Farsa das zocas
Ricardo Carballo Calero. Autoría 2020
Dramaturxias Itinerantes [ed. outono 2019] = Dramaturgias Itinerantes
Ana Carreira. Autoría Joana Craveiro. Autoría 2019
Dramaturxias Itinerantes [ed. primavera 2019] = Dramaturgias Itinerantes
Patrícia Portela. Textos AveLina Pérez. Textos 2019