As conclusións dos XXI Encontros para a normalización lingüística alertan da carencia dunha visión institucional na divulgación científica

Un sector dinámico e vital; un tecido asociativo destacado; moita diversidade de produtos e moita creatividade nun ámbito marcado pola motivación persoal e o voluntarismo. Estas son algunhas das características positivas do sector da ciencia no noso país. Así o constatan as conclusión dos XXI Encontros para a normalización lingüística do Consello da Cultura Galega que se acaban de publicar. Entre os aspectos negativos desta realidade destaca a carencia dunha visión institucional, unha falta de planificación e a cativeza das axudas públicas. Consulta as conclusións