Homenaxe a Noriega Varela Mondoñedo, 19 de outubro de 1967
Ramón Otero Pedrayo. Autoría Xosé Soto Andión. Transcrición Manuel Rico Verea. Transcrición Cristina Pujales. Coordinación 2000
Coroación poética de Ramón Cabanillas
Paulino Pedret Casado. Autoría Aquilino Iglesia Alvariño. Autoría Ramón Otero Pedrayo. Autoría Antonio Fernández Salgado. Transcrición Afonso Vázquez-Monxardín. Transcrición Ramón Nicolás. Limiar 1999
A paisaxe galega, as súas leis e tipos Federación de Sociedades Galegas, Bos Aires, 26 de xullo de 1947
Ramón Otero Pedrayo. Autoría Carlos Casares. Limiar Afonso Vázquez-Monxardín. Introdución 1998
Portada de  Lembranzas de médicos galegos vistos por un profano
Lembranzas de médicos galegos vistos por un profano Homenaxe da Academia Médico-Cirúrxica, Colexio Médico de Ourense: 7 de marzo de 1975
Ramón Otero Pedrayo. Autoría Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid González. Locución Miruca Parga. Transcrición Miruca Parga. Notas 1997
Portada de  Homenaxe a Ánxel Fole
Homenaxe a Ánxel Fole Día das Letras Galegas 1997
Margarita Ledo. Entrevista Carlos Casares. Entrevista Claudio Rodríguez Fer. Entrevista Cristina Pujales. Escolma Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid González. Locución Bea Pérez. Son 1997
Portada de  Homenaxe a don Xosé Filgueira Valverde
Homenaxe a don Xosé Filgueira Valverde
Cristina Pujales. Entrevista Cristina Pujales. Escolma Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid González. Locución Bea Pérez. Son 1997
Portada de  Ramón Cabanillas.
Ramón Cabanillas. Centro Galego de Madrid, 1964
Ramón Cabanillas. Obxecto de estudo Ramón Otero Pedrayo. Autoría Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación 1996
Portada de  Orixe e formación da cidade de Ourense.
Orixe e formación da cidade de Ourense. Conferencia inagural: 6-IV-1968
Xesús Ferro Couselo. Autoría Carme Hermida. Locución 1996
A realidade histórica de Galicia
Álvaro Cunqueiro. Autoría Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid González. Locución 1996