Textos científicos en galego
Alfonso Mato. Coordinación Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Dirección 2018
Homenaxe a Raimundo García Domínguez, Borobó
Luís Menéndez Villalva. Coordinación 2017
Textos científicos en galego
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Dirección Alfonso Mato. Coordinación 2016
Trama e urda. Contribucións multidisciplinares desde os estudos galegos
Olga Castro. Edición María Liñeira. Edición 2015
Mil e un Cunqueiros. Novas olladas para un centenario
Manuel Forcadela. Coordinación Teresa López Fernández. Coordinación Dolores Vilavedra. Coordinación 2014
Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada
Rosario Álvarez. Coordinación Anxo Angueira. Coordinación María do Cebreiro Rábade. Coordinación Dolores Vilavedra. Coordinación 2014