez Parallé ; José-María Monterroso Devesa ; Ramón López-Suevos ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Jose Vilas Nogueira ; Carmen Santos Castroviejo ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Luis Soto ; Jesús Docampo Mosquera ;
(7/1977) Vigo (do 1 ó 10 de xulio) : Terceira mostra de teatro galego. Teima. (30), 33.
Ver teatro
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Isaac Díaz Pardo ; Celso Emilio Ferreiro ; Valentín Lamas Carvajal Fray Marcos da Portela; Manuel Varela Buxán ; Antón Villar Ponte ; Antón Abreu Bastos ;
(7/1977) Homenaxe a Castelao : Celso Emilio, Beiras, Piñeiro, Ferrín e Alonso na Comisión Organizadora. Teima. (30), 12.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Marino Dónega ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Domingo García-Sabell ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Benito Varela Jácome ; Elvira Souto ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Xaquín Marín ; Xosé María Pérez Parallé ; Miro Casabella ; Sebastián Risco ; Francisco Pillado ; Francisco Rodríguez ; Carmen Santos Castroviejo ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Luis Soto ;
(7/1977) 25 de xullo : A Patria está máis preto. Teima. (33), 8-9.
Ver artigo
Mencións: Bautista Álvarez ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Fortes Bouzán ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Camilo Nogueira ; Elvira Souto ; Jorge García Montes ; Ignacio Vázquez Diéguez ; Xosé Antón Gaciño ; Antón Casal ; Bibiano Morón ; Carlos Príncipe ; Jei Noguerol ; Saleta Goy García ; Moncho Valcarce ; Ramón López Suevos ; Carmen Graña ; Pedro Rocha ; Iñaki Martínez ; Carles Castellanos i Llorenç ;
LOBATO, X. (8/1977) [Fotografía de Celso Emilio Ferreiro, Carmen Santos Castroviejo, Xose Fortes e Xosé Antón Gaciño, nun acto polo 25 de xullo]. Teima. (35), 9.
Ver gráfico
Mencións: Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Antón Gaciño ; Xose Fortes ; Carmen Santos Castroviejo ;
CATOIRA, M. (8/1977) Narrativa : A teoría corpuscular. Teima. (35), 31.
Ver recensión
Mencións: Xavier Alcalá ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; Álvaro Cunqueiro ; Rafael Dieste ; Celso Emilio Ferreiro ; Ánxel Fole ; Xosé Luís Franco Grande ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Ramón Otero Pedrayo ; Xohana Torres ; Marcial Valladares ; Ignacio Vázquez Diéguez ; Carlos Durán ; Xoán Ignacio Taibo ; Lois Diéguez ; Paco Martín ;