Galicia-Bretaña
Ramón Villares. Edición Jean François Botrel. Edición Christine Rivalan Guégo. Edición 2020
Repensar Iberia
Teresa Albuquerque. Coordinación José Luís Ferreira. Coordinación 2019
Álbum da ciencia
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Xosé Antón Fraga. Coordinación Alfonso Mato. Coordinación 2018
Textos científicos en galego
Alfonso Mato. Coordinación Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Dirección 2018
Domingo Fontán e a Carta geométrica de Galicia
Xosé Antón Fraga. Coordinación Elena Vázquez Cendón. Coordinación 2018
Lingua e territorio
Rosario Álvarez. Edición Francisco Dubert. Edición Xulio Sousa. Edición 2006
Nos lindeiros da galeguidade: estudio antropolóxico do Val de Fornela
Xosé Manuel González Reboredo. Autoría Luís Costa Vázquez. Autoría Clodio González Pérez. Autoría 2002
A paisaxe galega, as súas leis e tipos
Ramón Otero Pedrayo. Autoría Carlos Casares. Limiar Afonso Vázquez-Monxardín. Introdución 1998
Portada de Os ríos galegos
Os ríos galegos
Francisco Río Barja. Autoría Francisco Rodríguez Lestegás. Autoría 1995
Portada de  Cartografía básica da cidade de Santiago de Compostela
Cartografía básica da cidade de Santiago de Compostela
María Luisa Sobrino Manzanares. Coordinación Pedro de Llano Cabado. Coordinación 1990
Cartografía Xurisdiccional de Galicia no Século XVIII
Francisco Río Barja. Autoría V. Magdalena Vidal. Colaboración 1990