Manuel María

----

Manuel María

1929 Outeiro de Rei | 2004 A Coruña
NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

Publicacións nas que participou Manuel María

Carta de Carlos Casares a Ramón Piñeiro, 1973

Publicacións periódicas

Aviso Listado automático de documentación relacionada con nos fondos documentais en liña ofrecidos polo Consello da Cultura Galega.
Nosa Galiza, A (-) .
Xornal da Sociedade A Nosa Galiza
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Lar (1934-) .
Revista mensual de la Asociación Gallega de Beneficencia y Mutualidad
Revista del Hospital Gallego
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Nosa Terra, A (1942-1972) .
Periódico galego
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Lugo (1943-) .
Órgano oficial del Centro Lucense de Buenos Aires
Publicación del Centro Lucense de Buenos Aires
Vocero del Centro Lucense de Buenos Aires
Órgano del Centro Lucense
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Opinión Gallega (1945-) .
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Alborada (1952-1956) .
2ª época ata a actualidade: Órgano del Centro Gallego de Barcelona
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Ecuador 0º, 0', 0 (1965-1965) .
Revista de poesía universal
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Correo de Galicia (1965-) .
El periódico para los 600.000 hogares gallegos del Río de la Plata
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Triviana (1971-) .
Órgano oficial informativo del Centro Viana-Trives y Partidos Valdeorras-Verín
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Rego (1974-) .
Documentos pró galeguismo
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Aturuxo (1974-) .
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Esmorga (1985-) .
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;

Artigos

FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1952) Galicia cada treinta días (diciembre). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (465), 8 .
Mencións: Xosé María Álvarez Blázquez ; Manuel María ; Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1960) Guía de escritores lucenses. Galicia [Bs As 1926]. (512), 17 .
Mencións: Daniel Cortezón ; Álvaro Cunqueiro ; Celestino Fernández de la Vega ; Manuel María ; Ánxel Fole ; Aquilino Iglesia Alvariño ; Uxío Novoneyra ; Nicomedes Pastor-Díaz ; Luís Peña ; Ramón Piñeiro ; Luz Pozo Garza ; Juan Rof Carballo ; Lois Tobío Fernández ; Luís Pimentel ; Antón Villar Ponte ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1963) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (532), 36 .
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Fermín Bouza Brey ; Manuel Castro Gil ; Álvaro Cunqueiro ; Manuel María ; Ernesto Guerra da Cal ;
MANUEL MARíA. (1972) As mulleres galegas. muller e a loita, A. (7), 1.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Fundación 10 de marzo;
Mencións:
(12/1976) Escolma Teima. Teima. (2), 34.
Ver recensión
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Ramón Cabanillas ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Francisco Pillado Mayor ; Henrique Harguindey Banet ; Darío Xohán Cabana ; Maruxa Barrio ; Xulia Tarrío ; Xan Cojudo ;
(2/1977) Esquerdas galegas : Detencións a esgalla. Teima. (9), 4.
Ver artigo
Mencións: Manuel María ; Antón Arias Curto ; Miguel Lopez ; Fernando Fernández Pallín ; Xoan da Torre ; Ramón Agra ; Eduardo Dopico ; Xesús Díaz Díaz ; José María Cardoso ; José Cagiao ; José Silva Martínez ; Aquilano Carballeira ; Manuel Parga Díaz ; María Dolores Monreal Fernández ; Saleta Goy García ; Pedro Luaces González-Rosón ; Xosé M. Díaz García ;
(4/1977) Os nacional - populares teñen candidatos. Teima. (19), 6.
Ver nota breve
Mencións: Manuel María ; Margarita Ledo ; Camilo Nogueira ; Prudencia, Pancha Santasmariñas ; Pilar Allegue ; Elvira Souto ; Xosé Fernández Barcia ; Javier Alonso ; Xose Casal ; Lois Diéguez ; Xose Antonio Iglesias Prieto ; Ramón López-Suevos ; Pedro Luaces ; Jose Luis Rios Paredes ; Francisco Rodríguez ; Antonio Sanchez ; Jose Vilas Nogueira ; Xaquín López Facal ; Xosé Agrelo Hermo ; Bautista Álvarez Domínguez ; Moncho Valcarce ; Marisa Vázquez Barquero ; Antón Fernández Sánchez ; Fernando Camarot Veira ; Hilario Leopoldo López Rego ; Xan Bouzas Lariño ; Jaime González Costoya ; Xosé Manuel Pavón ; Emilio, "Milucho" López Pérez ; Manuel, Canoura García Yáñez ; Xosé Manuel Rodríguez Martínez ; César Varela ; Francisco Carballo Carballo ; Antón Romasanta Vilarchao ; Manuel Méndez Fraguas ; Manuel Chao Terceiro ; Manuel Martínez Rodríguez ; Francisco Lores ;
FREIXANES, V. (4/1977) Méndez Ferrín e Silvio Santiago : Os premios da crítica. Teima. (19), 30-31.
Ver artigo
Mencións: Carlos Casares ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Basilio Losada ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Luís de Camoens ; Silvio Santiago ; Moncho Reboiras ; Arcadio López-Casanova ;
(5/1977) Galegos en Bilbao. Teima. (21), 6.
Ver nota breve
Mencións: Carlos Casares ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Siro López ; Xavier Carro ; Lois Diéguez ; Francisco Rodríguez ; Ramón López Suevos ; Francisco Héctor González García ;
(5/1977) Unha homenaxe a Castelao : ¿Repatria-las cinzas dende Buenos Aires?. Teima. (22), 27.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; Álvaro Cunqueiro ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Francisco Pillado Rivadulla ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Francisco Rodríguez ; Luis Rodriguez ; Alfonso Álvarez Gándara ; Elena Gago ; Anuncio Maroño Noia ; Andrés Martínez Santiago ; Alfonso Armada ; Lorenzo Fernández ;
(6/1977) Pobo a pobo. Teima. (25), 33.
Ver artigo
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Lois Bilbao ; Carlos Casares ; Enrique Chao Espina ; Manuel Cuña Novás ; Marino Dónega ; Ana Fernández ; Víctor F. Freixanes ; Manuel María ; Camilo Valdehorras ; Celso Emilio Ferreiro ; Salvador García-Bodaño ; Bernardino Graña ; Manuel Guede ; Margarita Ledo ; Siro López ; Camilo Nogueira ; Ramón Piñeiro ; Manuel Rivas ; Antón Santamarina ; Ramón de Valenzuela ; Antón Villar Ponte ; Luís Álvarez Pousa ; José Luis Pensado ; Manuel Sendón ; Fernando Cobo Gradín ; Juan J. Moralejo ; Tucho Calvo ; Xosé Chao Rego ; José Luis Rodríguez ; Julio Francisco Ogando Vázquez ; Pablo Quintana ; Antón Seoane ; Xosé Quintas Canella ; Ánxel Vence Lois ; Xosé Manuel, "Lito" López Álvarez ; Antón Arias ; Ramón López Suevos ; Emilio, "Milucho" López Pérez ; José Paz Rodríguez ; Arturo Reguera ; Marta García ; María Cristina Baamonde ; Asunción Clara ; Clara Ogando Penela ; Emilio Picouto ; Blanca González ; Francisco Chacón ; Francisco Vizoso ; Manuel Fernández López ; Santiago Vidal López ; Xosé M. Martínez de Oca ; Manuel Guede Oliva ; María Luisa Fidalgo ; María Xosé Enríquez ; Pilar Vázquez Cuesta ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Repatriación das cinzas, a suxerencia máis repetida. Teima. (25), 27.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Álvaro Gil Varela ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Valentín Paz-Andrade ; Xosé Pereira ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Luís Soto Fernández ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Miro Casabella ; O Xestal ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Francisco Rodríguez ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Ramón López Suevos ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Xosé Muñiz ; Manuel Otero ; Benito Álvarez ; Ramón Viéitez ; Juan José Molina ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ;
(6/1977) "O día" nas emisoras. Teima. (25), 31.
Ver nota breve
Mencións: Rosario Álvarez ; Xosé Ramón Barreiro Fernández ; Rosalía de Castro ; Xavier Costa Clavell ; Marino Dónega ; Francisco Fernández Rei ; Manuel María ; Xosé Fortes Bouzán ; Antonio Fraguas ; Federico García Lorca ; Fernando Madriñán ; Camilo Nogueira ; Antonio Noriega Varela ; Castelao ; Andrés Torres Queiruga ; Antón Villar Ponte ; Luís Álvarez Pousa ; Antón Tovar ; Manuel González ; Pedro Gómez Antón ; Jose Isorna ; Julio Francisco Ogando Vázquez ; Xavier Otero ; Luis Rivero De Aguilar ; Ánxel Vence Lois ; Domingo Fernández del Riego ; Marta García ; Adela García ; Pilar Fariña García ; César García ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes destacados prá comisión organizadora. Teima. (26), 39.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Rafael Bárez Vázquez ; Pedro Arias ; Valentín Arias ; Miro Casabella ; O Xestal ; Ramón López-Suevos ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ;
(6/1977) Carlos Valdeorras : 18 anos pro teatro. Teima. (26), 47.
Ver teatro
Mencións: Ramón Cabanillas ; Manuel María ; Carlos Valdeorras Valle ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes prá comisión. Teima. (27), 25.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé María Álvarez Blázquez ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Xavier Costa Clavell ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Rafael Bárez Vázquez ; Pedro Arias ; Valentín Arias ; Miro Casabella ; O Xestal ; Ramón López-Suevos ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xerardo Moscoso ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes prá comisión. Teima. (28), 27.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Ramón de Valenzuela ; Carlos Velo ; Elvira Souto ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; José Martinho Montero Santalha ; Antón Tovar ; Xaquín Marín ; Pedro Arias ; Ramón López-Suevos ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Arturo Reguera Lopez ; Francisco Rodríguez ; Jose Vilas Nogueira ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ; Jesús Docampo Mosquera ; Inmaculada Tesouro ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : A derradeira semana. Teima. (29), 25.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Ramón de Valenzuela ; Carlos Velo ; Elvira Souto ; Santiago Álvarez ; José Martinho Montero Santalha ; Antón Tovar ; Xaquín Marín ; Xosé María Pérez Parallé ; José-María Monterroso Devesa ; Ramón López-Suevos ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Jose Vilas Nogueira ; Carmen Santos Castroviejo ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Luis Soto ; Jesús Docampo Mosquera ;
(7/1977) Homenaxe a Castelao : Celso Emilio, Beiras, Piñeiro, Ferrín e Alonso na Comisión Organizadora. Teima. (30), 12.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Marino Dónega ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Domingo García-Sabell ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Benito Varela Jácome ; Elvira Souto ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Xaquín Marín ; Xosé María Pérez Parallé ; Miro Casabella ; Sebastián Risco ; Francisco Pillado ; Francisco Rodríguez ; Carmen Santos Castroviejo ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Luis Soto ;
(7/1977) 25 de xullo : A Patria está máis preto. Teima. (33), 8-9.
Ver artigo
Mencións: Bautista Álvarez ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Fortes Bouzán ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Camilo Nogueira ; Elvira Souto ; Jorge García Montes ; Ignacio Vázquez Diéguez ; Xosé Antón Gaciño ; Antón Casal ; Bibiano Morón ; Carlos Príncipe ; Jei Noguerol ; Saleta Goy García ; Moncho Valcarce ; Ramón López Suevos ; Carmen Graña ; Pedro Rocha ; Iñaki Martínez ; Carles Castellanos i Llorenç ;
MANUEL MARíA. (12/1977) Andando a terra. Nosa Terra, A. , 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Jesús García Naveira ; Juan García Naveira ;
MANUEL MARíA. (1/1978) Andando a terra: O pintoresco grupo poético amanecer. Nosa Terra, A. (1), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (1/1978) Andando a terra: Encol da «festa do cocido» de Lalín. Nosa Terra, A. (2), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Ramón M. Aller ; Francisco Asorey ; Laxeiro ; José Rodríguez González ; Alfonso Sucasas ; Joaquín Loriga ;
MANUEL MARíA. (1/1978) Andando a terra: As penas de Rodas. Nosa Terra, A. (3), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (1/1978) Libros: Antífona da Redención. Nosa Terra, A. (3), 18.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Xabier Rodríguez Barrio ;
MANUEL MARíA. (2/1978) Andando a terra: As pinturas murales de Seteventos. Nosa Terra, A. (4), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (2/1978) Libros: Obra poética de Luís Seoane. Nosa Terra, A. (4), 18.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Luís Seoane ; Francine Sucarrat ;
MANUEL MARíA. (2/1978) A pequena e sinxela historia do Tío Valentín. Nosa Terra, A. (5), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (2/1978) Andando a terra: O castro da Recadieira. Nosa Terra, A. (6), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (2/1978) Andando a terra: O mestre Silva. Nosa Terra, A. (7), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (2/1978) Libros: Mar e Naufraxio de Alfonso Pexegueiro. Nosa Terra, A. (7), 18.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Alfonso Pexegueiro ;
MANUEL MARíA. (3/1978) Andando a terra: Retrato dun parente e algunhas novas máis. Nosa Terra, A. (8), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (3/1978) Andando a terra: As «pampornigas» da Ermida. Nosa Terra, A. (9), 18.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (3/1978) Andando a terra: A «Cofradía do Santo Matías». Nosa Terra, A. (10), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (3/1978) Libros, Dous libros de relatos: «A Cadea» e «O Fotógrafo». Nosa Terra, A. (10), 18.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Xoán Ignacio Taibo ; Manuel Catoira ;
MANUEL MARíA. (3/1978) Andando a terra: Noticias dalgunhas xentes do Caurel. Nosa Terra, A. (11), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
CABANA, D. (3/1978) Libros: «Libro das baladas» de Manuel María. Nosa Terra, A. (11), 18.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Manuel María ;
MANUEL MARíA. (3/1978) Andando a terra: O sartego de Diego de Lemos. Nosa Terra, A. (12), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (3/1978) Libros: «La Iglesia en la Galicia contemporánea». Nosa Terra, A. (12), 18.
Ver recensión Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Francisco Carballo ; Alfonso Magariños ;
MANUEL MARíA. (4/1978) Andando a terra: Carral dos Martires. Nosa Terra, A. (13), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (4/1978) Andando a terra: O Maio en Laza. Nosa Terra, A. (14), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (4/1978) Andando a terra: Lembranza do xardín do Pazo de Sistallo. Nosa Terra, A. (15), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. PICOUTO, M. (4/1978) Dúas farsas dos medios de comunicación: «Semente de dramón dos Medios de Comunicación» e «A Gran Candonga». Nosa Terra, A. (16), 14.
Ver teatro Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (4/1978) O Castelo de Pambre. Nosa Terra, A. (16), 21.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Antonio López Ferreiro ; Manuel García Blanco ;
MANUEL MARíA. (4/1978) A prensa galega. Nosa Terra, A. (16), 24.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (5/1978) Andando a terra: Lembranza da Pastoriza. Nosa Terra, A. (17), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (5/1978) Andando a terra: Os milagres de Saavedra. Nosa Terra, A. (18), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (5/1978) Andando a terra: «Considerandos» e algunha nova máis. Nosa Terra, A. (19), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Fernando Pérez Barreiro ;
MANUEL MARíA. (5/1978) Andando a terra: Viaxe a Castro Caldelas. Nosa Terra, A. (20), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (5/1978) Libros: Problemática nacional e e colonianismo. O caso galego (1). Nosa Terra, A. (20), 18.
Ver recensión Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Francisco Rodríguez Sánchez ; Ramón López-Suevos ;
MANUEL MARíA. (6/1978) Andando a terra: O «lobo de pino». Nosa Terra, A. (21), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (6/1978) Andando a terra: Aldina, princesa do San Xohán. Nosa Terra, A. (22), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (6/1978) O San Xohán en Outeiro de Rei da Terra Cha. Nosa Terra, A. (22), 20.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (6/1978) Andando a terra: A Santa Isabel de Outeiro de Rei. Nosa Terra, A. (23), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (6/1978) Andando a terra: Dous viaxes a Xenevra. Nosa Terra, A. (24), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (6/1978) Andando a terra: Noticia da bisbarra de Viana. Nosa Terra, A. (25), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (7/1978) Andando a terra: Pequena historia da «Misa de Rosalía». Nosa Terra, A. (26), 21.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (8/1978) Andando a terra: Do San Ramón lembranza de Villalba. Nosa Terra, A. (27), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (9/1978) Subida o Faro con parada en Chantada. Nosa Terra, A. (28), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (9/1978) Andando a terra: A apaña das patacas. Nosa Terra, A. (29), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (9/1978) Andando a terra: Lembranza dun viaxe a Bretaña. Nosa Terra, A. (30), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (10/1978) Andando a terra: Eloxio e nostalxia do San Froilán. Nosa Terra, A. (31), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (10/1978) Andando a terra: As San Lucas. Nosa Terra, A. (33), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (10/1978) Andando a terra: Viaxe ó Cadavo. Nosa Terra, A. (34), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (10/1978) Andando a terra: Visita a Cospeito. Nosa Terra, A. (35), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. CURT MARTíNEZ, J. (10/1978) Libros: «Galicia Viva. La fauna gallega y algo más» . Nosa Terra, A. (35), 18.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (11/1978) Andando a terra: Un curioso e estrano persoaxe. Nosa Terra, A. (36), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Manuel García Paz ;
MANUEL MARíA. (11/1978) Andando a terra: Por Goián do Miño. Nosa Terra, A. (37), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (11/1978) Andando a terra: A cortesía portuguesa. Nosa Terra, A. (38), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (11/1978) Andando a terra: Os magostos, San Martiño e o outono. Nosa Terra, A. (39), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (12/1978) Andando a terra: Na consulta do menciñeiro. Nosa Terra, A. (40), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (12/1978) Andando a terra: Encol das cartas. Nosa Terra, A. (41), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (12/1978) Andando a terra: Noticia de Asteriz. Nosa Terra, A. (42), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (12/1978) Andando a terra: O menciñeiro de Larín. Nosa Terra, A. (43), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. LEDO, M. (12/1978) Manuel María: Fidelidade á poesía e ao país. Nosa Terra, A. (44), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (12/1978) Andando a terra: Versos do Nadal. Nosa Terra, A. (44), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Manuel Pérez e Pérez ;
(1/1979) Cronica política: As candidaturas do bloque. Nosa Terra, A. (45), 5.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Bautista Álvarez ; Manuel María ; Teresa Conde-Pumpido Tourón ; Manuela Fraguela ; Xose Manuel Carballo ; Pedro Luaces ; Francisco Rodríguez ; Francisco Carballo ; Emilio Graña ; Xosé Agrelo Hermo ;
MANUEL MARíA. (1/1979) Libros: Silvania. Nosa Terra, A. (45), 18.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (4/1979) Luís Seoane. Nosa Terra, A. (58), 20.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (6/1979) Nota encol das guías de Galicia. Nosa Terra, A. (66), 10.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: