Portada de  Fragmentos de notarios
Fragmentos de notarios (Ourense, séculos XIV-XVI)
Anselmo López Carreira. Edición 2007
Portada de  Documentos da Catedral de Lugo
Documentos da Catedral de Lugo Século XV
María Xosé Portela Silva. Edición 2005
Portada de  Libro de notas de Álvaro Afonso
Libro de notas de Álvaro Afonso Ourense, 1434
Anselmo López Carreira. Edición 2005
Os documentos do Tombo de Toxos Outos
Francisco Javier Pérez Rodríguez. Autoría 2004