O valor do portugués en Galicia
Håkan Casares. Coordinación 2020
A muller do porvir
Concepción Arenal Ponte. Autoría 2020
O químico e a medida
Manuel R. Bermejo Patiño. Autoría Ramón Cid Manzano. Autoría 2019
Ecos
Antonio Cerviño. Autoría 2016
Luces de Alén Mar
Vicente Peña. Comisariado Carolina García Borrazás. Documentación María Teresa García Domínguez. Documentación 2013
Estudos Migratorios. Revista Galega de Análise das Migracións. V. I, N.º 2 (2008)
Pilar Cagiao. Secretaría de redacción Xosé M. Núñez Seixas. Secretaría de redacción 2008