Estudos Migratorios. Revista Galega de Análise das Migracións. V. II, N.º 1 (2009)
Pilar Cagiao. Secretaría de redacción Xosé M. Núñez Seixas. Secretaría de redacción 2010
O Turismo cultural en Galicia
Håkan Casares. Coordinación Purificación Carballo Pérez. Equipo técnico María Concepción Díaz-Fierros. Equipo técnico 2009
Ocio e hábitos culturais dos galegos
Håkan Casares. Coordinación Purificación Carballo Pérez. Equipo técnico María Concepción Díaz-Fierros. Equipo técnico Elena Gómez Quintela. Equipo técnico 2008
Economía ambiental e sociedade = Environmental economics and society Actas do Seminario celebrado en Santiago de Compostela o 8 de maio de 2000
Albino Prada. Coordinación María Xosé Vázquez Rodríguez. Coordinación José Carlos del Álamo Giménez. Autoría 2001