Cancioeiro da poesía céltiga
Julius Pokorny. Autoría Celestino Fernández de la Vega. Tradución Ramón Piñeiro. Tradución 1991
Lindeiros da Galeguidade I : Actas do Simposio de Antropoloxía
Xosé Manuel González Reboredo. Coordinación José Antonio Fernández de Rota. Coordinación 1991
O idioma da Igrexa en Galicia
Daniel López Muñoz. Dirección 1989