A muller do porvir
Concepción Arenal Ponte. Autoría 2020