Galicia-Bretaña Olladas Comparadas
Ramón Villares. Edición Jean François Botrel. Edición Christine Rivalan Guégo. Edición 2020
Repensar Iberia Uma reflexão sobre a Europa: Testemunhos de um encontro
Teresa Albuquerque. Coordinación José Luís Ferreira. Coordinación 2019
Álbum da ciencia : 30 nomes e as súas achegas
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Xosé Antón Fraga. Coordinación Alfonso Mato. Coordinación 2018
Textos científicos en galego : 1939-1975
Alfonso Mato. Coordinación Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Dirección 2018
Domingo Fontán e a Carta geométrica de Galicia : unidade didáctica
Xosé Antón Fraga. Coordinación Elena Vázquez Cendón. Coordinación 2018
Lingua e territorio
Rosario Álvarez. Edición Francisco Dubert. Edición Xulio Sousa. Edición 2006
Nos lindeiros da galeguidade: estudio antropolóxico do Val de Fornela (etnohistoria, etnomusicoloxía, etnografía)
Xosé Manuel González Reboredo. Autoría Luís Costa Vázquez. Autoría Clodio González Pérez. Autoría 2002
A paisaxe galega, as súas leis e tipos Federación de Sociedades Galegas, Bos Aires, 26 de xullo de 1947
Ramón Otero Pedrayo. Autoría Carlos Casares. Limiar Afonso Vázquez-Monxardín. Introdución 1998