Foro Patrimonio e Sociedade Guía práctica para a análise dun sector clave na gobernanza do futuro 2019-2021
Rebeca Blanco Rotea. Edición Teresa Nieto Freire. Edición Cristina Sánchez-Carretero. Edición 2021