A unha voz na metade do reino
Pegerto Saavedra Fernández. Edición 2021
As Irmandades da Fala no seu tempo
Ramón Villares. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Ramón Máiz Suárez. Edición 2021
Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa
Xulio Sousa. Edición Marta Negro Romero. Edición Rosario Álvarez. Edición 2014
Olladas críticas sobre a paisaxe
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Federico López Silvestre. Coordinación 2009
Comunicación e Cultura en Galicia e Portugal
Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación 2007
Estudios Migratorios N.º 15-16 (xuño-decembro 2003)
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Pilar Cagiao. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Alexandre Vázquez González. Edición Ramón Villares. Edición 2006