Son de Galicia
Luís Costa Vázquez. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
Son de Galicia.
Miguel Anxo Seixas. Comisariado 2018
Chucurruchu
Antón Iglesias Vilarelle. Música. Composición 2017
Ecos
Antonio Cerviño. Autoría 2016
Follas Novas
Luis R. Brage Villar. Música. Composición David Ferreiro Carballo. Estudo 2015
Arco da vella
Antonio Cerviño. Autoría 2014