A muller do porvir
Concepción Arenal Ponte. Autoría 2020
Ecos
Antonio Cerviño. Autoría 2016
Luces de Alén Mar As escolas de americanos en Galicia. Edición revisada e ampliada
Vicente Peña. Comisariado Carolina García Borrazás. Documentación María Teresa García Domínguez. Documentación 2013