Pranto matricial na voz do seu autor
Valentín Paz-Andrade. Autoría Ramón Villares. Presentación Afonso Vázquez-Monxardín. Estudo introdutorio 2012
O pórtico poético dos «Seis poemas galegos» de F. García Lorca
Luis Pérez Rodríguez. Autoría Isidro Maiztegui. Música. Composición 2011
Perspectivas sobre a oralidade
Elisa Fernández Rei. Edición Xosé Luís Regueira. Edición 2008
Portada de  Galicia e Europa
Galicia e Europa Ramón Otero Pedrayo
Ramón Otero Pedrayo. Autoría 2007
Portada de  Poetas e narradores nas súas voces. Vol. II
Poetas e narradores nas súas voces. Vol. II
Manuel Álvarez Torneiro. Autoría 2006
Portada de  Galicia e as Cantigas de Santa María
Galicia e as Cantigas de Santa María
Antoni Rossell. Autoría 2006
A cultura popular de tradición oral nos centros da terceira idade Unha experiencia recollida en centros de Ourense, Santiago, Tui e Viveiro
Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Carme Lamela Villaravid. Textos Carme Lamela Villaravid. Escolma Miruca Parga. Escolma 2005
Portada de  Carlos Casares
Carlos Casares A semente aquecida da palabra
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Henrique Monteagudo. Coordinación 2003
A nosa fala Bloques e áreas linguísticas do galego
Francisco Fernández Rei. Edición Carme Hermida. Edición 2003
Portada de  Poetas e narradores nas súas voces. Vol. I
Poetas e narradores nas súas voces. Vol. I
Xosé María Álvarez Cáccamo. Autoría 2001