O tempo das mareas
María Lopo. Autoría 2022
A unha voz na metade do reino
Pegerto Saavedra Fernández. Edición 2021
Galicia no tempo de Afonso X
José Miguel  Andrade Cernadas. Edición Simon R. Doubleday. Edición 2021
Jimena Fernández de la Vega
Antón Álvarez Sousa. Edición 2021
«Da fonte máis fonda»
Aquilino Iglesia Alvariño. Autoría Rosario Álvarez. Edición Aquilino Iglesia Ferreirós. Edición 2021
Foro Patrimonio e Sociedade
Rebeca Blanco Rotea. Edición Teresa Nieto Freire. Edición Cristina Sánchez-Carretero. Edición 2021