Obras para violín e vilonchelo
Carlos López García-Picos. Autoría 2022
Dis ma-ma-má de Xela Arias
Juanjo Cura. Música. Composición 2021
Melodias galegas
Ángel Rodulfo. Música. Composición 2021
«Da fonte máis fonda»
Aquilino Iglesia Alvariño. Autoría Rosario Álvarez. Edición Aquilino Iglesia Ferreirós. Edición 2021
Luis R. Brage Villar
David Ferreiro Carballo. Autoría 2020
A muller do porvir
Concepción Arenal Ponte. Autoría 2020
Chucurruchu
Antón Iglesias Vilarelle. Música. Composición 2017
Verbo da teoría da relatividade restrinxida e xeral
Albert Einstein. Autoría Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Jorge Mira Pérez. Coordinación 2017
Ecos
Antonio Cerviño. Autoría 2016
Follas Novas
Luis R. Brage Villar. Música. Composición David Ferreiro Carballo. Estudo 2015
Aqueles doces cantares
Rosalía de Castro. Autoría 2013
Galicia en Cuba
Xosé Neira Vilas. Autoría 2013
Manuel Quiroga Losada
Carlos Cambeiro. Autoría 2011
Paseniño
Antonio Cerviño. Autoría 2011
Paseniño
Antonio Cerviño. Autoría 2011
Paseniño
Antonio Cerviño. Autoría 2011
Paseniño
Antonio Cerviño. Autoría 2011
Paseniño
Antonio Cerviño. Autoría 2011
O pórtico poético dos «Seis poemas galegos» de F. García Lorca
Luis Pérez Rodríguez. Autoría Isidro Maiztegui. Música. Composición 2011
Cantigas de Santa María: Códice de Toledo (To)
Afonso X O sabio. Autoría Martha E. Schaffer. Transcrición Henrique Monteagudo. Edición 2010
Portada de As dúas culturas
As dúas culturas
Charles Snow. Autoría Stefan Collini. Introdución Eva Almazán. Tradución 2009