Deseñando horizontes.
Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes. Edición Carlos Lorenzo Pérez. Edición Francisco Oti Ríos. Edición Dolores Vilavedra. Edición 2022
Unha nova xeración de lumes?
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación 2021
As Irmandades da Fala no seu tempo
Ramón Villares. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Ramón Máiz Suárez. Edición 2021
Galicia-Bretaña
Ramón Villares. Edición Jean François Botrel. Edición Christine Rivalan Guégo. Edición 2020
Lois Tobío
Xulio Ríos. Coordinación 2020
Repensar Iberia
Teresa Albuquerque. Coordinación José Luís Ferreira. Coordinación 2019
Arte + coleccionismo
María Luisa Sobrino Manzanares. Edición Rosario Sarmiento Escalona. Edición 2018