A muller do porvir
Concepción Arenal Ponte. Autoría 2020
O proceso penal a Manuel Curros Enríquez (1880-1881)
Benito Montero. Textos Miguel Ángel González Trigás. Limiar 2001
Escolma de escritos
Concepción Arenal Ponte. Autoría María José Lacalzada de Mateo. Compilación Anxos Sumai. Tradución 1994
Portada de  Minutario notarial de Pontevedra (1433-1435)
Minutario notarial de Pontevedra (1433-1435)
Ángel Rodríguez González. Edición Xosé Armas Castro. Edición 1992