Textos científicos en galego : 1939-1975
Alfonso Mato. Coordinación Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Dirección 2018
Textos científicos en galego : Os inicios, 1916-1936
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Dirección Alfonso Mato. Coordinación 2016
Mil e un Cunqueiros. Novas olladas para un centenario Do 28 de setembro ao 1 de outubro de 2011
Manuel Forcadela. Coordinación Teresa López Fernández. Coordinación Dolores Vilavedra. Coordinación 2014
Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada Febreiro - Xuño 2013
Rosario Álvarez. Coordinación Anxo Angueira. Coordinación María do Cebreiro Rábade. Coordinación Dolores Vilavedra. Coordinación 2014