Obras para violín e vilonchelo
Carlos López García-Picos. Autoría 2022
Dis ma-ma-má de Xela Arias
Juanjo Cura. Música. Composición 2021
Melodias galegas
Ángel Rodulfo. Música. Composición 2021
Arriola. Obra musical II
José Arriola. Música. Composición Joám Trillo. Música. Edición 2020
Ferrol 1916
Miguel Brotóns. Música. Composición 2020
Chucurruchu
Antón Iglesias Vilarelle. Música. Composición 2017
Ecos
Antonio Cerviño. Autoría 2016
Follas Novas
Luis R. Brage Villar. Música. Composición David Ferreiro Carballo. Estudo 2015
Arco da vella
Antonio Cerviño. Autoría 2014
Obras para piano
Frei Rosendo Salvado. Música. Composición 2014
Aqueles doces cantares
Rosalía de Castro. Autoría 2013