Francisco Fernández del Riego

----

Francisco Fernández del Riego

1913 Vilanova de Lourenzá (Lugo) | 2010 Vigo (Pontevedra)
NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

Materiais de Francisco Fernández del Riego

Texto. Presentación

Francisco Fernández del Riego

Incansable traballador a prol da cultura galega
Documento. Entrevista

Entrevista de Víctor Freixanes a Francisco Fernández del Riego e Xaime Isla Couto

Freixanes, Víctor: «Conversa don Francisco Fernández del Riego e Xaime Isla Couto: corenta anos de Grial», Grial. Revista galega de cultura, 157 (xaneiro-marzo de 2003), 50-57.
Documento. Artigo

Entrada biográfica de Gómez Román na Gran Enciclopedia Galega Silverio Cañada

Fernández del Riego, Francisco: «Gómez Román, Manuel». En Gran Enciclopedia Galega Silverio Cañada. Lugo: El Progeso, DL 2003; XXI, 178-182.
Documento. Artigo

Fernández del Riego recolle a Xulián Magariños no seu Dicionario de escritores en lingua galega

Fernández del Riego, Francisco: «Magariños Negreira, Xulián M.». En Diccionario de escritores en lingua galega. Sada (A Coruña): Ediciós do Castro, 1990; 228.
Documento. Artigo

Artigo sobre o libro Do dezanove aos continuadores de Fernández del Riego, en El pueblo gallego. 1977

F.O.G.: «Do Dezanove aos continuadores, de F. del Riego», El Pueblo Gallego, (1 de febreiro de 1977), p. 12
Documento. Artigo

Iglesia Alvariño: poeta e humanista

de Lorenzana, Salvador: «Iglesia Alvariño: poeta e humanista», Grial, 1 (1963), 28-42.
Documento. Artigo

Fernández del Riego escribe en La Noche sobre Saudade líquida, poemario de Guerra da Cal

Fernández del Riego, F. [Salvador Lorenzana}: «Saudade líquida, o novo libro de Ernesto Guerra da Cal», La Noche, n.º 12947 (7 de xuño de 1963), p. 7
Documento. Artigo

Entrevista a Fernández del Riego sobre a biblioteca creada cos fondos bibliográficos e documentais de Fermín Penzol

«Un gran centro de cultura superior para Galicia: entrevista con don Francisco F. del Riego, miembro del Patronato», Faro de Vigo, (4 de maio de 1963)
Documento. Artigo

Artigo de Fernández del Riego, asinado como Salvador Lorenzana, na revista Papeles de Son Armadans. 1961

Lorenzana, Salvador [F. Fernández del Riego]: «El poeta Iglesia Alvariño », Papeles de Son Armadans, 69 (decembro de 1961), p. 361-365.
Documento. Artigo

Salvador Lorenzana entrevista ao profesor Río Barja

Salvador Lorenzana [Francisco Fernández del Riego]: «Entrevista co Prof. Río Barja», Galicia emigrante, 32 (1958), 5-6.
Documento. Artigo

Artigo «Algo se lee. Libros de Galicia en 1955»

Artigo escrito por Aquilino Iglesia Alvariño, apareceu a páxina completa o 6 de xaneiro de 1956 en La Noche. Vai ilustrado con oito retratos de autores galegos, a maioría fotografías, outros debuxados ou pintados.
Documento. Artigo

Artigo de Fernández del Riego sobre Augusto Casas, biográfo de Frei Junípero Serra

Lorenzana, Salvador [F. Fernández del Riego]: «Augusto Casas», La noche, (25 de novembro de 1949). Vai ilustrado cun retrato debuxado co pé de imaxe «Fray Junipero Serra».
Documento. Artigo

A semana cultural de Porto, celebrada en abril de 1935, contou cunha ampla representación de membros do Seminario de Estudos Galegos

«Seminario de Estudos Galegos: La semana cultural de Oporto», El pueblo gallego: rotativo de la mañana, 3441 (17 de abril de 1935), 9.
Documento. Artigo

Primeira crítica de Laxeiro feita por Fernández del Riego, sobre a exposición da facultade de Filosofía e Letras de 1934

Fernández del Riego, F.: «Camiños da arte: a exposición de Laxeiro», El pueblo gallego de la tarde , (26 de xuño de 1934), 4

Homenaxe a Frei Martín Sarmiento

Homenaxe a Frei Martín Sarmiento

Pondal, poeta da súa terra

O Castelao da miña mocidade

Galegos e portugueses na área da cultura común

Autopresentación

Da botánica sarmientana

Publicacións periódicas

Aviso Listado automático de documentación relacionada con nos fondos documentais en liña ofrecidos polo Consello da Cultura Galega.
Alma Gallega (1919-1927) .
Revista Mensual: Órgano Oficial de la Sociedad Casa de Galicia
Posteriormente varía a denominación aparecendo como Órgano Oficial de Casa de Galicia, Boletín de Casa de Galicia, Boletín Oficial de Casa de Galicia, Revista de Casa de Galicia etc.
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Galicia [Bs As 1926] (1926-) .
Revista del Centro Gallego de Buenos Aires. Mutualidad - Cultura - Beneficencia
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Fouce, A (1930-1936) .
Periódico galego
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Galicia [Bs As 1930] (1930-) .
Publicación semanal editada por la Federación de Sociedades Gallegas
Portavoz de la Federación de Sociedades Gallegas
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Lar (1934-) .
Revista mensual de la Asociación Gallega de Beneficencia y Mutualidad
Revista del Hospital Gallego
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Irmandino, O (1934-1936) .
Periódico galego: Órgano da Irmandade Galeguista do Uruguai
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Casa de Galicia de Unidad Gallega (1940-) .
Libro-Memoria
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Nosa Terra, A (1942-1972) .
Periódico galego
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Lugo (1943-) .
Órgano oficial del Centro Lucense de Buenos Aires
Publicación del Centro Lucense de Buenos Aires
Vocero del Centro Lucense de Buenos Aires
Órgano del Centro Lucense
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Airiños (1944-) .
Revista de la Asociación Casa de Galicia de Buenos Aires
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Opinión Gallega (1945-) .
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Mundo Gallego [1951-52] (1951-1952) .
Revista de Galicia en América
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Galicia [Caracas 1952-54] (1952-1954) .
Revista del Centro Gallego de Caracas
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Adiante (1954-) .
Orgâo das Mocedades Galeguistas (Filial de Irmandade Galega)
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Galicia Emigrante (1954-1959) .
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Vieiros (1959-1968) .
Revista do Padroado da Cultura Galega de México
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Aturuxo (1960-1961) .
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Alén Mar (1961-1963) .
Revista de la Asociación Argentina de Hijos de Gallegos
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Lérez (1962-) .
Revista do Centro Pontevedrés de Buenos Aires
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Orientación Gallega (1962-) .
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Irmandade (1965-) .
N.º 1-2: Boletín mensual de la Hermandad Gallega de Venezuela
N.º 24-26: Periódico de la Hermandad y para la Hermandad: Apolítico, Cultural, Social, Deportivo y Benéfico
N.º 28-36: Hermandad Gallega de Venezuela
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Lume Novo (1969-1972) .
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Aturuxo (1974-) .
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Treboada (1982-) .
Revista do Centro Galego de Barcelona
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Galicia en Madrid (1982-) .
2ª Época:
Boletín interno de la sociedad: GRUGALMA
Revista de Letras y Artes Galaico-Hispánicas
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Andoriña (1984-1987) .
Revista de Cultura
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Galego, O (1988-) .
Voceiro da Xuventude de Galiza-Centro Galego de Lisboa
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;

Artigos

FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1932) Fiesta sobor da lingua galega. Fouce, A. 2ª época (5), 4.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1932) Mais sobor da nosa lingua. Fouce, A. 2ª época (56), 1.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1932) Verbas da mocedade. A universidade galega. Galicia [Bs As 1930]. [1ª] (288), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1932) A Universidade Galega. Fouce, A. 2ª época (57), 4.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1933) Gallola, Mocedade, Revolución. Fouce, A. 2ª época (58), 1.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1933) Verbas da mocedade. Resurrexit, Galaxia, Aleluya. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (297), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Manuel Murguía ; Benito Vicetto ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1933) Palabras de la juventud. Un dilema: ser o no ser. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (308), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1933) Tópicos. O falso conceito da unidade. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (309), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Fermín Bouza Brey ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1933) Pol-a Universidade Nacional. Fouce, A. 2ª época (60), 3.
Mencións: Álvaro de las Casas ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1933) Un cursillo de estudos galegos. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (315), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1933) Roteiros. Lingua e cultura galegas. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (317), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1933) Glosas. O probrema universitario galego. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (319), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Álvaro de las Casas ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1933) Marxinás universitarios. Saúdo ós emigrados. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (321), 2.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1933) A nosa festa nacional. Fouce, A. 2ª época (62), 5.
Mencións: Santiago Casares Quiroga ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1933) Noticias encol do Estatuto de Galicia. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (327), 1.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Melchor Fernández Almagro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1933) Traidores. O patriotismo dun abogado do estado. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (328), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Vicente Sierra ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1933) Galeuzca: as nacionalidades ibéricas en pe. Fouce, A. 2ª época (64), 3.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1933) Traidores. Un reformista antigalego. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (332), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Conde de Quirós ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1933) A diada do libro galego. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (334), 2.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1933) La Universidad gallega ante el momento actual. Discurso pronunciado por nuestro colaborador Francisco F. del Riego en la apertura del curso 1933-34. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (337), 2.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Fernando de los Ríos ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1933) Camiños. No loitar cotián pol-a propia cultura. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (340), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1934) Os precursores. Estampa romántica do XIX. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (347), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Antolín Faraldo ; Eduardo Pondal ; Manuel Murguía ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1934) "Irmandades da fala". Espello nacional de Galicia. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (348), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Antón Villar Ponte ; Ramón Villar Ponte ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1934) Antoloxía nacional. Os inteleituas finiseculares. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (349), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Ramón Cabanillas ; Vicente Risco ; Antonio Noriega Varela ; Ramón Otero Pedrayo ; Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (3/1934) O Banquete de Conxo. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (356), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Aurelio Aguirre ; Eduardo Pondal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1934) Proclama aos mozos galeguistas. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (358), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1934) F.M.G. Papeletal dun nacionalismo que nace. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (361), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1934) Apuntes. Cadro de Coores, de Otero Pedrayo. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (366), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1934) A Bandeira inzada: recreación de Galicia como Nación. Fouce, A. 2ª época (72), 2 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1934) Guieiros políticos. O panorama aitual do nacionalismo galego. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (374), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1934) Guieiros políticos. Panorama aitual do nacionalismo galego. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (375), 3 .
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1934) Contidos de Arte. A exposición de Laxeiro. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (376), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Laxeiro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1934) F.M.G. Alocución patriótica. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (381), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1934) Dous mozos nacionalistas presos por desenmascarar ao Emiliano. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (382), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Emiliano Iglesias ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1934) Literarias. A romeiría de Xelmírez. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (390), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Ramón Otero Pedrayo ; Arcebispo Xelmírez ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1934) Carta aos emigrados. Encol da Editorial "Nos". Galicia [Bs As 1930]. 2ª (393), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Ánxel Casal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1934) Orientacións. Necesidade dun teatro galego. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (396), 2.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Álvaro de las Casas ; Rafael Dieste ; Antón Villar Ponte ; Xil Vicente ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1935) Proeles. Tres xeneracións literarias. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (397), 3.
Mencións: Luís Amado Carballo ; Rafael Dieste ; Euxenio Montes Domínguez ; Manuel Antonio ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1935) Dintel xurídico-político da nación galega. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (399), 3.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1935) Proeles. Contestando a Unamuno. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (400), 3.
Mencións: Miguel de Unamuno ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1935) Mágoas. O nouturnio da miña ialma. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (411), 3.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1935) Notas nacionalistas:Ollada esquemática sobor a Galicia Nova. Irmandino, O. (5), 4.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1935) Galicia frente á política centralizadora. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (424), 3.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1935) Tres estatutos autonómicos. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (437), 1.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1936) Proeles. O próisimo futuro autonómico de Galicia. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (471), 3.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1946) De Granada a Compostela. Galicia [Bs As 1926]. (402), 44, .
Mencións: Rosalía de Castro ; Federico García Lorca ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1947) La pintura actual de Galicia. Sus características en el orden artístico. Abundancia de pintores y búsqueda de calidades. Opinión Gallega. (76), 5.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1948) La pintura gallega actual. Galicia [Bs As 1926]. (423), 14 .
Mencións: Virxilio Blanco ; Isaac Díaz Pardo ; Carlos Maside ; Julia Minguillón ; Laxeiro ; Manuel Pesqueira Salgado ; Manuel Prego de Oliver ; Manuel Torres ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1948) Panorama actual de las letras en Galicia. Poesía - Ensayo - Novela - Teatro. Galicia [Bs As 1926]. (430), 11 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1948) Ecos de una exposición bibliográfica. Opinión Gallega. (100), 2 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (3/1949) Efigie literaria de un escritor: el prosista, el poeta y su vocación. Galicia [Bs As 1926]. (1074), 1.
Mencións: Ricardo Carballo Calero ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1949) Galicia cada treinta días. Galicia [Bs As 1926]. (433), 13 .
Mencións: Concepción Arenal Ponte ; Valentín Lamas Carvajal ; Laxeiro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1949) Arqueólogo e poeta. Galicia [Bs As 1930]. (1075), 5.
Mencións: Fermín Bouza Brey ; Salvador Cabeza de León ; Armando Cotarelo Valledor ; Xosé Filgueira Valverde ; Luís Iglesias Iglesias ; Ramón Martínez López ; Magariños Negreira ; José Pena ; Wenceslao Requejo Buet ; Francisco Romero Lema ; Lois Tobío Fernández ; Luciano Vidán Freiría ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1949) Sobre la cuestión de nuestro idioma. Prestigio literario y tradición cultural. A una lengua, si ha de vivir una vida exuberante, le es forzoso ser, más bien que rica, fecunda. Galicia [Bs As 1930]. (1075), 7.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1949) Cantigas de nenos. Opinión Gallega. (105), 4.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1949) El arte de Amado Carballo: poesía moderna, vertida en versos antiguos. Galicia [Bs As 1930]. (1076), 6.
Mencións: Luís Amado Carballo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1949) Galicia cada treinta días. Galicia [Bs As 1926]. (435), 2 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Valentín Lamas Carvajal ; Vázquez Sebastia ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1949) "La catedral y el niño". Eduardo Blanco Amor, emigrante y autodidacta. Opinión Gallega. (106), 4.
Mencións: Eduardo Blanco Amor ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1949) Vocación periodística. Opinión Gallega. (107), 5 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1949) Ronsel. Consideraciones en Torno a Nuestro Teatro. Galicia [Bs As 1926]. (436), 21.
Mencións: Chiruca ; Adolfo Torrado ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1949) Galicia cada treinta días. Galicia [Bs As 1926]. (436), 14 .
Mencións: Camilo José Cela ; Aquilino Iglesia Alvariño ; Adolfo Torrado ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1949) Pastor Díaz ca Sirea do Norde. Galicia [Bs As 1930]. (1081), 5.
Mencións: Nicomedes Pastor Díaz Corbelle ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1949) Ars, Longa, Vila Brevis. Galicia [Bs As 1930]. (1083), 1.
Mencións: Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1949) Las jornadas rosalianas del "Día de Galicia". Homenaje del Centro Gallego Boanerense a nuestro Gran Lírico. Galicia [Bs As 1926]. (438), 13 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1949) Galicia cada treinta días. Galicia [Bs As 1926]. (438), 5 .
Mencións: Luís Manteiga ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1949) La "Galicia Literaria" de 1875. Galicia [Bs As 1930]. (1084), 5.
Mencións: Benito Varela Jácome ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1949) Galicia cada treinta días. Ronsel sobre la cuestión de nuestro idioma. Galicia [Bs As 1926]. (439), 31 .
Mencións: Antonio Quiroga ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1949) La Galicia de Lamas Carbajal. Este año se celebra el centenario de su nacimiento. El campo y el agro en su poética. Opinión Gallega. (110), 5.
Mencións: Valentín Lamas Carvajal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1949) Publicaciones poéticas. Galicia [Bs As 1930]. (1087).
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1949) Galicia cada treinta días. Ronsel en torno a la existencia de una pintura gallega. Galicia [Bs As 1926]. (440), 6 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1949) Fisonomía espiritual de Galicia. Galicia [Bs As 1930]. (1090), 6.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1949) Pontevedra é Boa Vila. Ninguén a ve que n'o diga. Galicia [Bs As 1930]. (1090), 7.
Mencións: Agustín Portela Paz ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1949) La "Galicia Literaria" de 1875. Opinión Gallega. (111), 5.
Mencións: Benito Varela Jácome ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1949) Lamas Carvajal, e a súa obra. Galicia [Bs As 1930]. (1091), 2.
Mencións: Valentín Lamas Carvajal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1949) Galicia cada treinta días. "La pluma rota". Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (441), 12 .
Mencións: Luís Manteiga ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1949) Polémica en el aire. Galicia [Bs As 1930]. (1092), 8.
Mencións: Enrique Vidal Abascal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1949) Evocación de Noriega Varela. Galicia [Bs As 1930]. (1093), 8.
Mencións: Antonio Noriega Varela ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1949) Galicia cada treinta días. Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (442), 3 .
Mencións: Valentín Lamas Carvajal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1950) Galicia cada treinta días. Galicia [Bs As 1926]. (443), 5 .
Mencións: María Casares ; Rosalía de Castro ; Eduardo Pondal ; Valentín Lamas Carvajal ; Manuel Murguía ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1950) Galicia, ante la figura símbolo de Castelao. Galicia [Bs As 1926]. (444), 19 .
Mencións: Ramón Baltar ; Ricardo Carballo Calero ; Xesús Carro García ; Ben-Cho-Shey ; Manuel Gómez Román ; Antonio Iglesias Vilarelle ; Florentino López Cuevillas ; Carlos Maside ; Ramón Otero Pedrayo ; Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1950) Galicia cada treinta días (marzo). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (445), 9, .
Mencións: Ramón Otero Pedrayo ; Manuel Puente ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1950) Cabanillas de nuevo. Galicia [Bs As 1930]. (1105), 8.
Mencións: Ramón Cabanillas ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1950) Tesonera labor de un erudito. Galicia [Bs As 1930]. (1106), 5.
Mencións: Antonio Couceiro Freijomil ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1950) Poesía inglesa e francesa, en galego: especial para o gran semanario "Galicia". Galicia [Bs As 1930]. (1107), 3.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1950) Galicia cada treinta días (abril). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (446), 7 .
Mencións: Adelardo Curros ; Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1950) El Pórtico de Mateo. Galicia [Bs As 1930]. (1108), 8.
Mencións: Mestre Mateo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1950) Otero Pedrayo en su sitio. Galicia [Bs As 1930]. (1109), 8.
Mencións: Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1950) Galicia cada treinta días (mayo). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (447), 4, .
Mencións: Victoriano García Martí ; Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1950) Dona do corpo delgado. Galicia [Bs As 1930]. (1112), 2.
Mencións: Álvaro Cunqueiro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1950) Castelao sempre. Nosa Terra, A. (474), 21.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1950) El Pazo de la Cuqueira. Galicia [Bs As 1930]. (1116), 4.
Mencións: Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1950) Galicia cada treinta días (mayo). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (450), 27, .
Mencións: Álvaro Cunqueiro ; José Díaz Jácome ; Carlos Martínez-Barbeito ; Vicente Risco ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1950) Dos pintores gallegos. Galicia [Bs As 1926]. (451), 12 .
Mencións: Carlos Maside ; Laxeiro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1950) Galicia cada treinta días (septiembre). Galicia [Bs As 1926]. (451), 16 .
Mencións: Manuel López Varela ; Valentín Paz-Andrade ; Faustino Santalices Pérez ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1950) La saudade y la poesía. Galicia [Bs As 1930]. (1124), 8.
Mencións: Plácido Castro ; Rosalía de Castro ; Elías de Tejada ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1950) Galicia cada treinta días (septiembre). Galicia [Bs As 1926]. (452), 17 .
Mencións: Ramón Cabanillas ; Fernando Cadaval ; Manuel Colmeiro ; Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1950) Nuestra cultura en la universidad "Gallega". Galicia [Bs As 1930]. (1126), 8.
Mencións: Raimundo García Domínguez, "Borobó" ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1950) Cinco catedrales en el espejo de América. Opinión Gallega. (120), 5.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1950) Galicia cada treinta días (noviembre). Galicia [Bs As 1926]. (453), 13 .
Mencións: Manuel Fraga ; Francisca Herrera Garrido ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1951) Galicia cada treinta días (diciembre). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (454), 13 .
Mencións: Armando Cotarelo Valledor ; Ramón María Valle-Inclán ; Manuel Pesqueira Salgado ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (3/1951) La pintura de Julia Minguillón. Galicia [Bs As 1926]. (455), 11.
Mencións: Julia Minguillón ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (3/1951) Galicia cada treinta días (febrero). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (455), 6, .
Mencións: Francisco Bellot ; Manuel Curros Enríquez ; Xosé Filgueira Valverde ; Vicente Risco ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (3/1951) Nuevos versos y canciones. Galicia [Bs As 1930]. (1139), 7.
Mencións: Xosé María Álvarez Blázquez ; Luís Amado Carballo ; Augusto María Casas Blanco ; José Macía ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1951) Galicia cada treinta días (marzo). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (457), 10 .
Mencións: Antonio Blanco Freijeiro ; Ramón Cabanillas ; Isaac Díaz Pardo ; Celestino Fernández de la Vega ; Celso Emilio Ferreiro ; Ramón Piñeiro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1951) Viejos libros. Galicia [Bs As 1930]. (1140), 7.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1951) Atalaya de Galicia. Carré, Padre e Hijo. Opinión Gallega. (125), 7.
Mencións: Uxío Carré Aldao ; Uxío Carré Alvarellos ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1951) Teatro de máscaras. Opinión Gallega. (125), 8.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1951) Galicia cada treinta días (mayo). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (458), 12, .
Mencións: Wenceslao Fernández Flórez ; Valentín Lamas Carvajal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1951) Fermín Bouza Brey. Galicia [Bs As 1926]. (459), 4.
Mencións: Fermín Bouza Brey ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1951) Galicia cada treinta días (junio). Galicia [Bs As 1926]. (459), 11 .
Mencións: Ángel Amor Ruibal ; Daniel Calzado Poceiro ; Manuel Curros Enríquez ; Gala Murguía de Castro ; Emilia Pardo Bazán ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1951) Óleos de Julia Minguillón. Galicia [Bs As 1930]. (1149), 8.
Mencións: Julia Minguillón ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1951) Galicia cada treinta días (julio). República Argentina. Galicia [Bs As 1926]. (460), 13 .
Mencións: Manuel Curros Enríquez ; Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1951) Las canciones del pueblo. Galicia [Bs As 1930]. (1152), 8.
Mencións: Ramón Cabanillas ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1951) Galicia cada treinta días (agosto). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (461), 31 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Narciso Correal ; Antonio Quiroga ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1951) Una égloga de Pastor Díaz. Galicia [Bs As 1930]. (1157), 3.
Mencións: Nicomedes Pastor Díaz Corbelle ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1951) A paisaxe na nosa poesía. Mundo Gallego [1951-52]. 1ª época (1), 13 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1951) Nuestra lengua literaria. Galicia [Bs As 1930]. (1158), 8.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1951) Un poeta festivo. Galicia [Bs As 1930]. (1161), 8.
Mencións: Enrique Labarta Pose ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1951) Geografía del seseo. Galicia [Bs As 1930]. (1165), 9.
Mencións: Armando Cotarelo Valledor ; Daniel Devoto ; Vicente García de Diego ; Marcial Valladares ; Alonso Zamora Vicente ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1952) Tres figuras símbolos. Lar. (224), 27 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Eduardo Pondal ; Manuel Murguía ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1952) A persoalidade de Diego Gelmírez. Mundo Gallego [1951-52]. 1ª época (2), 17 .
Mencións: Arcebispo Xelmírez ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1952) Galicia cada treinta días (noviembre). Galicia [Bs As 1926]. (463), 8 .
Mencións: Emilia Pardo Bazán ; Manuel Rodrigues Lapa ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (3/1952) Galicia cada treinta días (diciembre). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (464), 7 .
Mencións: Ángel Amor Ruibal ; Daniel Calzado Poceiro ; Manuel Curros Enríquez ; Gala Murguía de Castro ; Emilia Pardo Bazán ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (3/1952) Diccionario de escritores. Galicia [Bs As 1930]. (1173), 3.
Mencións: Antonio Couceiro Freijomil ; Francisco Javier Sánchez Cantón ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (3/1952) Poesía del precursor. Galicia [Bs As 1930]. (1174), 8.
Mencións: Rosalía de Castro ; Fernando García Acuña ; Manuel Murguía ; Juan Naya Pérez ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1952) Doce meses da cultura galega: O mundo da poesía A prosa literaria Investigación e vulgarización As artes plásticas e a música Institucións e revistas Outras actividades. Nosa Terra, A. (481), 2.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1952) A poesía de Pura Vázquez. Galicia [Bs As 1930]. (1176), 8.
Mencións: Pura Vázquez Iglesias ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1952) Galicia cada treinta días (diciembre). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (465), 8 .
Mencións: Xosé María Álvarez Blázquez ; Manuel María ; Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1952) El alma de nuestra cultura. Galicia [Bs As 1930]. (1182), 8.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1952) Ronsel. Nuestra vieja habla. Galicia [Bs As 1926]. (466), 27.
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1952) A poesía de Pura Vázquez. Opinión Gallega. (134), 5.
Mencións: Pura Vázquez Iglesias ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1952) El 25 de julio en Compostela. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (1), 4.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1952) Treinta días de vida gallega: El día de Galicia Nuestras fiestas y romerías Panorama literario Arte y Música Notas económicas. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (1), 7.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1952) Galicia e Pondal. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (1), 12.
Mencións: Eduardo Pondal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1952) Treinta días de vida gallega: Nuestro resurgimiento cultural Movimiento musical El mundo de los libros Actividad artística Fiestas y romerías Otras informaciones. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (2), 9 .
Mencións: Antonio Ángel ; Henry Brathome ; Álvaro Cebreiro ; Álvaro Cunqueiro ; José Fernández Martínez ; Jesús Gómez Tonel ; José María de Juan ; Carmen Juega ; Manuel López Garabal ; Rogelio Lorenzo ; Ovidio Murguía de Castro ; Otero Baena ; Ramón Otero Pedrayo ; Manuel Pesqueira Salgado ; Faustino Santalices Pérez ; José Seijo Rubio ; Rafael Usandivaras ; José Ramón Villar Chao ; Arcebispo Xelmírez ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1952) Treinta días de vida gallega: Fiestas y romerías El mundo de los libros Actividad artístico-musical Otras informaciones. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (3), 14.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1952) Aniversario de Castelao. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (3), 19 .
Mencións: Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1952) Dos artículos de Fernández del Riego: Desde el Duero al Ortegal; Un ilustre fraile. Galicia [Bs As 1926]. (468), 23.
Mencións: Frei Martín Sarmiento ; Elías de Tejada ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1952) Galicia cada treinta días (septiembre y octubre). Galicia [Bs As 1926]. (468), 17 .
Mencións: Domingo García-Sabell ; Ramón Menéndez Pidal ; Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1952) El arte de Manuel Colmeiro. Opinión Gallega. (137), 4.
Mencións: Manuel Colmeiro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1952) Evocación de Castelao. Opinión Gallega. (137), 7.
Mencións: Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1952) En la morada de Murguía. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (4), 18.
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Murguía ; Gala Murguía de Castro ; Ovidio Murguía de Castro ; Juan Naya Pérez ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1952) Treinta días de vida gallega: El mundo de los libros Miscelánea informativa El arte y la música Notas económicas Vigo, ciudad en auge. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (4), 4 .
Mencións: Francisco Asorey ; Pura García de Villar ; Ramón Menéndez Pidal ; André Navarra ; Ramón Otero Pedrayo ; Bernaldo del Río ; María de Villarino ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1953) Carta no aniversario de Castelao. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (5), 21.
Mencións: Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1953) 30 días de vida gallega: Glosa: Horizontes cerrados Una romería invernal Nuevas publicaciones Miscelánea informativa Panorama artístico-musical Notas económicas. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (5), 11 .
Mencións: Prisciliano ; Fermín Bouza Brey ; Manuel Chamoso Lamas ; Evaristo Correa Calderón ; Alberto da Cunha ; Álvaro Cunqueiro ; M. Delphy ; Ramón Menéndez Pidal ; Teixeira de Pascoaes ; Elena Quiroga ; José María Ramos ; Casimiro Torres ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1953) 30 días de vida gallega: Glosa:Galicia y Teixeira de Pascoaes Miscelánea cultural Fiestas y romerías El mundo de los libros Panorama artístico-musical Noticiero económico. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (6), 16 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1953) Galicia e Teixeira de Pascoaes. Lar. (236), 29 .
Mencións: Teixeira de Pascoaes ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1953) Mi canción a Compostela. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (7), 4.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1953) 30 días de vida gallega: Glosa: El galleguismo del P. Sarmiento El mundo de los libros Miscelánea cultural Fiestas y romerías Información económica. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (8), 16 .
Mencións: Xosé María Álvarez Blázquez ; Fermín Bouza Brey ; Ben-Cho-Shey ; Frei Martín Sarmiento ; Ramón Otero Túñez ; Juan B. Puig ; Elena Quiroga ; Castelao ; Juan Rof Codina ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1954) Paisaxe noitebrega. Lar. (248), 26.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1954) Galicia en cuatro partes. Alma Gallega. 2ª, 18.
Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1954) A lección de Castelao. Opinión Gallega. 1ª (147), 6.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1954) Lugo: paisaje de historia. Airiños. 1ª (13), 36 .
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1954) 30 días de vida gallega:Glosa: Tres generaciones poéticasMiscelánea culturalPanorama artístico-musicalEl mundo de los librosInformación económica. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (9), 16 .
Mencións: Fernando Álvarez de Sotomayor ; Luís Amado Carballo ; Ramón Cabanillas ; Rosalía de Castro ; Álvaro Cebreiro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ; Antonio López Ferreiro ; Juan Naya Pérez ; Antonio Noriega Varela ; Manuel Antonio ; Jenaro Pérez Villaamil ; Antonio Quiroga ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1954) A lección de Castelao. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (9), 4.
Mencións: Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1954) Cruces de Pedra. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (9), 8.
Mencións: Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1954) Reivindicación gallega de Valle-Inclán. Galicia Emigrante. (1), 10 .
Mencións: Ramón María Valle-Inclán ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1954) Rafael Dieste. Galicia Emigrante. (2), 5, .
Mencións: Rafael Dieste ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1954) O país de Valdeorras. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (10), 8.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1954) 30 días de vida gallega: Glosa: El camino a Compostela Miscelánea cultural El mundo de los libros Noticiario artístico Panorama musical Información económica Fiestas y romerías. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (10), 17 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1954) Galicia: paisaje y lirismo. Galicia Emigrante. (3), 4 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1954) Unha carta da terra. Adiante. (2), 4.
Mencións: Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1954) O engado da nosa Mar. Galicia Emigrante. (6), 7, .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1954) La Editorial Galaxia al servicio de la cultura gallega. Galicia Emigrante. (7), 16 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1955) O camiño da nosa cultura. Lar. (260), 45 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1955) Galicia cada treinta días (diciembre, enero). Galicia [Bs As 1926]. (481), 12 .
Mencións: Ricardo Carballo Calero ; Xesús Carro García ; Sebastián González García-Paz ; Isidro Parga Pondal ; Salvador Parga Pondal ; Francisco Tettamancy ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1955) Sobre tres libros publicados por "Ediciones Galicia". Loa de la amistad. Galicia [Bs As 1926]. (481), 18 .
Mencións: Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1955) Galicia cada treinta días (marzo, abril). Galicia [Bs As 1926]. (482), 4 .
Mencións: Concepción Arenal Ponte ; Manuel Casás Fenández ; Juana de Ibarbourou ; Juan Rof Carballo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1955) Una entrevista con Ramón Piñeiro. Galicia Emigrante. (11), 16 .
Mencións: Ramón Piñeiro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1955) Viejos libros. Galicia Emigrante. (11), 2, .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1955) Galicia cada sesenta días (mayo, junio). Galicia [Bs As 1926]. (483), 12 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Antonio Couceiro Freijomil ; Prudencio Landín Tobío ; Joaquín Pérez Fernández ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1955) Festas de Vigo. Desfile de Carros Representativos. Adiante. (4), 5.
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1955) Rosalía de Castro, vista por una escritora inglesa. Galicia Emigrante. (12), 6, .
Mencións: Rosalía de Castro ; Janet H. Perry ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1955) Galicia cada sesenta días (junio, julio). Galicia [Bs As 1926]. (484), 19 .
Mencións: Manuel Chamoso Lamas ; Julio Rodríguez Yordi ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1955) Galicia vista por Azorín. Galicia Emigrante. (14), 3, .
Mencións: Rosalía de Castro ; Azorín ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1955) Otero Pedrayo fala de Galicia e da súa cultura. Galicia Emigrante. (15), 3, .
Mencións: Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (11/1955) El paisaje monástico de Galicia. Galicia Emigrante. (15), 8 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1955) Galicia cada sesenta días (setiembre, octubre). Galicia [Bs As 1926]. (486), 9 .
Mencións: Juan Bautista Andrade ; Manuel Casás Fenández ; Antonio Couceiro Freijomil ; Álvaro Cunqueiro ; Juan Montes ; Joseph M. Piel ; Arcebispo Xelmírez ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1955) Don Manuel Murguía, en la voz de su hija Gala. Galicia Emigrante. (16), 18 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Murguía ; Gala Murguía de Castro ; Janet H. Perry ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1955) A fala con Carballo Calero, sobre temas da nosa cultura. Galicia Emigrante. (16), 4 .
Mencións: Ricardo Carballo Calero ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1956) A guía de Compostela. Lar. (272), 13 .
Mencións: Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1956) Una vieja tradición. Galicia Emigrante. (17), 24 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1956) Conversa con García Sabell. Galicia Emigrante. (17), 3 .
Mencións: Domingo García-Sabell ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1956) Galicia cada sesenta días (noviembre, diciembre). Galicia [Bs As 1926]. (487), 8 .
Mencións: Ángel Amor Ruibal ; Ricardo Carballo Calero ; Antonio Couceiro Freijomil ; José María Hernansáez ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1956) Entrevista con Xohan Ledo. Galicia Emigrante. (18), 3 .
Mencións: Xohán Ledo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1956) Galicia cada sesenta días (enero, febrero). Galicia [Bs As 1926]. (488), 7 .
Mencións: Concepción Arenal Ponte ; Miguel de Cervantes ; Federico García Lorca ; Ramón Menéndez Pidal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1956) Con Cuevillas, en breve conversa. Galicia Emigrante. (19), 4.
Mencións: Florentino López Cuevillas ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1956) Unha lonxana entrevista con Cotarelo. Galicia Emigrante. (19), 28.
Mencións: Armando Cotarelo Valledor ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1956) Conversa con Fermín Bouza Brey. Galicia Emigrante. (20), 2 .
Mencións: Fermín Bouza Brey ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1956) Galicia cada sesenta días (marzo, abril). Galicia [Bs As 1926]. (489), 10 .
Mencións: Eduardo Pondal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1956) Galicia vista por Unamuno. Galicia Emigrante. (21), 3,7.
Mencións: Miguel de Unamuno ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1956) Os castelos de Galicia. Galicia Emigrante. (21), 4 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1956) Celestino F. de la Vega, a súa interpretación da realidade galega. Galicia Emigrante. (22), 7 .
Mencións: Celestino Fernández de la Vega ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1956) El país de Valdeorras. Galicia Emigrante. (22), 24 .
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1956) O arte galego, na visión de Carlos Maside. Galicia Emigrante. (23), 4 .