Deseñando horizontes. Situación actual, orixe e planificación do futuro do teatro galego
Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes. Edición Carlos Lorenzo Pérez. Edición Francisco Oti Ríos. Edición Dolores Vilavedra. Edición 2022
Portada de  Índice documental de escultores galegos do século XX
Índice documental de escultores galegos do século XX
María Luisa Sobrino Manzanares. Dirección 2002
Portada de A imaxe e o labirinto
A imaxe e o labirinto 10 artistas cubanos dos ‘90
Antón Castro. Comisariado Guadalupe Álvarez. Textos Antón Castro. Textos Gerardo Mosquera. Textos 1998