José Rubia Barcia
José Manuel González Herrán. Edición 2014
Obras para piano
Frei Rosendo Salvado. Música. Composición 2014
Cantares para Rosalía
María do Cebreiro Rábade. Edición Dolores Vilavedra. Edición 2013
Aqueles doces cantares
Rosalía de Castro. Autoría 2013
Caderno de bitácora de Valentín Paz-Andrade
Juan Durán Alonso. Música. Composición Valentín Paz-Andrade. Autoría 2012
Pranto matricial na voz do seu autor
Valentín Paz-Andrade. Autoría Ramón Villares. Presentación Afonso Vázquez-Monxardín. Estudo introdutorio 2012
O pórtico poético dos «Seis poemas galegos» de F. García Lorca
Luis Pérez Rodríguez. Autoría Isidro Maiztegui. Música. Composición 2011
Paseniño
Antonio Cerviño. Autoría 2011