Arriola. Obra musical II
José Arriola. Música. Composición Joám Trillo. Música. Edición 2020
Galicia-Bretaña
Ramón Villares. Edición Jean François Botrel. Edición Christine Rivalan Guégo. Edición 2020
Calen barbas, falen cartas
Rosario Álvarez. Edición Ernesto González Seoane. Edición 2020
Andrés Gaos
Andrés Gaos. Música. Composición Andrés Gaos. Música. Interpretación 2020
Libro do Portovello
Beatriz Vaquero Díaz. Autoría Francisco Javier Pérez Rodríguez. Autoría 2020