A unha voz na metade do reino
Pegerto Saavedra Fernández. Edición 2021
Galicia no tempo de Afonso X
José Miguel  Andrade Cernadas. Edición Simon R. Doubleday. Edición 2021
Galicia-Bretaña
Ramón Villares. Edición Jean François Botrel. Edición Christine Rivalan Guégo. Edición 2020
La feria del mundo
Ramón Suárez Picallo. Autoría Edmundo Moure Rojas. Compilación Edmundo Moure Rojas. Edición Carmen Norambuena. Compilación Carmen Norambuena. Edición Rosa Aneiros. Coordinación Xosé López García. Coordinación 2008
Escolma de escritos
Concepción Arenal Ponte. Autoría María José Lacalzada de Mateo. Compilación Anxos Sumai. Tradución 1994